Uutisarkisto

Mp-veron käsittelyn tilannekatsaus 19.10.2016 klo 19.00-20.00

SMOTO esittää – Mp-veron käsittelyn tilannekatsaus

 

Tervetuloa seuraamaan  yhteenvetoa asian tämän hetken tilanteesta ja antamaan omat terveisenne asian käsittelyyn.

Webinaari pidetään 19.10.2016 klo 19.00-20.00

Webinaarin aikana voitte lähettää kirjallisesti kysymyksiä, osallistua chattiin ja antaa palautetta ja osallistua keskusteluun puhekanavan kautta.

Suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvoja Suomen Motoristit eli SMOTO julkisti päivitetyn kannanoton hallituksen aikeisiin laittaa moottoripyörät ajoneuvoveron piiriin.

SMOTO vaatii, että moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelusta luovutaan. Vero voi tuottaa valtiolle vain vähäiset tulot ja nettomääräisesti verotulot moottoripyöräilystä voivat jopa vähentyä. Verolla olisi merkittävät haittavaikutukset moottoripyöräilyyn liittyvälle kaupankäynnille, elinkeinoille ja työllisyydelle.

Linkki ilmoittautumista varten:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7075878870817390083

 

Suomen Motoristit ry: Moottoripyörien ajoneuvoverosta on luovuttava, koska sillä on merkittävät haittavaikutukset alaan ja työllisyyteen

Kukkia kypärässä.

Suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvoja Suomen Motoristit eli SMOTO julkisti päivitetyn kannanoton hallituksen aikeisiin laittaa moottoripyörät ajoneuvoveron piiriin.

SMOTO vaatii, että moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelusta luovutaan. Vero voi tuottaa valtiolle vain vähäiset tulot ja nettomääräisesti verotulot moottoripyöräilystä voivat jopa vähentyä. Verolla olisi merkittävät haittavaikutukset moottoripyöräilyyn liittyvälle kaupankäynnille, elinkeinoille ja työllisyydelle.

Suomen Motoristit ry perustelee vaatimusta seuraavasti:

– Ajoneuvoverolain veroperusteiden mukaan laskettu moottoripyörien ajoneuvoveron verokertymä olisi enintään 13 milj. euroa vuodessa. Veron käyttäytymisvaikutukset kuitenkin supistaisivat verokertymää nopeasti.

– Moottoripyörien ajoneuvoveron välittömät kustannusvaikutukset (veron määrä, rekisteri-ilmoitukset ja vakuutusmaksujen kallistuminen) johtaisivat kulutuskysynnän supistumiseen niin, että alan kaupankäynnistä poistuisi vuosittain lähes 30 milj. euron suuruinen summa ja sen seurauksena menetettäisiin lähes 100 työpaikkaa.

– Moottoripyörien ajoneuvovero johtaisi pidemmällä aikavälillä moottoripyöräilyn suosion vähenemisen myötä moottoripyöräkaupan (uudet ja käytetyt ajoneuvot, huoltopalvelut, varusteet ja tarvikkeet) supistumiseen mahdollisesti niin, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva toimiala menettäisi lopulta kaiken kaikkiaan sadan miljoonan euron liikevaihdon ja sen myötä useita satoja työpaikkoja.

– Kaupankäynnin supistumisen vuoksi valtio menettäisi uusien moottoripyörien myynnistä kerättäviä auto- ja arvonlisäverotuloja, käytettyinä maahantuoduista moottoripyöristä kerättäviä autoverotuloja, huolto-, varaosa-, varuste- ja tarvikekaupan arvonlisäverotuloja sekä työllisten ansiotuloveroja. Odotettavissa olevan myynnin supistumisen myötä verotulojen vähenemä olisi vähintään useita miljoonia euroja ja mahdollisesti kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Veron fiskaalinen nettovaikutus voi olla negatiivinen.

– Moottoripyörien ajoneuvovero heikentäisi liikenneturvallisuutta ja hidastaisi ympäristötavoitteiden toteutumista moottoripyöräkannan uudistumisen hidastuessa.

Mikäli moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelua jatketaan, Suomen Motoristit ry vaatii, että:

– Veron ominaispiirteet määritetään moottoripyöräilyn jatkuvuutta ja elinkeinoja mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla.

– Lisäksi vero tulee kytkeä oikeudenmukaisesti ajoneuvoveron perusveron veroperusteisiin, eli ajoneuvon ominaispäästöihin ja päiväkohtaiseen veron maksuun; muut veroperusteet olisivat summittaisia ja syrjiviä suhteessa henkilö- ja pakettiautojen käyttäjiin.

– Yli 30 vuotta vanhat moottoripyörät ja kevytmoottoripyörät on vapautettava verosta.

– Haittavaikutusten minimoimiseksi moottoripyörien autoveroa tulee alentaa tai se pitää poistaa kokonaan.

Suomen Motoristit ry (SMOTO) on vuonna 1989 perustettu suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, joka valvoo ja edistää suomalaisten motoristien etuja.

SMOTOon kuuluu jäsenkerhojen kautta ja henkilöjäseninä noin 17 000 motoristia.

Koko SMOTOn kannanotto on luettavissa allaolevasta linkistä.

suomen-motoristit-ry-moottoripyo%cc%88rien-ajoneuvoveron-pa%cc%88ivitetty-vaikutusarvio-21092016

Osallistu SMOTOn suureen MP-kyselyyn ja kerro mielipiteesi suunnitteilla olevasta MP ajoneuvoverosta

Osallistu SMOTOn suureen MP-kyselyyn ja kerro mielipiteesi miten suunnitteilla oleva MP ajoneuvovero vaikuttaisi moottoripyöräilyysi. Osallistu kyselyyn osoitteessa:

https://fi.surveymonkey.com/r/Smoto_MP_kysely

Kyselyn alussa on osio taustatiedoille, joilla pyritään kartoittamaan moottoripyörien omistusta, ajomääriä, moottoripyöräilyn bisnesvaikutuksia ja harrastajien kirjoa. Motoristeina tiedämme, että joukossamme on hyvin monen alan ihmisiä ja julkisuudessa toisinaan esiintyvä mielikuva hyvätuloisista hupiajelijoista ei varmista ole kuin pieni osa harrastajakentästä.

MP ajoneuvoveroon, jota olemme tässä käyttäneet suunnitteilla olevan veron nimenä, voit kertoa mielipiteesi kyselyn loppupuolella. Voit ottaa kantaa siihen miten vero vaikuttaisi moottoripyörän omistukseen, käyttöön, elinkeinoelämään ja vakuutuksiin. Ja lopuksi voit tietysti kertoa mielipiteesi verosta.

SMOTO: ehdoton ei moottoripyörien ajoneuvoverolle, vero on epäoikeudenmukainen ja ajaa koko moottoripyöräalan kurimukseen

– Suomen Motoristit ry:n, SMOTOn kanta on, että moottoripyörien ajoneuvoveron suunnittelusta, valmistelusta ja täytäntöönpanosta on luovuttava. Kaavailtu vero on epäoikeudenmukainen, epätasapuolinen, työllisyysvaikutuksiltaan hallitusohjelman vastainen, eikä se saavuta sille asetettuja tavoitteita. Lisäksi veron täytäntöönpanoon liittyy rekisteri- ja tietojärjestelmäongelmia ja verokanto on monimutkaista ja vaikeasti muutettavaa muuttuvissa tilanteissa, SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen toteaa.

SMOTO otti kantaa jo marraskuussa 2015 hallituksen esitykseen moottoripyörien ja veneiden vuosittaiseksi ajoneuvoveroksi. Moottoripyörien ajoneuvovero on harrastukselle ja elinkeinoille haitallinen – myös valtiontalouden hyödyt ovat kyseenalaiset.

– Ajoneuvovero, varsinkin jos se toteutuu valtiovarainministeriön kaavaileman suuruisena eli 100-300 euroa per pyörä per vuosi on täysin kestämätön ajatus, toteaa SMOTOn asiantuntija Aki Lumiaho.

Suomessa on noin 250.000 motoristia. Motoristien ostovoima pienenee veron täytäntöönpanon myötä, joten he muuttavat kulutustottumuksiaan. Työhön, asiointiin, työmatkoihin ja harrastuksiin liittyvä ajaminen vähenee.

Kotimaiseen moottoripyöräilyyn liittyvän kulutuskysynnän pieneneminen kohdistuu ensimmäisenä moottoripyörien käytön vähenemiseen. Moottoripyörien omistajat, joilla on tätä kirjoitettaessa vielä useita rekisterissä olevia moottoripyöriä, poistavat niitä rekisteristä ja liikennekäytöstä ennen veron voimaantuloa, ja siten ajoneuvoveron ulottumattomiin. Liikenteeseen jäävät vain ne pyörät, joita tarvitaan päivittäisessä käytössä ajokaudella. Kaavailtu ajoneuvoveron kertymä jää väistämättä sille asetetuista poliittisista tavoitteista. Samassa yhteydessä tehtävän polttoaineveron korotuksen kertymä pienenee merkittävästi.

Kuvaa MP-Messuilta 2016.

Kuvaa MP-Messuilta 2016.

Moottoripyörien ajoneuvovero lyö korville myös hallituksen työllisyystavoitteita. Kyse on motoristin, yksittäisen henkilön kulutuskäyttäytymisestä ja palveluntarjoajien ja tuotteiden valmistajien työllistämisestä. Moottoripyöräilijöiden käyttämiä ja työllisyyteen sekä valtion arvonlisäverokertymään vaikuttavia aloja ovat muun muassa autokoulut ja ajo-opetusta antavat tahot (A1-, A2- ja A-luokan ajo-oikeuden suorittaminen), moottoripyörien, lisävarusteiden ja ajo- ja turvavarusteiden valmistus, maahantuonti, huolto ja myynti, moottoripyörien talvisäilytyspalvelut, liikenne- ja vapaaehtoiset kaskovakuutukset, matkailupalvelujen kysyntä ja tarjonta mukaan lukien majoitus-, ravitsemus-, kulttuuri- ja viihdepalvelut ja -tapahtumat sekä poltto- ja voiteluaineet.

Vuotuisen, valtiovarainministeriön kommentin mukaan 100-300 euron ajoneuvoveron periminen vähentäisi moottoripyöräilijöiden ja -pyöräilyn kulutuskysyntää moninkertaisesti verrattuna kerättävän ajoneuvoveron määrään.

SMOTOn kanta on, että moottoripyörät ja moottoripyöräily on nähtävä osana liikennejärjestelmää, eikä niitä tule pitää harrastustoimintana tai verrata huviveneilyyn. Moottoripyöriä on rekisterissä noin 250.000 kpl. Näitä käytetään muun muassa koulu- ja työmatkoihin, työasioiden hoitamiseen sekä asiointi- ja vierailumatkoihin.

Moottoripyöristä kannetaan kovempaa autoveroa kuin autoista. Sen sijaan, että moottoripyörille suunnitellaan ajoneuvoveroa, pitäisi moottoripyörien autovero poistaa kokonaan tai vähimmäisvaatimuksena laskea samalle tasalle ja toteuttaa samoilla verotusperusteilla kuin autoilla.

SMOTOlta tulee jäsenkysely – vastaa, voimme voittaa

SMOTOlta tulee lähipäivinä kysely jäsenmotoristeille, millä selvitämme vuotuisia ajokilometrimääriänne, omistamienne moottoripyörien määrää sekä muita sen kaltaisia asioita. Haluamme saada lisämateriaalia keskusteluun valtiovallan kanssa sekä pontta seuraavaan kannanottoon asiamme puolesta.

Toivommekin, että vastaat kyselyyn välittömästi, että saamme mahdollisimman vahvat työkalut puolustaaksemme motoristien oikeuksia.

Suomen Motoristit ry:n, SMOTOn kannanotto moottoripyörien katsastusta korvaaviksi toimenpiteiksi

SMOTO_logo Pic

EU antoi Suomelle määräaikaisen vapautuksen moottoripyörien katsastuspakosta. Meidän on vuosien 2017-2022 välisenä siirtymäaikana pystyttävä osoittamaan, että meillä on moottoripyöräilyn turvallisuutta parantava toimenpidesuunnitelma. Sen avulla osoitamme, miten aiomme parantaa moottoripyöräilyn turvallisuutta. Seuraavina vuosina meidän on pystyttävä tilastollisesti todistamaan, että toimet ovat tehonneet.

Suomessa tekninen vika aiheuttaa vain noin prosentin moottoripyöräonnettomuuksista. Tällöin on vastoin hallituksen normien purkutavoitteita alkaa rankaista koko moottoripyöräilyalaa katsastuspakolla. Tämä vain siksi, että tilastoilla voitaisiin osoittaa ”yhden toimenpiteen vaikutuksesta saatu muutos”. Samaan aikaan vapaaehtoisella toiminnalla edetään joka tapauksessa useilla sektoreilla. Katsastuspakon ainoat hyötyjät olisivat ulkomaiset katsastusyritykset.

SMOTO, Trafi ja Liikennevirasto sekä muut liikenteen kehittämiseksi toimivat organisaatiot eivät usko siihen, että moottoripyörien katsastuksella saataisiin aikaan merkittävää hyötyä. Sen sijaan kaikki jakavat näkemyksen, että katsastuksen korvaavien keinojen tulee olla kattavia ja että niiden avulla päästään parempiin tuloksiin kustannustehokkaammin kuin katsastamalla.

Moottoripyöräilijä on tasa-arvoinen tielläliikkuja

SMOTOn mielestä lähtökohtana moottoripyöräilijöiden turvallisuuden parantamiselle on se, että moottoripyöräilijällä pitää olla samat oikeudet ja kohtelu kuin muillakin tielläliikkumismuodoilla. Moottoripyörä on osa suomalaista, eurooppalaista ja globaalia liikennejärjestelmää siinä missä muutkin ajoneuvot.

Toinen lähtökohta on, että päätöksentekijöiden pitää tietää enemmän moottoripyöräonnettomuuksien syistä ja niihin johtaneista tekijöistä; miksi ja missä olosuhteissa mikäkin onnettomuus on tapahtunut, jotta voimme kehittää toimenpiteitä, joilla niitä voi välttää.

Suurin yksittäinen moottoripyöräonnettomuuksien tyyppi on yksittäisonnettomuus, joten siinä mielessä niitä on hankala ja vaikea välttää. Moottoripyörien katsastus ei tuo niihin apua, sillä se ei vaikuta itse ajotapahtumaan. Siihen vaikuttavat asiat muodostuvat aina tilannekohtaisista tekijöistä.

Katsastus ei tuo mitään lisää turvallisuuteen

SMOTOn kanta on, että moottoripyörien katsastus olisi väistämättä pintapuolista tarkastelua. Suomessa ei ole esimerkiksi olemassa moottoripyörien jarruille sopivia testilaitteita, eikä sellaista löydy myöskään tien päällä käytettäväksi. Jarrut pitäisi testata ajamalla tien päällä katsastusta tehtäessä, mikä sisältää suuria riskejä. Katsastushenkilöt eivät todennäköisesti halua tuota riskiä ottaa. Katsastushenkilöillä tulee myös olla moottoripyörän ajo-oikeus: mistä saadaan riittävästi A-kortin omaavia katsastajia? Lisäksi heillä on oltava tarvittava ajotaito tehokkaisiin jarrutuksiin kaikilla moottoripyörätyypeillä ml. omavalmisteet.

Yhteenvetona: On samantekevää, tehdäänkö katsastus konttorilla vai tien päällä. Silmämääräinen moottoripyöräkatsastus ei sisällä mitään sellaista mitä ajoneuvostaan huolehtiva kuljettaja itse ei tarkastaisi tai mitä hänen pitäisi tarkastaa.

Se, mitä katsastuksissa voitaisiin hetkellisesti valvoa, on melu. Tien päällä tehtävä valvonta olisi yllättävää ja pelotteen vuoksi tehokkaampaa kuin katsastuskonttorilla kerran kahdessa-kolmessa vuodessa tehtävä. Tässä on kuitenkin huolehdittava siitä, että tien päällä tehtävät melumittaukset ovat taustaäänien, sääolosuhteiden ja rakennetun ympäristön kannalta kaikissa tarkastuspisteissä identtiset. Muussa tapauksessa melumittaukset eivät ole tasapuolisia eivätkä hyväksyttäviä.

Katsastuksen kustannukset ongelma

Tienvarsikatsastusten isoin ongelma on kustannukset. Kuka maksaisi kulut ja miten rahat niihin kerättäisiin? Olisi erittäin epäoikeudenmukaista ja epätasa-arvoista, että satunnaisesti tien päällä katsastukseen valittu motoristi joutuisi maksamaan joka kerran katsastusmaksua. Lisäksi toimenpide vaatii lisää resursseja niin poliisilta kuin katsastusyrityksiltä.

EU vaatii alueellista kattavuutta katsastuksille, ja silloin puhumme jo isoista summista. Poliisilla ei ole tällaiseen lisätehtävään resursseja eikä rahoitusta. Katsastusyritykset eivät tee mitään ilmaiseksi, joten yhtälö vaikuttaa mahdottomalta. Ainut mahdollisuus on, että sisäministeriön tai liikenne- ja viestintäministeriön momentille lisätään valvontaan resursseja. Tämä puolestaan on ristiriidassa nykyisen valtionhallinnon taloudenpidon kanssa.

Moottoripyörien katsastusta on väitetty liikenneturvallisuutta parantavaksi. Väitteen takana ovat pääasiassa eurooppalaiset katsastusyritykset, jotka ovat menestyksekkäästi lobanneet aihetta EU:ssa. Katsastuksesta tehty suomalainen hyöty- ja kustannusanalyysi osoittaa, että katsastuksella mahdollisesti saavutettava liikenneturvallisuuden parantuminen olisi kyseenalaista ja hyöty kustannusten suhteen kestämätön ja alle kaikkien kriteerien.

Analyysin teossa on käytetty useita liikenneturvallisuustutkimuksia ja tilastoja. Näiden perusteella on havaittu, että tekninen riskitekijä on ollut osallisena 3-5 % onnettomuuksista ja välittömänä syynä alle 1 % onnettomuuksista.

Koko katsastuksen liikenneturvallisuutta parantava vaikutus on paradoksi, ainakin hyöty-kustannusmielessä.

Muut keinot parantavat turvallisuutta tehokkaammin

SMOTOn käsitys on, että moottoripyörien määräaikaiskatsastuksen hyöty Suomessa olisi kustannuksiinsa nähden mitätön. SMOTO toteaa, että muilla liikenneturvallisuutta parantavilla toimilla saataisiin paljon parempia tuloksia. Mm. vapaaehtoisen kuljettajakoulutuksen kehittäminen ja sitä kautta kuljettajien osaamiseen ja asenteisiin vaikuttaminen olisi eräs tehokas keino.

Yksi keino on moottoripyöräilijöille tapahtuneiden onnettomuuksien nykyistä laajempi ja tarkempi analysointi.

Tällä hetkellä tutkitaan hyvin kuolemaan johtaneet moottoripyöräonnettomuudet. Onneksi niitä on vähän, vain noin 20 vuodessa. Niistä ei kuitenkaan saada tilastollisesti merkitsevää tietoa. Vasta viime vuodesta lähtien on alettu tilastoida erikseen vakaviin loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia, joten jatkossa toivottavasti tietoa on tarjolla enemmän.

Liikennevirasto ehdottaa, että kaikki moottoripyöräonnettomuudet tutkittaisiin. Listalla on silloin noin 20 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, 450 vakavampaa loukkaantumista sekä tuhansia pienempiä onnettomuuksia, joissa moottoripyörä on ollut osallisena. Mitä enemmän onnettomuuksia tutkitaan, ja selvitetään perusteellisesti mitä ja miksi on tapahtunut, sitä paremmin pystytään kehittämään toimia, jotka kohdistuvat ennaltaehkäisevästi juuri kyseisen tyyppisiin onnettomuuksiin.

Tietoon perustuva toiminta on todennäköisesti myös kustannustehokas tapa vauhdittaa ennaltaehkäiseviä toimia. Jo aiemminkin on nähty, että kun selvitetään paremmin moottoripyöräonnettomuuksien taustoja, on myös paremmat mahdollisuudet suunnitella toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi.

Kuljettajakoulutus ja muut keinot

Tätä voisi olla esimerkiksi analysointiyhteenvetojen perusteella tehty kuljettajakoulutus niin ajo-oikeuteen tähtäävässä opetuksessa kuin vapaaehtoisessa motoristikoulutuksessa. SMOTO on aloittanut yhdessä tärkeimpien vapaaehtoista motoristikoulutusta antavien organisaatioiden kuten Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry – SMOK, Motorg ry (joka vastaa moottoripyora.org -sivustosta), Moottoripyöräkerho 69 ry – MP69 ja lukuisten kokeneiden ja palkittujen moottoripyöräkouluttajien kanssa moottoripyöräkouluttajien koulutuksen uudelleen määrittelyn. Tavoitteena on luoda moottoripyöräkouluttajien koulutukseen ns. kouluttajapolku, jonka käyneillä kouluttajilla on aikaisempaa paremmat edellytykset, monipuolisemmat taidot ja testeillä todennettu osaaminen antaa kulloisillekin oppilaalleen parasta mahdollista ja oppilaan taitotason ja omaksumiskyvyn mukaista koulutusta.

Lisäksi moottoripyörät pitäisi ottaa huomioon tasavertaisina liikennejärjestelmiä suunniteltaessa, mikä mahdollistaisi turvallisemman liikkumisen. Voitaisiin esimerkiksi ryhtyä rakentamaan moottoripyöräystävällisiä teitä. Niissä rakenteelliset ratkaisut on toteutettu siten, etteivät ne vaaranna motoristin turvallisuutta. Se tarkoittaisi reuna- ja keskikaiteiden rakentamista motoristeja vaarantamattomalla tavalla sekä tien luiskien jyrkkyyden sovittamista motoristien mukaan.

Teiden kaarteet pitäisi rakentaa siten, ettei kaarresäde pienene kesken kaarteen, ja esimerkiksi teiden pylväät yms pitäisi suunnitella siten, etteivät ne aiheuta vaaraa motoristille.

Näillä toimilla SMOTO uskoo päästävän parempiin tuloksiin moottoripyöräilyn turvallisuuden parantamisessa kuin niiden määräaikaisella katsastuksella, jolla ei vastaavaa vaikutusta saada aikaan.

MP-arpajaisten 2016 pääpalkinto Sirkku Elolle

SMOTOn MP-arpajaisten päävoitto Sirkku Elolle Jämsään!

Voittoarvan Sirkun aviomies oli ostanut vaimolleen Jyväskylän mp-messuilta.

Sirkku on ollut aiemmin vain kyytiläisenä  kesäisillä ajoretkillä. ”Nyt  alkaa totuttelu ihka omaan ajopeliin ja tämä mahdollistaa, että koko nelihenkinen perhe pääsee nyt yhtäaikaa ajelureissuille”, iloitsee Sirkku!

Mparpa2016 voittaja2

Sirkku valitsi voittopyöräksi Suzukin DL650 moottoripyörän. Voittopyörään tutustumista Suzukin maahantuojan edustajan Janne Jousikallion opastamana.

Mparpa2016 voittaja

Kuvassa voittopyörällä kotimatkalle valmistautumassa Sirkku ja Jari Elo.

 

Moottoripyöräarvonta suoritettiin 10.8.2016 Porissa

MP-arpajaiset 2016 arvonta suoritettiin Porin Poliisilaitoksella 10.8.2016.

Moottoripyörä lähtee arvalle numero 30. Voittajaan on otettu jo yhteyttä.

Muut voittoarpojen numerot löytyvät tältä sivulta.

Kaikkiin voittajiin on otettu yhteyttä.

 

Onnea kaikille voittajille!

cup-1010918_640

2016 vuoden moottoripyöräarpojen myyntiaika on loppunut!

Muistathan toimittaa rahat ja arpaniput arpavastaavalle!

Arpanipun toisella sivulla on palautusosoite ja viimeisellä sivulla on ohjeet rahojen palauttamiseen.

SMOTOn Motoristiristeily 2016

MOTORISTIRISTEILY 2016

Aika: Iltalähtö lauantaina 05.11.2016. kello 18.30. ja paluu sunnuntaina 06.11.2016. kello 16.00.

Reitti: Helsinki – Tallinna – Helsinki, laivana M/S Baltic Queen. Laiva lähtee Länsisatamasta.

OHJELMASSA LAUANTAINA

18.00. – 20.00. SMOTO GAALA, laivan Starlight Yökerhossa, kansi 6

HINNAT OVAT HENKILÖHINTOJA

Suite hytti 1­ henkilö 283 €

Suite hytti 2­henkilöä 142 €

De LUXE hytti 1­henkilö 208 €

De LUXE hytti 2­henkilöä 104 €

A-­luokka hytti 1­ henkilö 127 €

A­-luokka hytti 2­ henkilöä 70 €

A-­luokka hytti 3­henkilöä 49 €

A-­luokka hytti 4­henkilöä 39 €

A­-Premium hytti(leveä parivuode) 1­henkilö 127 €, 2­henkilöä 70 €

B­-luokan hytti 1­henkilö 94 €

B-­luokka hytti 2­henkilöä 51 €

B­-luokka hytti 3­ henkilöä 39 €

B­-luokka hytti 4­henkilöä 29 €

INVA­hytti 1­henkilö 94 €, 2­henkilöä 51 €

RISTEILYN HINTAAN SISÄLTYY:

Risteily valitussa hyttiluokassa ja tulojuoma SMOTO GAALASSA LAUANTAINA

SEURAAVAT RUOKAILUT VOI VARATA LISÄMAKSUSTA. NE ON TILATTAVA ETUKÄTEEN RISTEILYVARAUKSEN YHTEYDESSÄ.

Ruokailuissa paikkoja rajoitetusti/ kattaus.

LAUANTAI 05.11

20.30. Ruokailu, laivan Buffet­ ravintola. Sisältää juomina: olut, valko­ ja punaviinit. Hinta 33 €.

Lapset 12­-17v 15.50€ ja 6-­11v 10.50€.

SUNNUNTAI 06.11

Meriaamiainen 10.50 €/ hlö, lapset 12­-17v 6.50 € ja 6-­11v 4.50 €

Erikoisaamiainen 16.50 €/hlö, lapset 12-­17v 10 € ja 6-­11v 8 €

14.15. Buffet lounas; sisältää olut, valko­ ja punaviinit. Hinta 25€, lapset 12­-17v 12.50 €,6­11v 8.50 €

RISTEILYN MYYNTIAIKA ON 25.7. – 26.9.2016.

Risteilylle on rajattu määrä paikkoja. Varaukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaukset ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen kalevi.kankaansyrja@smoto.fi

Tämä sähköpostiosoite alkaa toimia vasta 25.7. ja sulkeutuu 10.11. Varauksen vahvistus ilmoitetaan sähköpostilla, jolloin tulevat myös maksuohjeet.

Varauksen yhteydessä on ilmoitettava hyteittäin matkustajien sukunimi, etunimi, syntymäaika (päivä, kuukausi, vuosi) ja matkan varaajan puhelinnumero sekä mahdolliset ruokailutilaukset.

Nimet myös maksun infokenttään.

Varaukset on maksettava 7 vrk matkanvahvistuksen jälkeen.

Risteilyllä on oltava passi tai EU­henkilökortti mukana.

MUUTA:

Laivalta voi poistua Tallinnaan sunnuntaina kello 08.00­12.10 väliseksi ajaksi.

Risteilylle voi ottaa henkilöauton laivalle. Hinta 30 euroa, paikkoja rajoitetusti ja varaus tehtävä matkavarauksen yhteydessä.

Risteilyn ikäraja on 18v. Tätä nuoremmat tarvitsevat holhoojan allekirjoitetun osallistumistodistuksen, jossa on risteilylle hänelle nimetty vastuuhenkilö. Todistuksen voi tilata netillä kalevi.kankaansyrja@smoto.fi. Täytetty lomake otetaan mukaan risteilylle.

Peruutetuista risteilyistä noudatetaan TallinkSiljan peruutusehtoja.

Matkaliput jaetaan Helsingin Länsisataman terminaalissa 2 kerroksessa SMOTO-PISTEESSÄ lauantaina 05.11.2016. kello 16.00 ­17.30

Lisätietoja: Kalevi Kankaansyrjä 050­ 918 5923 tai kalevi.kankaansyrja@smoto.fi

Taukokatos motoristeille Turun satamaan

Katoksella taukoa viettivät Askolasta kotoisin olevat Mika ja Hanna Lönnrot ( vas 3 ja 4) , joiden lomamatka oli suuntautumassa Italiaan Gardajärvelle. Helsinkiläinen Timo Seppänen ( vas 5) oli lähdössä Norjaan.

Katoksella taukoa viettivät Askolasta kotoisin olevat Mika ja Hanna Lönnrot ( vas 3 ja 4) , joiden lomamatka oli suuntautumassa Italiaan Gardajärvelle. Helsinkiläinen Timo Seppänen ( vas 5) oli lähdössä Norjaan.

Tallink Silja OY ja Suomen Motoristit ry ovat yhteistyössä toteuttaneet motoristien käyttöön taukokatoksen Turun Satamaan. Nyt laivaan menoa voi odotella suojassa sateelta, tuulelta ja auringolta.

Kuluneen kesän aikana katos on saanut myönteistä palautetta. Tallink Silja Oy ja SMOTO  toivottavat moottoripyöräilijöille hyvää merimatkaa ja turvallisia kilometrejä.

Kalevi Kankaansyrjä