Uutisarkisto

Viranomaiset eivät halua katsastusta moottoripyörille

Liikenne- ja Viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen hallituksen esitykseksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvolain muuttamisesta lausuntokierrokselle.

https://www.lvm.fi/-/suomi-ryhtyy-keventamaan-katsastussaadoksia-913911

Henkilöautojen katsastuksiin esitetään kevennyksiä. Ne olisi määräaikaiskatsastettava ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden välein 10 vuoden ikään asti, jonka jälkeen vuosittain.

Moottoripyörien katsastuksesta esityksessä on mainittu:

Moottoripyörien määräaikaiskatsastusvelvollisuuden osalta ei esitetä tässä yhteydessä muutoksia nykytilaan. Moottoripyörien liikenneonnettomuuksissa tekninen vika on aiheuttavana tekijänä harvoin, eikä moottoripyörien katsastamisella näyttäisi olevan kansainvälisen vertailuaineiston perusteella selkeää liikenneturvallisuutta lisäävää vaikutusta. Direktiivin velvoitteiden täyttämiseksi on tarkasteltava katsastusvelvollisuutta kevyempiä vaihtoehtoisia tapoja edistää liikenneturvallisuutta.

Edellisessä kappaleessa kiteytyy SMOTOn ja alan harrastajien tekemä monivuotinen työ moottoripyörien määräaikaiskatsastuksen torjumiseksi. Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa –raportti ja SMOTOn lausunnot ovat vaatineet lukemattomia työtunteja ja ne on huomioitu laajasti EU:a myöten.

Mitä seuraavaksi?

Katsastuspeikko on siis jälleen kerran työnnetty luolaansa ja viranomaisia myöten olemme Suomessa sitä mieltä, että moottoripyörien katsastuksesta ei olisi merkittävää hyötyä liikenneturvallisuudelle. EU ei kuitenkaan luovuta. EU parlamentissa vuonna 2014 hyväksytty katsastusdirektiivi vaatii , että vaihtoehtona katsastukselle jäsenvaltion on otettava käyttöön tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Nämä todennetaan liikenneturvallisuustilastoilla viiden vuoden ajalta. SMOTO tekee viranomaisten kanssa yhteistyötä ja on käynnistämässä Moottoripyöräily osana liikennejärjestelmää –projektia, jossa määritellään suuntaviivat katsastusdirektiivin vaatimusten täyttämiseksi.

SMOTO tekee nyt kaikkensa mp-veroasiassa

Petteri Orpo ja Marja KuosmanenMotoristien edunvalvontaa on suoritettu mm. tapaamalla valtionvarainministeri Petteri Orpo torstaina 1.12. Pikkuparlamentissa Helsingissä ja

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. Pirkkalassa käytiin jutustelemassa Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savion sekä ministeri Jussi Niinistön (ps) kanssa ja samalla luovutettiin heille tuhti tietopaketti SMOTOn kannasta liittyen mp-veroon. Kuvassa vasemmalta SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen, ministeri Jussi Niinistö (ps) sekä SMOTOn johtava asiantuntija Aki Lumiaho.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa SMOTOn edustajien kanssa kansanedustaja Sami Savio (ps)

Haluatko mukaan SMOTOn toimintaan? SMOTO etsii toimihenkilöitä seuraaviin tehtäviin

kuvituskuva_1

Arpajaisvastaava

mp-arpajaisten käytännön tehtävät, mm.

– arpojen varastointi ja jakelu tilausten mukaan
– myyntitilitysten vastaanotto ja arpajaistilin ajantasan varmistaminen
– arpajaisiin liittyvän viranomaisvalvonnan ja -ilmoitusten hoitaminen

Sihteeri

puheenjohtajan avuksi ja ”oikeaksi kädeksi”, mm.

– kokousjärjestelyt
– esityslistojen kokoaminen
– pöytäkirjojen kirjoittaminen, jakelu ja arkistointi
– muut yhdessä pj:n kanssa sovitut tehtävät

Molemmat tehtävät ovat ns. toimihenkilötehtäviä, jotka hoidetaan yhdessä SMOTOn hallituksen kanssa ja pääosin puheenjohtajan ohjauksessa.

Tehtävistä ei makseta palkkiota suoraan tehtävän hoitajalle. Tehtävän hoidosta maksettava 500 € suuruinen kulukorvaus maksetaan kerholle, joka asettaa henkilön ko. tehtävään.

Pikaiset esitykset henkilöistä ja lisätiedot järjestösihteeri Harri Forsberg, 0440-177664, harri.forsberg@smoto.fi.

Maksavatko moottoripyöräilijät enemmän veroja, kuin mitä he saavat niiden vastineeksi?

Tienkäyttäjät, erityisesti autoilijat ja moottoripyöräilijät, maksavat paljon enemmän veroja ja tulleja, kuin mitä he saavat takaisin investointeina infrastruktuuriin. Tähän lopputulokseen päätyy Federation of European Motorcyclists’ Associationin (FEMA) hollantilainen jäsenorganisaatio CE Delft.

FEMA:n pääsihteeri Dolf Willinger osallistui FIA:n Region 1:n kampanjan ”Parempi kohtelu motoristeille” -käynnistämiseen.

Huippukohtia raportista:

Ajoneuvoverona ja maksuina EU:n alueella (poislukien Kypros) maksettiin 2014 286,3 miljardia euroa. Autoilijat maksoivat tästä 71 % ja moottoripyöräilijät 3 %.

Vuonna 2013 178,4 miljardia euroa investoitiin tieverkostoon, joten voi sanoa, että vain 62,3 % rahoista saatiin vastinetta. Infrastruktuurin kokonaiskustannuksista vain 1 % voidaan laittaa moottoripyörien piikkiin. Täten voimme huoletta sanoa, että moottoripyöräilijät saavat vielä vähemmän vastinetta rahoilleen.

Moottoripyörille maksun kattavuus on 266 % (autoille 214 %). Kansallisella tasolla on nähtävissä suuria eroja. Virossa se on 84 %, joten siellä maksetaan vähemmän kuin saadaan. Tanskassa maksat 12-kertaisesti investointien määrät, 1226 % (autot 342%).

Vuodesta 2006 alkaen investoinnit tieinfrastruktuuriin ovat laskeneet 1,1 % koko EU:n bruttokansantuotteesta 0,8 prosenttiin vuonna 2013. Lasku on jyrkintä Itä-Euroopan maissa.

EU:n liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc.

EU:n liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc.

Kampanjan käynnistämisen yhteydessä EU:n liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc totesi, että raportissa mainitaan vain infrastruktuurikulut, ei kokonaiskustannuksia. Tämä on tietysti oikein, mutta hänen mielestään asiaa voi argumentoida siten, että autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden saamat edut ovat suuremmat kuin heidän maksamansa verot.

– On selvä, että tieverkosto tarvitsee päivittämistä ja lisää investointeja. Euroopan komissio järjestää tutkimuksen tieveroista ja -maksuista. Tutkimme FIA:n tuloksia sekä rakennamme sen johtopäätöksille varmistaaksemme, että tienkäyttäjiä laskutetaan oikein perustein läpinäkyvällä tavalla. Tavoitteenamma on luoda sen tasoinen leikkikenttä, joka tukee yhteentoimivuutta ja monenlaisia tapoja käyttää liikenneverkostoamma, Violeta Bulc sanoi.

Tapahtumaa isännöi Euroopan parlamentin hollantilainen jäsen Wim van de Camp (EPP).

– Tieinfrastruktuurimme laatu vaikuttaa turvallisuuteen, mukavuuteen ja kestävyyteen. Jos haluamme järjestelmän, jossa käyttäjä maksaa, sen mitä käyttäjä maksaa, pitää investoitaman kokonaan siihen mihin se on tarkoitettu, Wim van de Camp totesi.

Hän varoitti myös, että sellainen järjestelmä johtaisi budjettiongelmiin muualla, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa.

FEMA:n visio:

Voimme argumentoida sen järjestelmän puolesta, missä kaikki, mitä tienkäyttäjät maksavat, tulee takaisin suorina investointeina infrastruktuuriin. Tämä on poliittista harkintaa. Tosiasia on se, että tasapaino verojen ja maksujen toisaalta sekä infrastruktuurin kustannukset toisaalta, ovat ajautuneet yhä enemmän pois balanssista sitten vuoden 2006, mikä on huolestuttava havainto.

Tosiasia on myös – ainakin lyhyellä aikavälillä – että yhteisö ei voi toimia ilman yksilöllistä moottoroitua kuljetusvälineistöä. Tämän pitäisi sen vuoksi olla kohtuuhintaista, ja me jaamme FIA:n johtopäätöksen siitä, että hallitusten pitäisi pidättäytyä laatimassa lisää tieveroja tai -maksuja ja että niiden pitäisi paremmin käyttää nykyään jo kertyvät varat.

Haluaisimme myös lisätä sen, että moottoripyöräilijöitä ylivelotetaan. Että päästäisiin asialliselle tasolle ja nykyisten ja tulevien ruuhkien ratkaisussa paremmalle tasolle, moottoripyöräilijöiden veroja ja maksuja pitäisi alentaa tasolle, kuin muilla tienkäyttäjillä.

FEMA:n alkuperäisen artikkelin ja raportin tienkäyttäien maksamista veroista löydät täältä.

Suomen Motoristit ry.: ”Hallitus on päättänyt tehdä kerralla selvää koko mp-alasta”

Suomen hallitus alkaa tietojemme mukaan käsitellä lakiesitystään mp- / veneverosta jo tällä viikolla ja veroa ollaan nuijimassa nopeutetulla käsittelyllä väkisin läpi heti vuodenvaihteen jälkeen.

Suomen Motoristit ry (SMOTO) ottaa kantaa pääministeri Sipilän hallituksen aikeeseen ja muistuttaa, että verossa on useita arveluttavia ongelmia. Lisäksi SMOTO ihmettelee, miksei maan hallitus kuule asiantuntijoita veropäätöksessä tai keskustele motoristien edunvalvojien, moottoripyörämaahantuojien eikä moottoripyöräkauppiaiden kanssa verovalmistelun lähtökohdista.

Ensinnäkin vero iskisi tavallisiin suomalaisiin: tyypillinen motoristi on 46-vuotias ammattikoulun käynyt keski- tai pienituloinen mies.

Se huonontaisi lisäksi moottoripyöräalan maahantuonnin, kaupan ja palveluiden elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia ja lisäisi työttämyyttä sekä vähentäisi näiden kaikkien kautta kokonaisverokertymää. Vero ei saavuta sille asetettua fiskaalista tavoitetta yksinäänkään, saati edellä mainittujen kerrannaisvaikutusten vuoksi.

Juridisesti arveluttavaa on se, että vero ei noudata ajoneuvoveron sisällöllisiä periaatteita, vaan perustuu pelkkään moottoripyörien omistamiseen eikä käyttöön. Veron määräytymisen suuruuden perusteena ei myöskään käytetä ajoneuvoveron mukaisesti päästöjä.

Suomalainen mp-alan kauppa kituu, ja liikenteessä olevat moottoripyörät ovat keski-iältään hyvin vanhoja. SMOTOn tekemän kyselytutkimuksen ja yli 4000 vastauksen mukaan niiden keski-ikä on 18 vuotta. Vuotuinen useiden satojen eurojen vero olisi kohtuuton verotuskohteen arvoon verrattuna.

Vero kohtelee autoja ja moottoripyöriä eriarvoisesti myös siten, että moottoripyörien kohdalla maksu on kiinteä. Siinä ei ole päiväkohtaisuutta, eikä liikennekäytöstä poisto keskeytä veroa. Pyörä pitää viedä mahdollisesti hajottamolle ja näyttää romutustodistus, jos aikoo päästä verosta eroon. Se olisi jo skandaalimaista sinänsä, mutta mahdollisesti myös perustuslain takaaman omaisuudensuojan vastaista.

Koska veron joutuu maksamaan kaikista moottoripyöristä, se iskee erityisesti kauppaan ja niihin motoristeihin, jotka ovat panostaneet suomalaisen moottoripyöräkulttuurin säilyttämiseen kunnostamalla, entisöimällä ja säilyttämällä vanhoja moottoripyöriä.

SMOTO:n kanta on, että verosta on ehdottomasti kokonaan luovuttava.

Sen sijaan SMOTO tarjoaa ratkaisuksi moottoripyörien autoveron reipasta alentamista. Se kiihdyttäisi uusien moottoripyörien myyntiä, toisi lisää töitä ja sitä kautta alan verokertymät kasvaisivat luonnollisella tavalla suuremmiksi, suuremmiksi kuin mikä ajoneuvoveron fiskaalinen tavoite on.

SMOTO muistuttaakin, että nyt on jokaisella motoristilla mahdollisuus vaikuttaa: ota yhteyttä poliitikkotuttuusi, ja kerro hänelle, miten asia veron osalta oikeasti on.

SMOTOn syyskokous pidettiin 12.11.2016 Hartolassa

 

Kokoukseen saapui osallistujia myös moottoripyörillä huolimatta aikaisesta talvesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syyskokous on pidettiin hyvässä hengessä ja aloitettiin motoristimoikkauksella 🙂

 

 

 

 

 

 

Kokouksen puheenjohtajana oli Gruppo Moto Guzzi Finlandin edustaja Kimmo Saarelainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin esityslista. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin myös. Näistä käytiin monipuolista ja rakentavaa keskustelua. Paikalla oli useiden kerhojen edustajia sekä henkilöjäseniä.

SMOTOn puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Marja Kuosmanen sekä hallitukseen: Harri Forsberg, Eero Suutari, Jari Kielinen, Veli-Pekka Ratinen, Heikki Salonen ja Nicklas Granlund.

 

Lisäksi edunvalvontarahastosta palkittiin Motorg ry jonka kunniakirjan vastaanotti Heikki Salonen (kuvassa vasemmalla)  sekä Pieksämäen Moottorikerho jonka kunniakirjan vastaanotti Teuvo Tikkanen (kuvasssa oikealla). Kunniakirjat luovutti SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

Motoparlamentin 2016 alustukset ja keskustelu videotallenteina

SMOTO järjesti järjestyksessään jo VI:n Motoparlamentin keskiviikkona 9.11. klo 12.30 alkaen Helsingissä. Tilaisuudessa oli läsnä kovan tason poliitikkoja ja virkamiehiä sekä eri järjestöjen edustajia.

Vuoden 2016 Motoparlamentin pääteemoina olivat:

– moottoripyörät osana liikennejärjestelmää
– mp-veron vaikutukset
– kouluttajakoulutuksen ja vapaaehtoisen ajotaitokouluttamisen kehittäminen

Voit katso keskusteluiden tallenteen tästä: http://smoto.videosync.fi/motoparlamentti-2016

Alustukset keskusteluihin näet tästä: https://smoto.videosync.fi/2016-11-09-alustus

SMOTO kiittää kaikkia Motoparlamenttiin osallistujia!

VI Motoparlamentti: ”Valtiovarainministeriön virkamiesten kyettävä todistamaan SMOTOn väitteet mp-veron negatiivisesta tuotosta vääriksi”

Keskiviikkona 9.11. järjestettiin Helsingissä VI Motoparlamentti, mihin oli kutsuttu mukaan mp-alan tärkeimmät toimijat ja viranomaiset. Parlamentti käsitteli kolmea aihetta: moottoripyöriä osana liikennejärjestelmää, aiotun mp-ajoneuvoveron vaikutuksia sekä kouluttajakoulutuksen ja vapaaehtoisen ajotaitokouluttamisen kehittämistä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VI Motoparlamentti aluillaan.

Eniten keskustelua herätti hallituksen kaavailema moottoripyörien ajoneuvovero. Eduskunnan liikennejaoston puheenjohtaja Markku Eestilä (kok) totesi verosta, ettei oikein ymmärrä sitä.
– Minusta valtiovarainministeriön virkamiesten pitää kyetä osoittamaan SMOTO:n selvityksensä perusteella esittämä väittämä veron negatiivisesta vaikutuksesta vääräksi, mikäli vero aiotaan toteuttaa, Eestilä totesi.

SMOTO:n erikoisasiantuntija Aki Lumiaho kokosi loppupuheenvuorossaan paneelin tulokseksi verojen osalta sen, että veron laadintavaiheessa sen laajempia vaikutuksia tai seurauksia ei ole pohdittu lainkaan. Ongelmaksi koettiin myös se, että verotus ei kohdistu liikenteeseen vaan omistamiseen, mikä kohtelee moottoripyöriä eriarvoisesti muihin ajoneuvolajeihin verrattuna. Vaikuttaa siltä, että verosta on tulossa niin tiukka, että ajoneuvon rekisteristä poistaminen ei riitä, vaan se pitää hävittää ja siitä olla todistus, ennen kuin verosta voi vapautua.

Erityisenä ongelmana parlamentti piti sitä, että veron seurauksena ihmisillä ei ole varaa uusia pyöriään, vaan he tekevät matkaa vanhalla kalustolla, jolloin he eivät pääse osallisiksi uusista teknisistä turvallisuusratkaisuista, kuten ABS-jarruista ja luistonestosta yms.

Muilta osin parlamentti totesi, että moottoripyörät on jo suurelta osin hyväksytty osaksi liikennejärjestelmää, mutta kohtaajien asenne ja käyttäytyminen saattaa vaihdella sen osalta, miten motoristia kohdellaan liikenteessä.

Koulutus todettiin monelta osin tärkeäksi: kortti on lupa ajaa, mutta ajamisen osaaminen kertyy vuosien ja koulutuksiin osallistumisen myötä.

Panelistit totesivat yksimielisesti, että moottoripyörien katsastusta ei tarvita. Monipuolinen lähestymistapa ja kuljettajien kouluttaminen sekä motoristiystävällisten teiden rakentaminen ovat tehokkaampia tapoja parantaa moottoripyöräilyn turvallisuutta.

Tutkimustietoa kaivataan rajusti lisää. Naturalistinen tutkimus voisi olla vertailuryhmineen hyvä keino selvittää, miten koulutus vaikuttaa ajoturvallisuuteen.

Motoparlamentti koostui Suomen Motoristit ry:n asiantuntijoiden osallistujille pitämästä luento-osuudesta sekä parlamenttiin kutsuttujen asiantuntijajäsenten kolmesta erillisestä paneelista.

Palaamme VI Motoparlamenttiin vielä myöhemmin tarkemmin.

Tallennettu Mp-veron käsittelyn tilannekatsaus

Suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvoja Suomen Motoristit eli SMOTO julkisti päivitetyn kannanoton hallituksen aikeisiin laittaa moottoripyörät ajoneuvoveron piiriin.

SMOTO vaatii, että moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelusta luovutaan. Vero voi tuottaa valtiolle vain vähäiset tulot ja nettomääräisesti verotulot moottoripyöräilystä voivat jopa vähentyä. Verolla olisi merkittävät haittavaikutukset moottoripyöräilyyn liittyvälle kaupankäynnille, elinkeinoille ja työllisyydelle.

Allaolevasta linkistä pääsee katsomaan 19.10.2016 pidetyn webinaarin tallenteen.

https://attendee.gotowebinar.com/recording/5206322076024860675

Sähköpostiosoite pyydetään ainoastaan tilastoimiseen, sitä ei käytetä tai jaeta mihinkään.

Brittimotoristit kamppailevat Lontoossa uutta moottoripyörien päästömaksua vastaan

mag-uk

Motorcycle Action Group United Kingdom (MAG UK), joka on saman eurooppalaisten motoristien järjestön FEMA:n jäsen kuin SMOTOkin, on esittänyt syvän huolestumisensa siitä että Lontoon liikennevirasto aikoo esittää uutta maksua moottoripyöräilijöille Lontoossa.

Brittein pääkaupungin ”Ultra-alhaisten päästöjen vyöhykkeelle” (Ultra Low Emissions Zone, ULEZ) aiotaan moottoripyörille määrätä yhtä korkea, 12,50 punnan, noin 14 euron suuruinen päivittäinen maksu kuin autoille.

Leon Mannings, joka vastaa MAGin politiikasta ja kampanjaneuvonnasta, on käynyt keskusteluja Lontoon liikennevirastossa vaikuttavan ULEZin johtajien kanssa.

Siitä huolimatta, että hän on selittänyt, että moottoroidut kaksipyöräiset ovat olennainen elementti Lontoon ruuhka- ja saasteongelmien ratkaisussa, tämänhetkisen suunnitelman mukaan uutta maksua esitetään moottoripyörille, ikään kuin ne aiheuttaisivat yhtä paljon saastetta kuin ruuhkaan juuttuneet autot.

– Mitä viranomaiset eivät ymmärrä on se, että moottoripyörien verottaminen on haitallista ja MAGin näkökulmasta täysin epäoikeutettua. Kuten Lontoon liikenneviraston oma tutkimus vuodelta 2011 kaksipyöräisten moottoroitujen ajoneuvojen päästöistä selvästi osoittaa, ajomatkat kaikenlaisilla moottoripyörillä tuottavat paljon vähemmän hiilidioksidi- typpioksidipäästöjä kuin autot, kun päästöjä verrataan samalla tavoin ajetuilla reaaliaikaisilla matkoilla, Leon kertoo.

– Lisäksi moottoroidut kaksipyöräiset eivät aiheuta ruuhkaa, kun taas autot ja vanit aiheuttavat sitä – riippumatta siitä, miten energiatehokkaiksi niitä väitetään.

Juttu löytyy FEMA:n sivustolta.