Uutisarkisto

SMOTO järjestää

Jos mainos ei näy, sulje mainostenesto-ohjelmasi
Fleetfinder Suomi Oy
Fleetfinder Suomi Oy

MP-edunvalvontarahasto

Suomen Motoristit ry syyskokous päätti 18.10.2014 perustaa MP-edunvalvontarahaston.

Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja ja palkita SMOTOn jäsenkerhoja merkittävästä moottoripyöräilyn hyväksi tehdystä edunvalvontatyöstä.

Rahaston alkupääoman muodostamiseksi rahastoon sijoitetaan Keijo ”Kekku” Lumpeen 60 – vuotislahjasta lahjoituksena saatu 2300 € sekä Suomen Motoristit ry:n sijoittama vastaava summa rahaston perustamisvuonna.

Keijo Lumme lahjoitti rahaston alkupääoman, keväällä 2014.

Keijo Lumme lahjoitti rahaston alkupääoman, keväällä 2014.

Rahastoon voidaan vastaanottaa lahjoituksia.

Palkinto on vuosittainen, se voidaan jättää jakamatta tai se voidaan erityisistä syistä jakaa useammalle jäsenkerholle. Ehdotukset palkittavasta kerhosta tulee tehdä hallitukselle kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä.

Hallitus esittää yhdistyksen syyskokoukselle valitsemansa jäsenkerhon palkittavaksi ja tekee esityksen jaettavasta palkintosummasta. Yhdistyksen syyskokous päättää palkitsemisesta, palkinnon saajasta ja palkinnon määrästä.

Keijo Lumpeen Porvoossa 22.3.2014 tekemästä lahjoituksesta lisää osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1622

MP-edunvalvontarahaston säännöt ovat osoitteessa http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2014/03/2014-MP-Edunvalvontarahasto.pdf

Henkilökannatusjäsenmaksu muuttuu 2015

SMOTO_logo_valk_pohjaSuomen Motoristit ry:n sääntömuutos hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keväällä 2014. Sääntömuutoksessa tehtiin useita uudistuksia, mm. vähennettiin jäsenlajien määrää.

Yhtenä tavoitteena on siirtää SMOTOn nykyiset henkilökannatusjäsenet 1.1.2015 lähtien henkilöjäseniksi.

Henkilöjäsenyyden ja henkilökannatusjäsenyyden ero on äänioikeudessa. Henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus, henkilökannatusjäsenellä äänioikeutta ei ole. Jäsenlajeilla on erisuuruinen jäsenmaksu.

SMOTOn syyskokous päätti pitää henkilöjäsenmaksun ennallaan (33 €),

Henkilökannatusjäsenmaksu nousee vuonna 2015 (99 €).

Yhdistyslain mukaan jäsenlajin muuttamiseen tarvitaan jäsenen suostumus.
Jos jäsenlajisi siirtäminen henkilöjäsenyydeksi sopii Sinulle, ilmoita siirrosta viimeistään 1.12.2014 osoitteella sihteeri@smoto.fi tai kirjeitse Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21, 33560 Tampere.

Ilmoituksessa tulee olla mainittuna jäsenen nimi ja osoite tai nimi ja jäsennumero, muilta osin ilmoitus on vapaamuotoinen. Sihteeri vastaa myös siirtoa koskeviin kysymyksiin.

 

(Yllä oleva uutinen on lähetty henkilökannatusjäsenille sähköpostilla 27.10.2014.)

Vastuu ajoneuvojen teknisistä määräyksistä Trafille

Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 11. syyskuuta, jonka mukaisesti moottoripyöriä, mopoja, traktoreita, moottorityökoneita ja polkupyöriä sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset määräykset esitetään siirrettäviksi Trafille vuoden 2015 alusta lähtien.

Liikenne Ja Viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote asiasta on luettavissa osoitteessa http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4419759

 

Suomen Motoristit ry:n on antanut lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle 14.2.2014 ”Ajoneuvonorminannon siirto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille”.

Lausunto on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2014/03/SMOTO-ry-lausunto-LVM-069-00-2011.pdf

 
Suomen Motoristit ry pitää lausunnossaan lähtökohtaisesti kannatettavana säädöshankkeen taustalla olevaa ajatusta siitä, että ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia koskevaa osaamista ja siihen liittyvää norminantovaltaa pyritään keskittämään. Toisaalta ajoneuvoteknisten normien antaminen Liikenteen turvallisuusviraston toimesta voi parhaimmillaan tuoda lisää asiantuntemusta ja joustavuutta norminanto prosessiin ja myös nopeuttaa sitä.

SMOTO kiinnitti lausunnossaan huomiota moniin lainsäädäntöhankkeen yksityiskohtiin, joista merkittävimpänä nähtiin Trafin sidosryhmäyhteistyö. ”Hyvään lainvalmisteluun kuuluu keskeisenä osana sidosryhmien osallistuminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen. Käsillä olleessa ehdotuksessa ei käytännössä ole viittauksia siihen, millä tavoin delegoitua norminantovaltuutta käytettäessä sidosryhmien asiantuntemusta huomioidaan. Toisaalta Liikenteen turvallisuusviraston toiminnassa ei ainakaan toistaiseksi ole oma-aloitteisestikaan noudatettu hyvän lainvalmistelutavan periaatteita tältä osin, vaikka tähänkin saakka Liikenteen turvallisuusviraston ohjeistuksella on ajoneuvolainsäädännön soveltamiskäytännössä ollut huomattavaa normatiivista merkitystä.”

 
SMOTON julkaisut ja lausunnot on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=1515

Uudet säännöt käyttöön

SMOTO_logo_valk_pohja

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Suomen Motoristit ry:lle uudet säännöt 31.10.2014.

SMOTOn säännöt on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=158
Samassa osoitteessa voi myös liittyä jäseneksi.

Motoristit merellä

SMOTOn kultaiset ansiomerkit saivat Jarmo Jokilampi ja Jari-Pekka Stenroos

SMOTOn kultaiset ansiomerkit saivat Jarmo Jokilampi ja Jari-Pekka Stenroos

Suomen Motoristit ry järjesti jokavuotisen Motoristiristeilyn 1.11 – 2.11. Tallink Baltic Queen laivalla.

SMOTO gaala alkoi heti laivan irrottua satamasta Starlight yökerhossa, joka oli varattu pelkästään motoristien käyttöön.

 
Gaalassa palkittiin kaksi edunvalvontatyössä ansioitunutta motoristia. Jarmo Jokilampi ja Jari-Pekka Stenroos ovat osaltaan olleet merkittävällä panoksellaan vaikuttamassa SMOTOn hallitus työskentelyyn ja YROY kilpailun syntyyn.

Osa SMOTOn hallituksesta

Osa SMOTOn hallituksesta

SMOTOn puheenjohtaja Jouni Heikola esitteli yhdistyksen hallituksen, jonka jälkeen Marja Suominen kertoi motoristien kriisitukipalvelun MoTukan toiminnasta.

MoTukan löydät osoitteesta http://www.motukka.fi/

 

Gaalan juontaja ja SMOTOn perustajajäseniin kuuluva Kalevi Kankaansyrjä sekä MoTukan Marja Suominen

Gaalan juontaja ja SMOTOn perustajajäseniin kuuluva Kalevi Kankaansyrjä sekä MoTukan Marja Suominen

Verta pakkiin hallitusti 2014 kampanjan palkitut

Verta pakkiin hallitusti 2014 kampanjan palkitut

Gaalan päätti Simo Ruuskan johdolla, ”Verta pakkiin hallitusti” kampanjan palkintojenjako.

Esittelyssä – Forssan Matkamotoristit ry

Forssan Matkamotoristit ry jäseniä Jokoisten motoristikirkolla

Forssan Matkamotoristit ry jäseniä Jokoisten motoristikirkolla

 

Suomen Motoristit ry:n 25-vuotiskokousta isännöi Forssan Matkamotoristit ry.

SMOTOn perustajajäseniin kuuluva Raimo Ryhtä on FMM aktiivijäsen.

 
Forssan Matkamotoristit ry on perustettu vuonna 1978.

Viimeisen kymmen vuoden aikana jäseniä on tullut lisää noin 100 henkilöä. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 180, kertoo puheenjohtaja Jari Aaltonen.

Jari Aaltonen kertoi jäsenlisäyksen syyksi esim. aktiivisen ydinporukan, kohtuullisen jäsenmaksun ja edullisen moottoripyörän säilytysmahdollisuuden talvikaudella.

 
Kerholla on tilat, jossa voidaan kahvitella ja viettää kerhoiltoja. Säilyttää ja korjata moottoripyöriä. Kerholla on joka tiistai tiistaikahvit klo. 17-19.
FMM järjestää Vorssan ohiajon. Ralli järjestetään kutsukokoontumisena, viikko ennen juhannusta.

 
Kerho toimii aktiivisesti ympäri vuoden. Erikoisuutena puheenjohtaja mainitsee joka kevättalvisen urheilupäivän. Ohjelma vaihtelee joka vuosi. Frisbeen heittelyä, pilkkimistä, saunomista jne.

Syksyllä ennen talventuloa kerho järjestää samantyyppisen virkistäytymisleirin.

 

Kerho järjestää messumatkoja, yhteistä ajoiltoja ja -retkiä. Useana vuotena kerho on tehnyt MP -matkan Eurooppaan. Osallistujia matkat ovat keränneet 5-12, vuodesta riippuen.

Yhdistys ei järjestä ratakoulutusta omin voimin. Kerhon jäsenet ovat käyneet muiden kerhojen järjestämissä ratapäivissä.

FMM järjestää keväisin ennakoivan ajon harjoittelua. Talvimoottoripyöräily on lisännyt kerhon jäsenten keskuudessa suosiotaan.

Kerhon jäsenet ovat aktiivisia osallistumaan toimintaa. Jäsenistöstä 20-30% osallistuu talkoisiin kun kutsu tulee, kertoi Jari.

FMM – Matkalla Euroopassa

FMM – Matkalla Euroopassa

 

Kerhoon liittyminen ei ole sidoksissa ikään, eikä moottoripyörämerkkiin tai -malliin. Jos koet halua liittyä jäseneksi käy Forssan Matkamotoristit ry:n web-sivulla, osoitteessa http://fmm.suntuubi.com/?cat=1 tai ota yhteyttä johonkin hallituksen jäseneen.

Verta pakkiin hallitusti verenluovutuskampanja loppui

SPR, veripalvelu_cmykVuoden 2014 Verta pakkiin hallitusti verenluovutuskampanja loppui 23.10.2014.

 

 

 

Tulokset luovutuksista ja rekrytoinneista tulee ilmoittaa ensisijaisesti tiistaihin 28.10.2014, mutta myöhemminkin niitä otetaan vastaan ja pienimmätkin luovutustiedot olisi hyvä ilmoittaa.

Tarkemmat tiedot SMOTOn jäsentiedotteesta 9 / 2014, joka on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2014/03/S%C3%A4hk%C3%B6inen-J%C3%A4sentiedote-9_2014.pdf

Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus Trafissa

Trafi logoSMOTOn edustaja Matti Viitasalo oli mukana Liikenteen turvallisuusviraston – Trafin järjestämässä tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuudessa 1.10.2014.

Tilaisuuden ohjelma ja esitykset olivat autopainotteisia ja mm. moottoripyörien (L3e ja L4e – luokkien) ja muiden kevyen kaluston asioita sivuttiin esityksissä. Poikkeuksen tästä muodosti T- ja L-luokkien asetukset, jotka esiteltiin kattavasti.

ITS:n merkitys tulee jatkossa korostumaan liikenteessä. Trafi on nostamassa perinteisempien neljän painopistealueen: Ilmailun, tieliikenteen, merenkulun ja rautatieliikenteen rinnalle ja keskiöön tiedon. Tieto käsitteenä on laajempi kokonaisuus kuin tietoliikenne. Trafi on mukana ITS Finlad ry:n toiminnassa. Lisää osoitteessa http://www.its-finland.fi/

Trafi on kehittämässä kuljettajaopetuksen ja kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen järjestelmiä siten, että nykyinen kattava ja kallis prosessi kevenisi. Pyrkimyksenä on esim. kevyiden ajoneuvojen (mopot, moottoripyörät, henkilöautot) kohdalla siirtyminen tutkintopohjaiseen opetukseen, joka sallisi yksilökohtaisen koulutuksen. Tällöin tutkinnosta tulisi yksinkertaisempi ja edullisempi.

Tilaisuudessa käytiin läpi T- ja L-luokkien asetukset. Uusia asioita tai näkökulmia ei tullut esille. Suurin asiakokonaisuus oli v. 2016 alkaen voimaan astuva uusi ja uudistettu EU:n tyyppihyväksyntäsäännöstö L1e-L7e -ajoneuvoille. Tiivistelmä tästä löytyy osoitteesta
http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2014/03/TIIVISTELM%C3%84-EUSSA-1.1.2016-VOIMAANASTUVASTA-MOOTTORIPY%C3%96RIEN-TYYPPIHYV%C3%84KSYNN%C3%84ST%C3%84.pdf

Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuuden aineisto on luettavissa osoitteessa http://www.trafi.fi/filebank/a/1412235109/6f259109ec3a81f9919d7150ec63aead/15470-Tieliikenteen_saantely_Sidosryhmainfo_01_10_2014_esitykset.pdf

SMOTO ja FEMA hakee työntekijöitä

SMOTO_logo_sininen_teksti_valkoinen_tausta_ISOSMOTO on arvostettu kansallinen ja kansainvälinen moottoripyöräilyn asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani.

 

SMOTO on innovatiivinen, puolueeton, aloitteellinen ja vastuullinen moottoripyöräilyn kehittäjä, joka toimii aktiivisesti ja vie eteenpäin kaikkien suomalaisten motoristien asioita ja moottoripyöräilyä.

SMOTOn toiminta on kokonaan vapaaehtoistyötä, eikä kenellekään makseta palkkaa/korvausta (englanninkielisen uutissyötteen kääntäjää lukuun ottamatta).

SMOTO on ohjaamassa moottoripyöräilyn tulevaisuutta, monin eri tavoin. Haemme joukkoomme useita monen alan osaajaa. Tietoa tarvitaan paljon ja erittäin monelta alalta. Jos tunnet halua ja kykyä auttaa suomalaisten motoristien asiaa niin ota yhteyttä jyrki.karuaho@smoto.fi

 

TOIMITTAJA

Jos koet, että sormet näppiksellä liikkuu ja lauseet tulevat yhtenä ryöppynä, niin liity aktiiviseen tiedotusjoukkoomme.

Tarvitsemme tunnollisia kirjoittajia moneen juttuun. Tarjolla juttujen kirjoittamista lainsäädännöstä ja –tekniikasta, kerho- ja tapahtumaesittelyitä jne. Kaikkea laidasta laitaan. Kiinnostuksesi mukaan.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa jyrki.karuaho@smoto.fi

 

KIELENKÄÄNTÄJÄ

SMOTOn hallituksen kielitaito on rajallinen. Siksi haemme toimihenkilöksi joukkoomme ruotsin- ja norjankielentaitoisia kielenkääntäjiä. Moottoripyöräilyn erikoissanasto tulisi hallita.

Lisäksi haemme englantia hyvin taitavaa kielenkääntäjää, joka seuraisi sekä kääntäisi säännöllisesti SMOTOn hallituksen valitsemia englanninkielisiä uutissyötteitä (esim. FEMA). Moottoripyöräilyn erikoissanasto tulisi hallita. Tästä tehtävästä voimme maksaa pienen korvauksen/palkkion, koska tehtävä vaatii jatkuvaa sitoutumista ja valppaana oloa.
Näistä tehtäväistä lisätietoja antaa jyrki.karuaho@smoto.fi

 

ITS – ASIANTUNTIJA

Tehtävässä yhdistyy mielenkiintoisella tavalla moottoripyöräily, ”nörttiys” ja sosiaalinen neuvottelutaito jne. Tarjoamme näköalapaikan mielenkiintoiseen tulevaisuuteen.
Hyvä linkki ja perehtyminen asiaan sivustolla http://www.its-finland.fi/index.php/fi/
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

 

Lainsäädäntötyöhön liittyvien lausuntojen selvittämiseen ja tekemiseen lisävoimaa.

LAKIMIES ja/ tai INSINÖÖRI, KAKSIPYÖRÄISTEN ERITYISOSAAJA JA ASIANTUNTIJA

Tehtävässä olisi hyvä omata faktatietoa moottoripyöriin liittyvästä ajoneuvotekniikasta – ja mekaniikasta tai lainsäädännöstä. Tiedonhankinta ja tuottaminen on sinulle ominaista.
Tehtävässä tulee lukea ja muodostaa kuva lausuntopyyntöihin sekä selkokielellä viestittää se eteenpäin. Sekä seurata aktiivisesti lainsäädäntökoneiston työtä, viranomaisten ja muiden tahojen hankkeita.

Autat SMOTOn hallitusta tavoitteiden ja tiedon integroinnissa korkealaatuisiksi aloitteiksi sekä lausuntojen kirjoittamisessa jne.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

 

TIEINSINÖÖRI / TIEINFRA – ASIANTUNTIJA

Jos sinulle on tuttuja erilaiset tiepäällystetyypit ja -rakenteet, kitkakertoimet jne. ja muut tiestöön ja tieinfraan liittyvät ja vaikuttavat asiat.

SMOTO on huolissaan tiestömme alati huononevasta kunnosta. Tarvitsemme joukkoomme henkilön, joka osaa ja pystyy ottamaan kantaa suomen tiestöön, sen ylläpitoon ja kehittämiseen.
Tästä tehtävästä lisätietoja antaa marja.kuosmanen@smoto.fi

 

FEMALOGO.jpg

FEMA – GENERAL SECRETARY (m/f)

The Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA) is the Brussels-based Non-Governmental Organisation representing motorcycle riders’ interests within the European Union institutions and the United Nations agencies. We are looking for a dynamic individual to be the voice of European riders as FEMA’s General Secretary.

Katso oheinen linkki FEMA GS 2014-1

Suomen Motoristit ry syyskokous ja 25-v juhla

SMOTOn syyskokous pidettiin aurinkoisessa Forssassa lauantaina 18.10.2014.

Kokous alkoi valtakirjojen tarkastuksella ja kahvitarjoilulla. Varsinainen kokous alkoi klo. 12:00.

Kokouksessa oli edustettuna 5454 ääntä. Jäsenkerhoja oli paikalla 19 ja henkilöjäseniä 5. Muita osallistujia oli 25 (Yhteensä 49).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Lehto ja sihteeriksi Marja Kuosmanen. Kokouksen alussa myönnettiin varsinaisten kokousedustajien lisäksi läsnä olleille, läsnäolo- ja puheoikeus.

Puhumassa Harri Forsberg. Aiheena SMOTO 2020 - Visio, strategia ja roadmap

Puhumassa Harri Forsberg. Aiheena SMOTO 2020 – Visio, strategia ja roadmap

Harri Forsberg piti alustuksen SMOTOn tulevaisuuteen liittyen. Esityksen jälkeen hallituksen työstämä ja esittämä SMOTO 2020 – Visio, strategia ja roadmap hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavasta linkistä pääset SMOTO 2020 asiakirjaan: 20.10.2014 SMOTO 2020 Visio Strategia RoadMap. Hyväksytty syyskokouksessa 18.10.2014

Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2015 hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi oli kaksi ehdokasta. Jouni Heikola ja Marja Kuosmanen. Jouni Heikolan vetäydyttyä ehdokkuudesta, valittiin Marja Kuosmanen yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle 2015.
Puheenjohtajan valinnan jälkeen valittiin muut hallituksen jäsenet vuosiksi 2015 – 2016.

Hallitukseen kokoonpano:

  • Marja Kuosmanen – Puheenjohtaja (vuosi 2015)
  • Harri Forsberg
  • Jari Kielinen
  • Jani Immonen
  • Keijo Salakari
  • Jouni Heikola
  • Ville Virta
  • Jyrki Karuaho
  • Anne Raita

Hallitus pitää vuoden 2015 alussa järjestäytymiskokouksen, jossa jäsenten vastuualueet ja tehtävät jaetaan.

Viimeinen asia kokouksessa oli MP -edunvalvontarahaston perustaminen ja sen sääntöjen vahvistaminen. Keskustelun jälkeen yhdistyksen kokous päätti perustaa ko. rahaston ja hyväksyä ehdotetut säännöt.

Rahaston säännöt julkaistaan myöhemmin, erillisenä artikkelina SMOTOn web sivulla ja jäsentiedotteessa.

 

SMOTO 25 VUOTTA

Forssan Elävienkuvien Teatteri

Forssan Elävienkuvien Teatteri

Syyskokouksen jälkeen siirryimme Forssan ”eläviin kuviin” n. klo 15.30. Ennen elokuvan alkua esitettiin videotallenne SMOTOn mielenilmauksesta 7.9.1994. Tuolloin motoristit pysäyttivät liikenteen yli 16 paikkakunnalla, 3 minuutin ajaksi vastalauseena silloista ajokorttilainsäädännön muutosta kohtaan.

Elokuvana nähtiin Maailman nopein intiaani (The World’s Fastest Indian) jossa, Anthony Hopkins esittää nopeusennätyksiä rikkonutta uusiseelantilaista Burt Munroa.

 

Elokuvan jälkeen oli juhlaillallinen, jonka yhteydessä palkittiin SMOTOn työssä ansioituneita henkilöitä.

SMOTOn hopeisella ansiomerkkillä palkittiin Jari Oksanen.

SMOTOn kultaisella ansiomerkkillä palkittiin Juha Liesilinna, Liisa Leino, Marja Suominen, Santtu Ahonen, Simo Ruuska, Sirpa Heiskanen ja Teemu Lindfors.

Yllä mainitut palkitut henkilöt ovat olleet kukin merkittävällä tavalla vaikuttamassa moottoripyöräilyn positiiviseen imagoon ja edunvalvontaan.

 

Kuvia kokouksesta ja juhlasta SMOTOn Facebook sivulla osoitteessa  https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy