Uutisarkisto

SMOTO järjestää

Jos mainos ei näy, sulje mainostenesto-ohjelmasi

Säästä aikaa ja rahaa: aja ”mopolla”

mobtest14nwsintroJos haluat säästää aikaa ja rahaa, aja moottoripyörällä, mopolla tai skootterilla. FEMA, Euroopan motoristiyhdistysten keskusliitto, vertaili erilaisia kulkumuotoja 15 eurooppalaisessa kaupungissa. Tulosten perusteella auton vaihtaminen moottoripyörään vähentää ruuhkia ja tuo kaupungeille rahanarvoisia etuja.

Euroopan Unionin alueella yli 60 prosenttia väestöstä asuu kaupunkialueilla, joiden arvioivaan kasvavan kasvattaen samalla työmatkoja ja ruuhkia. Ruuhkien takia työmatkat vievät aina vain enemmän aikaa ja monet kaupunkialueet ovatkin ruuhkautuneet pysyvästi. Liikenteen järjestäminen lisää kaupunkien kustannuksia jopa 100 miljardia euroa.

FEMAn mielestä moottoripyörät ovat selkeä vaihtoehto kaupunkiliikkumiseen. Viime kesänä FEMA pyysi jäsenyhdistyksiään osallistumaan ’liikkuvuusvertailuun’. Kaikkien aikojen ensimmäiseen liikkuvuusvertailuun osallistui 15 kaupunkia kahdeksassa maassa Euroopassa. Tutkimuksessa ei ollut mukana yhtään suomalaiskaupunkia.

Säännöt olivat yksinkertaiset: käytä erilaisia kulkumuotoja, jos mahdollista: moottoripyöriä, mopoa, autoa, joukkoliikennettä ja polkupyöriä. Lähde liikkeelle samaan aikaan sovitusta paikasta esikaupunkialueelta ja tähtää valittuun kohteeseen kaupunkialueella. Pyydä ajanottajaa keräämään ajoaikatulokset. Ota valokuvia vertailun aikana ja lähetä tulokset FEMAlle.

FEMALOGO.jpg

Kaksipyöräisellä nopeammin

Tulokset olivat selkeät joka puolella Eurooppaa. Moottoripyöräilijät ja mopoilijat käyttivät vähiten aikaa jokaisessa vertailukaupungissa. Motoristien keskinopeudet verrattuna autoilijoihin olivat korkeampia lähes kaikissa kaupungeissa. Polkupyöräilijät osallistuivat vertailuun Baselissa ja Lausannessa Sveitsissä, Dublinissa Irlannissa, Marseilles’ssa Ranskassa sekä Antwerpenissa ja Brysselissä Belgiassa. Antwerpenissa pyöräilijältä kului 22 kilometrin matkaan vain yhdeksän minuuttia pidempään kuin autoilijalta. Pyöräilijä oli Marseilles’ssa nopeampi kuin mikään muu kulkumuoto. Tähän vaikuttivat erilliset polkupyöräkaistat ja pyöräilijän kokemus.

Suurin ero motoristin ja autoilijan käyttämässä matka-ajassa havaittiin Oslossa, jossa 29 kilometrin matkaan autolla kului 38 minuuttia pidempään kuin kaksipyöräisellä (27 min. vs. 65 min.), ja Dublinissa suurin ero oli 38 minuuttia 19 kilometrin matkaan (27 min. vs. 75 min.). Jos Oslossa ajaa auton sijaan moottoripyörällä, säästää yli tunnin työmatkoissa joka päivä. Oslossa se, että kaikki motoristit voivat käyttää bussikaistoja, lisäsi motoristin turvallisuutta ja matkan sujuvuutta. Dublinissa motoristit säästivät päivässä yli puolitoista tuntia autoilijoihin verrattuna.

sm_stockholm_2
Matkaan liittyviä kustannuksia, kuten pysäköintiä ja tietullimaksuja, vertailtiin myös. Moottoripyörät ja mopot kuluttavat vähemmän polttoainetta kuin autot. Useimmissa vertailukaupungeissa ei ole kaksipyöräisille pysäköintimaksuja. Autoille kertyi pysäköintikustannuksia noin 25 euroa yhden työpäivän pysäköinnistä. Tukholmassa ja Oslossa autoista joutuu maksamaan tietullia tai ruuhkamaksua mutta kaksipyöräisistä ei. Motoristit siis kuluttavat vähemmän rahaa työmatkoihin kuin autoilijat.

Liikkuvuusvertailu osoitti, että moottoripyörät, mopot ja skootterit voivat vaikuttaa liikkuvuuden lisäämiseen ja ruuhkien vähentämiseen kaikkialla Euroopassa. Yksittäiset henkilöt kuluttavat vähemmän aikaa ja rahaa työmatkaliikenteeseen, jos he käyttävät moottoripyöriä, mopoja tai skoottereita. Muutos on myös yhteiskunnalle hyödyllinen, mikä on todettu useissa tutkimuksissa. Moottoripyörien käyttöä kaupungeissa olisi helppo edistää ja samalla parantaa liikenneturvallisuutta pienin kustannuksin, esimerkiksi sallimalla bussi- ja taksikaistoilla ajaminen, avaamalla vain motoristeille varattuja pysäköintialueita ja vapauttamalla moottoripyörät ruuhkamaksuista.

SMOTOn tekemä vapaa suomennos FEMAn artikkelista http://www.fema-online.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=409&cntnt01returnid=15

LIITE: Tutkimustulokset kaupungeittain

FEMA/SMC – Suojakaiteet ovat hengenvaarallisia motoristeille

FEMA, 4.9.2014

intro_clothing250314Ruotsissa kuoli vuonna 2014 22 motoristista, joista kuusi oli törmännyt suojakaiteeseen.

Kesä, jona tapahtui vähän kuolemaan johtaneita moottoripyöräonnettomuuksia, on pian ohitse. Ruotsin moottoripyöräjärjestö SMC on vakuuttunut, että luvut olisivat vielä alemmalla tasolla, jos tieverkolla olisi motoristiystävällisempiä rakenteita. Ruotsissa kuoli vuonna 2014 22 motoristista, joista kuusi oli törmännyt suojakaiteeseen. Näiden onnettomuuksien osuus kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista on 27 prosenttia. Tämä on suurin osuus Ruotsissa koskaan. Osuus on korkea myös kansainvälisessä vertailussa. Vaaralliset suojakaiteet eivät aiheuta vain kuolemia, vaan myös suuria yhteiskunnallisia kustannuksia.

Yksityiskohtaiset kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkimukset, joita Ruotsin liikennevirasto on tuottanut, osoittavat, että joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa moottoripyörän yksittäisonnettomuudessa kuljettaja törmäsi suojakaiteeseen. Kuluvana vuonna tämä luku on vielä suurempi. Tähän on useita syitä. Suojakaiteita on asennettu yhä useammille tieosuuksille ajoratojen väliin ja näiden reunoille. Jo tämä yksinkin nostaa moottoripyöräilijöiden loukkaantumisriskiä. Suojakaiteille on määrätty turvallisuusvaatimukset koskien vain henkilöautoja, muiden tienkäyttäjäryhmien tarpeita ei ole huomioitu. Suojakaiteet tulee asentaa varsin lähelle tien reunaa. Suojakaiteita käytetään paljon sen sijaan, että tien reunaluiskat muotoiltaisiin moottoripyöräystävällisiksi.

Viisi kuudesta tänä vuonna Ruotsissa tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta moottoripyöräonnettomuudesta sattui yleiseurooppalaisella päätieverkolla (TEN-T, Trans-European road Network), jolla on suurimmat turvallisuusvaatimukset ja myös korkeimmat nopeusrajoitukset (100…120 km/t). Samalla pahimmat moottoripyöräonnettomuudet tapahtuivat juuri tällä tieverkolla. Kuuden viime vuoden aikana Ruotsissa 15 kuolemaan johtanutta moottoripyöräonnettomuutta 25:stä, joissa moottoripyöräilijä törmäsi suojakaiteeseen, tapahtui yleiseurooppalaisella päätieverkolla.

Ruotsin moottoripyöräjärjestö SMC vaatii uudenlaista ajattelua. Tarvitaan periksi antavampia keski- ja reunakaiteita, joissa ei ole suojaamattomia (betoni-, kivi- tai teräs-) pilareita. Kaiteet tulee sijoittaa etäämmälle tien reunasta kuin mitä nykyisin on sallittua. On ilmiselvää, että suojakaiteiden sijasta tulisi käyttää anteeksiantavampia tien reunarakenteita ja luiskamuotoja.

SMCn näkemys on, että suuri kuolemaan johtaneiden suojakaiteeseen törmänneiden moottoripyöräonnettomuuksien osuus ja suuri määrä Eurooppa-teitä pitäisi olla hälytyskello kaikille tienpitäjille.

”Ruotsalaisten moottoripyöräilijöiden edustajana olen kauhuissani suuresta moottoripyöräonnettomuuksien määrästä. Jokainen tietää, että suojakaide ja moottoripyöräilijä on epäterveellinen yhdistelmä. Siitä huolimatta hyvin vähän on tehty, jotta moottoripyöräilijöille saataisiin turvallinen tieympäristö mitä tulee suojakaiteisiin,” toteaa Jesper Christensen, pääsihteeri, SMC.

Ruotsin liikenneviraston laskelmien mukaan yhteiskunnan kustannus suojakaiteeseen törmänneistä ja kuolleista tai vakavasti loukkaantuneista moottoripyöräilijöistä on yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. Ruotsalainen yhteiskunta voisi säästää henkiä ja elinikäisiä vammautumisia ja säästää rahaa uudenlaisella tieympäristön suunnittelulla ja rakentamisella. Tiedämme, että noin viisi miljardia euroa on budjetoitu suojakaiteiden lisärakentamiseen Ruotsin tieverkolle tulevina vuosina. Voimme vain toivoa, että tämä summa käytetään viisaasti ja että käytettäisiin turvallisempia kaiteita siten, että nämä turvarakenteet eivät aiheuttaisi hengenvaaraa moottoripyöräilijöille.

Lisätietoja: Maria Nordqvist, poliittinen sihteeri, SMCmaria

Alkuperäinen artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.fema-online.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=408&cntnt01returnid=15

Joulukortti

SMOTO Joulukortti

Puheenjohtajan joulutervehdys

Hyvät motoristit. Vuosi on kulutettu loppuun ja on aika summata tapahtumia, ennen hiljentymistä joulun ja uuden vuoden riehakkaaseen juhlintaan.

SMOTOn hallitus on tehnyt määrätietoista työtä moottoripyöräilyn edunvalvonnan parissa, ollut näkyvästi esillä monissa tapahtumissa ja erityisesti luonut suhteita järjestöihin ja päättäjiin. Työtä on tehty, niin verotuksen, katsastuksen, vakuutusten ja turvallisuuden hyväksi, on panostettu nuorison aktivointiin, sekä moottoripyörien rakentelun sallimiseen ja ajokortin hankkimisen helpottamiseen, jotta voisimme jatkaa tätä harrastustamme.

Useita merkittäviä yhteyksiä on solmittu eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Useita yhteistyöhankkeita on käynnistetty ja toteutettu vuoden aikana. Nämä kontaktit ja projektit tuovat näkyvyyttä ja voimaa sille työlle, jota me teemme puhtaasti vapaaehtoistyönä, edustaen kaikkia suomalaisia motoristeja.

Syyskokouksessa esitelty SMOTOn toimintastrategia vuosille 2015-2020 on tulevalle hallitukselle selkeänä ohjeena, jonka avulla viemme Suomen Motoristit uusille vuosikymmenille. Lisäksi yhteistyötä tullaan kehittämään kansainvälisesti FEMAn ja pohjoismaiden suuntaan, päättäjiin, muihin järjestöihin, mutta ehdottomasti myös koko jäsenistöön.

Omasta puolestani haluan sanoa nöyrän ja suuren kiitoksen hallitukselle, sekä jäsenistölle luottamuksesta, jonka olen teiltä saanut puheenjohtajan merkittävään tehtävään. Luopuessani tästä, on hyvä todeta, että SMOTO saa uuden pätevän jatkajan.

Haluan toivottaa menestystä Marja Kuosmaselle, Smoton puheenjohtalle 2015.

Jouni

Haluan toivottaa kaikille SMOTOn jäsenille, kaikille motoristeille,  valtavan iloista joulua, sekä turvallisia ja vähäsateisia kilometrejä vuodelle 2015.

 

Jouni Heikola, puheenjohtaja

Motoristin nopealla huomatuksi tulemisella on merkitystä

suomalaisten_kasityksiaLiikenneturva on julkaissut tutkimuksen Suomalaisten käyttäytymisestä liikenteessä.

Tutkimuksessa nousee esille esim. matkapuhelinten käyttö autoa ajettaessa.

 

 

”Tarkkaamattomuus tieliikenteen turvallisuusongelmana – suomalaisten käsityksiä” niminen tutkimus on luettavissa osoitteessa:

http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tutkimukset/tarkkaamattomuus_tieliikenteen_turvallisuusongelmana_-_suomalaisten_kasityksia.pdf

Esittelyssä – Jyväskylän Moottoriklubi ry

Jyväskylän Moottoriklubi ry (JMK) täytti tänä vuonna 40 vuotta.

Kerho järjesti 25.10 40-vuotis juhlan. Samalla juhlittiin ajokauden päättäjäiset.

JMKn 40-juhlat 25.10.2014. Kuvassa Sari Lahtinen, kerhon perustaja Matti Natri , entinen puheenjohtaja ja tilaisuuden juontaja Jarmo Nieminen ja SMOTOsta Marja Kuosmanen sekä Juha Liesilinna

JMKn 40-juhlat. Kuvassa Sari Lahtinen, kerhon perustaja Matti Natri , entinen puheenjohtaja ja tilaisuuden juontaja Jarmo Nieminen. SMOTOsta Marja Kuosmanen sekä Juha Liesilinna

Yhdistyksen juhlavuotena, puheenjohtajana toimi Sari Lahtinen ja varapuheenjohtajana Jari Kielinen.

Sari kertoi, että JMKn jäsenmäärä on pysynyt likipitäen samana viimeiset 10 vuotta. Jäseniä kerhossa on noin 300. Jäsenmäärässä tapahtui merkittävä nousu 2000-luvun alussa, lisää Jari.

Kerhon ikärakenne on vuosien saatossa vanhentunut. Tosin näköpiirissä on nuorten lisääntyminen kerhossa.

Vuonna 2014 on ollut havaittavissa noin 30-vuotiaiden naisten tuleminen mukaan toimintaan. Sari näki nykyään ongelmana nuorten ”piikki” ja mopoikäisten siirtymisen autoihin. ”Ikävuodet 18 – 25 on harmaa alue, jonka aikana perustetaan perhe jne. Sitten myöhemmin palataan kaksipyöräisten maailmaan”.

Sari kertoi, että kerhon toiminta on erittäin vireää ja aktiivista. Kerholla on vuosittain kaksi suurta tapahtumaa. Keski-Suomen MP-näyttely ja Kotas-Ralli.

Molemmat tapahtumat kuuluvat lajissaan Suomen suurimpien joukkoon.

JMK on järjestänyt Keski-Suomen MP-näyttelyn ensimmäisen kerran vuonna 1978

JMK on järjestänyt Keski-Suomen MP-näyttelyn ensimmäisen kerran vuonna 1978

Kerholla ei ole tarvetta laajentaa toimintaansa, mutta Sari ja Jari korostivat, että joitain yksittäisiä tapahtumia kerho voi olla järjestämässä. Esimerkkinä osallistuminen Hymyilevän motoristin kevätpäivä 2013 järjestelyihin.

Kerho järjestää jäsenilleen paljon erilaista toimintaa. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta voidaan napata esim. pilkkikilpailun, EAK-koulutuksen, Trial kokeilupäivän, ratapäivän Kemorassa, pikkujoulut ja kinkkujuhlan.

JMKlla on yhteistyötä Keski-Suomessa toimivien MP-kerhojen kanssa. JMK osallistuu esim. Keski-Suomen Konepyöräseuran järjestämän Suomen suurimman Rompepäivän järjestelyihin ja vastavuoroisesti Konepyöräseura osallistuu Keski-Suomen MP-näyttelyn järjestämiseen.

JMK OviKerholla on Jyväskylän Killerin raviradalla noin 550 m2 tilat. Tilat ovat päivittäisessä käytössä. Tiloista löytyy erillinen klubitila, jossa on biljardipöytä, TV, karaokelaitteet, tietokone, kuntosali jne.

Kerholla on myös erilliset tilat MP-huolloille ja säilytykselle.

JMK on ollut SMOTOn jäsen vuodesta 1999 alkaen. JMKn jäsen Jari Kielinen on vuonna 2015 SMOTOn hallituksessa.

Kerhoon toimintaan pääset tutustumaan parhaiten kerhon tiloissa käymällä. Varmimmin klubilla ollaan paikalla sunnuntaisin alkaen klo. 18. Jos kiinnostuit kerhosta käy web-sivulla http://www.jmkmc.fi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen jmk(ät)jmkmc.fi.

MP-edunvalvontarahasto

Suomen Motoristit ry syyskokous päätti 18.10.2014 perustaa MP-edunvalvontarahaston.

Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja ja palkita SMOTOn jäsenkerhoja merkittävästä moottoripyöräilyn hyväksi tehdystä edunvalvontatyöstä.

Rahaston alkupääoman muodostamiseksi rahastoon sijoitetaan Keijo ”Kekku” Lumpeen 60 – vuotislahjasta lahjoituksena saatu 2300 € sekä Suomen Motoristit ry:n sijoittama vastaava summa rahaston perustamisvuonna.

Keijo Lumme lahjoitti rahaston alkupääoman, keväällä 2014.

Keijo Lumme lahjoitti rahaston alkupääoman, keväällä 2014.

Rahastoon voidaan vastaanottaa lahjoituksia.

Palkinto on vuosittainen, se voidaan jättää jakamatta tai se voidaan erityisistä syistä jakaa useammalle jäsenkerholle. Ehdotukset palkittavasta kerhosta tulee tehdä hallitukselle kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä.

Hallitus esittää yhdistyksen syyskokoukselle valitsemansa jäsenkerhon palkittavaksi ja tekee esityksen jaettavasta palkintosummasta. Yhdistyksen syyskokous päättää palkitsemisesta, palkinnon saajasta ja palkinnon määrästä.

Keijo Lumpeen Porvoossa 22.3.2014 tekemästä lahjoituksesta lisää osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1622

MP-edunvalvontarahaston säännöt ovat osoitteessa http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2014/03/2014-MP-Edunvalvontarahasto.pdf

Henkilökannatusjäsenmaksu muuttuu 2015

SMOTO_logo_valk_pohjaSuomen Motoristit ry:n sääntömuutos hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keväällä 2014. Sääntömuutoksessa tehtiin useita uudistuksia, mm. vähennettiin jäsenlajien määrää.

Yhtenä tavoitteena on siirtää SMOTOn nykyiset henkilökannatusjäsenet 1.1.2015 lähtien henkilöjäseniksi.

Henkilöjäsenyyden ja henkilökannatusjäsenyyden ero on äänioikeudessa. Henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus, henkilökannatusjäsenellä äänioikeutta ei ole. Jäsenlajeilla on erisuuruinen jäsenmaksu.

SMOTOn syyskokous päätti pitää henkilöjäsenmaksun ennallaan (33 €),

Henkilökannatusjäsenmaksu nousee vuonna 2015 (99 €).

Yhdistyslain mukaan jäsenlajin muuttamiseen tarvitaan jäsenen suostumus.
Jos jäsenlajisi siirtäminen henkilöjäsenyydeksi sopii Sinulle, ilmoita siirrosta viimeistään 1.12.2014 osoitteella sihteeri@smoto.fi tai kirjeitse Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21, 33560 Tampere.

Ilmoituksessa tulee olla mainittuna jäsenen nimi ja osoite tai nimi ja jäsennumero, muilta osin ilmoitus on vapaamuotoinen. Sihteeri vastaa myös siirtoa koskeviin kysymyksiin.

 

(Yllä oleva uutinen on lähetty henkilökannatusjäsenille sähköpostilla 27.10.2014.)

Vastuu ajoneuvojen teknisistä määräyksistä Trafille

Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 11. syyskuuta, jonka mukaisesti moottoripyöriä, mopoja, traktoreita, moottorityökoneita ja polkupyöriä sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset määräykset esitetään siirrettäviksi Trafille vuoden 2015 alusta lähtien.

Liikenne Ja Viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote asiasta on luettavissa osoitteessa http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4419759

 

Suomen Motoristit ry:n on antanut lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle 14.2.2014 ”Ajoneuvonorminannon siirto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille”.

Lausunto on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2014/03/SMOTO-ry-lausunto-LVM-069-00-2011.pdf

 
Suomen Motoristit ry pitää lausunnossaan lähtökohtaisesti kannatettavana säädöshankkeen taustalla olevaa ajatusta siitä, että ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia koskevaa osaamista ja siihen liittyvää norminantovaltaa pyritään keskittämään. Toisaalta ajoneuvoteknisten normien antaminen Liikenteen turvallisuusviraston toimesta voi parhaimmillaan tuoda lisää asiantuntemusta ja joustavuutta norminanto prosessiin ja myös nopeuttaa sitä.

SMOTO kiinnitti lausunnossaan huomiota moniin lainsäädäntöhankkeen yksityiskohtiin, joista merkittävimpänä nähtiin Trafin sidosryhmäyhteistyö. ”Hyvään lainvalmisteluun kuuluu keskeisenä osana sidosryhmien osallistuminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen. Käsillä olleessa ehdotuksessa ei käytännössä ole viittauksia siihen, millä tavoin delegoitua norminantovaltuutta käytettäessä sidosryhmien asiantuntemusta huomioidaan. Toisaalta Liikenteen turvallisuusviraston toiminnassa ei ainakaan toistaiseksi ole oma-aloitteisestikaan noudatettu hyvän lainvalmistelutavan periaatteita tältä osin, vaikka tähänkin saakka Liikenteen turvallisuusviraston ohjeistuksella on ajoneuvolainsäädännön soveltamiskäytännössä ollut huomattavaa normatiivista merkitystä.”

 
SMOTON julkaisut ja lausunnot on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=1515

Uudet säännöt käyttöön

SMOTO_logo_valk_pohja

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Suomen Motoristit ry:lle uudet säännöt 31.10.2014.

SMOTOn säännöt on luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=158
Samassa osoitteessa voi myös liittyä jäseneksi.