Uutisarkisto

Posts by MSivula

Verikampanjaa jatketaan vielä viikolla 27.10.2017 saakka ”Suomi 100” kunniaksi

Kampanjan tavoitteena on perinteisen 1000 hallitun luovutuksen lisäksi saada 100 uutta verenluovuttajaa ja 100 uutta liittyjää KantasolurekisteriinSuomi 100” -juhlavuoden kunniaksi oman 20. kampanjajuhlavuotemme ohella.

Toivomme, että kerhot muistuttaisivat myös jäsenistöjään tästä jatkosta ja ennenkaikkea uusien luovuttajien ja kantasolurekisteriinliittyjien saamiseksi. Rekisteriin liittyminen tapahtuu Veripalvelun sivuston kautta, ks. sovinkoluovuttajaksi.fi. Tarkempia tietoja kampanjasta löytyy http://www.smoto.fi/?page_id=2536.

Tulostietojen palautukset pyydetään lähettämään pe 27.10. jälkeen ti 31.10. mennessä. Kerhojen kannattaa myös muistuttaa jäsenistöään luovutusten/liittymisten/rekrytointien pikaisesta ilmoittamisesta omalle yhdyshenkilölleen, mikäli kerhoissa ei ole ollut säännöllistä keräystapaa. Liitteessä lisätietoja tulostietojen palauttamiseksi. Menestyneimmät palkitaan SMOTOn syysristeilyllä 3.-4.11.2017.

Hyvää syksynjatkoa ja hallituja luovutuksia & liittymisiä toivottaen
Simo Ruuska
kampanjavastaava
Verta pakkiin hallitusti 2017 – SMOTOn verenluovutuskampanja
   

SMOTOn syyskokous – ilmoittautuminen lauantaihin 21.10. mennessä

SMOTOn syyskokous on lauantaina 28.10. Turussa.

Henkilöjäsen, olethan muistanut ilmoittautua ja jäsenkerhon jäsen, varmistathan että kerhonne edustaja on muistanut ilmoittautua. Viimeinen ilmoittautumispäivä on lauantai 21.10. Kutsut on laitettu alkukuusta ja niissä on tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

Ajovarusteisiin on tulossa PPE-standardi. Mistä oikein on kyse?

PPE (Personal Protective Equipment) standardin mukaisesti valmistetut varusteet moottoripyöräpuolella ovat uusi asia, lukuun ottamatta suojia, joissa eri standardit ovat olleet käytössä jo useita vuosia. EU säännösten lisäännyttyä myös PPE (eli tuttavallisemmin CE-merkityt) tuotteet ovat tulleet myös moottoripyörävarustemaailmaan.

Varusteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttötarkoituksen mukaisissa ennakoitavissa olosuhteissa motoristi voi ajaa tavanomaisesti suojaustason ollessa mahdollisimman korkea eivätkä ne saa haitata ajamista. Materiaalien tulee olla sellaisia, etteivät ne haittaa käyttäjän hygieniaa tai terveyttä. Kaikkien käyttäjään kosketuksissa olevien pintojen tulee olla sileitä, eikä niissä saa olla teräviä kulmia tai ulokkeita tai vastaavia, jotka saattavat aiheuttaa ärsytystä tai loukkaantumisia.

Mukavuus on vaatimuksissa otettu huomioon myös siten, että varusteiden tulee olla helppo pukea päälle ja että niissä on riittävästi säätömahdollisuuksia, jotta ne mukautuvat mahdollisimman hyvin päälle. Tämä on tärkeä, koska lepattava tai huonosti istuva asu on jo matkustusmukavuudenkin kannalta oleellinen seikka, lisäksi sen suojaus onnettomuustilanteessa ei ole niin hyvä kuin hyvin istuvan asun suojaus.

Standardi vaatii valmistajia ilmoittamaan omien tietojensa lisäksi myös käyttö- ja huolto-ohjeet varusteille. Niitä kannattaakin noudattaa jolloin varusteet pysyvät pidempään kunnossa, puhtaina, hygieenisinä ja mukavina. Myös varoitustekstit on syytä lukea huolella ennen käyttöä. Myös maininta siitä, että mikä on mahdollinen käyttöikä tai mistä tunnistaa varusteen, joka ei ole enää käyttökelpoinen on mainittava.

Vuodesta 2023 alkaen Suomessa myytävien moottoripyörien ajovarusteiden täytyy olla PPE-standardin mukaisia. Valmistajien osalta PPE-standardisointi astuu voimaan vuonna 2019. Maahantuojat ovat vastuussa aina siitä, että tuotteet ovat kulloistenkin asetusten mukaisia.

Moottoripyöräajotakeilla ja housuilla on yksi standardi EN13595-:2002. Siinä on kaksi tasoa; 1-taso ja 2-taso, joista 2-taso on paras mahdollinen. Kengillä, käsineillä ja puvuilla on eri mittauskeskiarvot, joihin tuotteen tulee yltää.

Taso 1: puku suojaa käyttäjää hieman ja haittaa liikkumista mahdollisimman vähän

Taso 2: puku suojaa käyttäjää kohtuullisesti, mutta saattaa haitata liikkumista

Miten ajovarusteelle saa PPE-standardihyväksynnän

Ajovarusteelle saadaan CE-merkintä Englannissa SATRA Tecnology Centre:ltä. Vastaava tutkimuslaitos on myös Italiassa.

Ajopuvulla on 2-vaiheinen tutkimusprosessi. Ensimmäisessä vaiheessa puvusta lähetetään materiaalinäytteet testiin, jossa on mukana saumanäyte. Lisäksi mukaan tehdään tarkka selvityspaketti siitä, mitä materiaaleja puku tulee sisältämään, mistä nämä materiaalit tulevat ja kankaiden omat infot. Näille kangasnäytteille ja saumoille tehdään hankaus- ja repäisylujuustestit. Näytteiden tulee läpäistä testit tiettyjen arvojen puitteissa. testejä tehdään useita, joiden keskiarvo ratkaisee. Hakuprosessiin on hieman tullut helpotusta, kun paperihakemusta uusittiin koskemaan vain moottoripyörävarusteita, ennen hakemus tehtiin samalla lomakkeella kuin palomiesten varusteet yms. Toisessa vaiheessa tutkimuslaitokseen lähetetään koko puku, jossa sitä testataan niin käytettävyyden kuin materiaalin kestävyyden kautta, mm. voiko puvulla kävellä portaita ylös ja pääseekö sillä kyykkyyn sekä sille tehdään pisto- ja repäisylujuustestejä.

Se on erittäin monimutkainen prosessi varsinkin, kun jokainen tuote pitää hyväksyttää erikseen, kertoo Monna Raatikainen Hanx Suomi Oy:stä.

Hanx on ollut mukana standardoimisprojektissa muutaman vuoden ja heillä on PPE-hyväksytty tekstiiliajoasu standardilla EN-13595-1:2002, taso 1.

Osaavatko motoristit jo kysyä PPE-standardihyväksyttyjä varusteita?

Storm Motorin liikkeissä asiakkaat eivät yleisesti tiedustele standardien perään. Standardit ovat ongelmallisia, sillä ne niputtavat kaikki käyttötarpeet muutaman viitekehyksen sisään, kertoo Liisa Ignatius Storm Motor Oy:stä. Kuitenkin standardisoinnin edut ovat nähtävissä selkäsuojien myynnissä. Selkäsuojia on tarjolla niin CE1 sekä CE2 hyväksyttyinä. Nämä määrittelyt helpottavat asiakkaita valitsemaan omaan käyttövaativuuteen parhaiten soveltuvan suojan ja näiden tuotteiden kohdalla standardit tuntuvat olevan asiakkailla tiedossa. On kovin tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät, että moottoripyörävarusteina myytävien tuotteiden suorituskyvyissä on suuria eroja. Sinällään liiallinen standardointi on aina ikävää, mutta siitä syntyvä keskustelu voi tuoda paljon hyvää. Tavanomainen asiakas tuntuu olevan kiinnostunut enemmän tuotteiden lisäominaisuuksista, kuten esimerkiksi ajohousun vedenpitävyydestä, ventilaatioista, mahdollisista irrotettavista lämpövuorista sekä mukavuudesta. Varusteiden tuoma turva saatetaan ehkä ottaa itsestäänselvyytenä tai toissijaisena asiana.

Toivon että PPE direktiivin muutokset herättävät kriittistä ajattelua ja hyvää keskustelua moottoripyörävarusteiden suorituskyky eroista. Huomattavaa on myös se, että mikään standardi ei vielä tee autuaaksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on kypärät. Kypärät ovat olleet CE-hyväksynnän alaisuudessa pitkään, jo S.H.A.R.P testit osoittavat, että pelkän standardin läpäisyn jälkeen on vielä valtavia eroja siinä mikä on hyvä ja mikä ei.

Hanxilta muistutetaan myös siitä, että motoristin kannattaa kiinnittää huomiota tuotteen istuvuuteen ja suojaimiin sekä materiaaliin. Jos puku tai kypärä on liian suuri se ei suojaa, vaikka olisi kuinka hyvin testattu tuote. Ajoasuissa päällimateriaalin tulee olla kestävää esim. Corduraa tai nahkaa tai Kevlarilla vahvistettua materiaalia. Ns. tuulipukukankaiset asut eivät suojaa motoristia esim. kolaritilanteessa jossa luisutaan asfaltilla.

Miten tämä standardisointi tulee vaikuttamaan valikoimiin?

Storm Motor ei näe, että uudistettu PPE direktiivi vaikuttaisi heidän valikoimaansa. Valikoiman on oltava jatkossakin laaja, jotta niin satunnainen mökkimopoilija kuin matkamotoristikin löytäisi omaan käyttöönsä parhaiten soveltuvat varusteet. Uudistetut PPE direktiivit vaikuttavat mm. ajotakkeihin sekä -housuihin. Uudistuksen myötä ei siis enää riitä, että housuissa on CE-hyväksytyt polvi ja lonkkasuojat, jatkossa myös housuissa käytetyt materiaalit (erityisesti pintamateriaalit) sekä saumaukset tulee testauttaa CE-hyväksytyiksi. Moottoripyöräilyyn soveltuvat ja tarkoitetut tuotteet läpäisevät hyväksynnän varmasti hyvin.

PPE uudistuksen myötä on toivottavaa, että täysin käyttötarkoitukseen kelvottomat tuotteet poistuisivat markkinoilta. Tässäkin yhteydessä Liisa Ignatius Stormilta ottaa esimerkiksi jälleen kypärät, jotka ovat PPE direktiivien mukaisesti olleet CE-hyväksyttyjä jo pitkään. CE-merkinnän myötä siis kypärämarkkinoilta on poistunut täysin käyttöön soveltumattomat tuotteet mutta valikoima on yhä erittäin laaja sekä kirjava. Tärkeää on, että kuluttajat tiedostavat nämä erot suorituskyvyssä ja ymmärtävät, että CE-merkintä on lähinnä mökkimopoilijalle tarkoitettu minimivaatimus. CE-merkityissä kypärissä on siis yhä laaja valikoima tuotteita ja kuluttajalla on erittäin paljon valinnanvaraa. PPE uudistus vaikuttaa varmasti yhtä lailla siis ajotakkeihin ja -housuihin sekä hanskoihin. Täysin käyttöön kelvottomat tuotteet poistuvat markkinoilta ja uudistettu 2-tasoinen luokittelu voi toimia suuntaa näyttävänä. Toimittajan ja lopulta myyjän vastuulla on kuitenkin viestiä yksittäisten tuotteiden soveltuva käyttö asiakkaalle. Toivomme että PPE uudistuksen myötä täysin käyttötarkoitukseen kelvottomat tuotteet poistuisivat markkinoilta tai vähintäänkin sitä, että näitä tuotteita ei saisi myydä moottoripyörävaruste-nimikkeellä.

Hanxilla nähdään, että jos tällainen standardi tulee Suomeen, niin se tulee karsimaan mallistoa suuresti ja customoitujen asujen valmistus vaikeutuu. Esimerkkinä he käyttävät sitä, että Hanxilla on 100 erilaista käsinettä mallistossa. Ajopukuja on 30-50 erilaista vaihtoehtoa sisältäen nahka- ja tekstiiliajopuvut. Lisäksi tekstiilipuvun on erittäin hankala päästä 2-tasolle, koska mittauskeskiarvot ovat tehty nahkapuvuille.

Samasta syystä uhkana valikoiman vähentymiseen on mahdollisesti myös se, että pienten maahantuojien erikoistuotteet jäävät pois kotimaisilta markkinoilta.

Standardoinnilla pyritään ajovarusteiden suojaustason vakiointiin ja siihen, että tuotteet ovat laadukkaita ja testattuja. Pahimmillaan hyväksymätön ja testaamaton, yleensä ulkomailta hankittu halpatuote tai piraattituote, voi olla käyttäjälleen jopa vaarallisempi kuin perusfarkku, koska muovikuidut sulavat ja palavat nahkaan kiinni jopa pienivauhtisessa liukumisessa asfaltilla. Suomessa tehdyt ja suomalaisissa moottoripyöräalan varusteliikkeissä myytävät tuotteet ovat pääsääntöisesti laadukkaita jo ilman standardejakin.

 

Motoristiristeilyn myynti loppuu 26.9.2017

SMOTOn perinteisen motoristiristeilyn myynti loppuu huomenna 26.9. joten nyt ei kannata enää miettiä jos aikoo lähteä mukaan. Jo yli 200 motoristia on matkan varannut, eli paljon enemmän kuin parina aikaisempana vuonna joten laivalla on vanhoja ja uusia motoristikavereita riittävästi! Tästä tarkemmat tiedot ja varausohjeet: http://www.smoto.fi/?p=4841

Facebookista löytyy risteilylle oma Facebook-tapahtuma ja kahden hengen buffetruokailun arvonta.

Trafi uudistaa ja sähköistää ajokortin hakua, helpotusta myös mp-korttien korotuksiin.

Motoristeille tämä tuo helpotusta, sillä esimerkiksi mopokortista moottoripyörä- tai henkilöautokorttiin korottavat voivat jättää hakemuksensa sähköisesti. Myöskin ajokorttiluokkaa voi korottaa sähköisen palvelun kautta esim. A1-luokasta A2-luokkaan.

”Kehitämme sähköisiä palveluitamme jatkuvasti. Tarkoituksena on, että pystymme tulevaisuudessa sähköistämään koko ajokortin hakuprosessin ja tuomaan palvelut mahdollisimman helppokäyttöisinä kaikkien saataville”, kertoo Trafin ajo-oikeuksista ja ajokorteista vastaava yksikönpäällikkö Simo Karppinen. (lähde Trafin uutiskirje)

Myös hakemuksen ajokorttiluokan korottamisesta voi tehdä sähköisesti

Ajokortin korottamista suunnitteleville on myös tullut uusi sähköinen palvelu. Ajokorttilupahakemuksen voi jättää sähköisesti, jos haluaa korottaa korttiluokkaansa ns. ryhmän 1 sisällä eli esimerkiksi moposta moottoripyörään tai henkilöautoon. Yli 16-vuotias voi tehdä ajokorttilupahakemuksen sähköisesti, mutta uusi ajo-oikeus voi tulla voimaan vasta hakijan täytettyä 18 vuotta. Sähköinen hakemus maksaa 30 euroa.

Voit korottaa voimassa olevaa ajokorttiasi yhdellä tai useammalla ryhmän 1 ajokorttiluokalla. Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat AM/120, AM/121, T, LT, A1, A2, A, B ja BE.

Liitteitä, esim. huoltajan suostumus -lomaketta ei sähköiseen hakemukseen voi liittää eli esimerkiksi kevytmoottoripyöräkortista haaveilevan 16-vuotiaan tulee viedä hakemus Ajovarman lupapalvelupisteeseen.

Palvelun käyttö edellyttää, että viranomaisrekisterissä on käytettävissä sähköisessä muodossa oleva valokuva ja nimikirjoitusnäyte. Lisäksi hakijan vakituisen asuinkunnan pitää olla Manner-Suomessa ja väestötietojärjestelmässä on oltava voimassa oleva osoite. Ajokortin uudistaja ei myöskään saa olla ajokiellossa.

Kaikkiin Trafin sähköisiin palveluihin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilitunnistuksella.

Tästä tarkemmat tiedot ja siirtyminen palveluun: https://asiointi.trafi.fi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/ajokortti/korottaminen

Nyt SMOTOn jäsenille talvisäilytyksiä jäsenetuhinnoin

Jälleen on SMOTOn jäsenkortilla lisää arvoa ja käyttöä! Sillä saa nyt alennusta talvisäilytyksestä. Tästä suoraan listaan jota päivitetään vielä uusien tarjousten ilmaantuessa: http://www.smoto.fi/?page_id=5219

Ole ajoissa ettei käy näin

Metsästäjät ja moottoripyöräilijät yhteistyöhön peurakolarien vähentämiseksi

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) on huolissaan peuraonnettomuuksien määrästä ja toivoo, että yhteistyössä metsästäjien kanssa onnettomuuksia voidaan vähentää.

SMOTO näkee selväksi parannukseksi sen, että metsästyskausi on aikaistettu alkamaan vahtimalla 1.9. Se toivottavasti kasvattaa peurasaalista alkusyksyllä ja pienentää peurojen määrää ennen loppusyksyn kolarisumaa.

Hirvieläimet liikkuvat eniten syys–joulukuussa. Kun havaitset hirvieläimen, hiljennä vauhtia. Pientareella seisova eläin saattaa hypätä viime tingassa eteen. Mikäli mahdollista, pyri aina väistämään tiellä olevaa eläintä sen takaa. Ajonopeus on syytä pitää maltillisena erityisesti hirvieläinvaara-alueella. Pientareita ja aukeita kannattaa tarkkailla varsinkin hämärän aikaan, muistuttaa Suomen Metsästäjäliitto.

Peuroja suositellaan metsästettäväksi erityisesti kolarialttiiden tieosuuksien läheisyydestä.

Suomen Motoristit toivoo, että metsästyksestä varoitetaan teiden varsilla näkyvästi ”metsästys käynnissä” -kyltein. Kyltit ovat tehokkaita varoituskeinoja, koska ne nähdessään tienkäyttäjä osaa olla erityisen varovainen.

– Monet eläimet liikkuvat usein ryhmissä, joten vaikka yksi olisi jo mennyt tien yli, muita saattaa olla vielä tulossa. Ja mikäli tien varrella on metsästäjiä tai metsästys käynnissä -kyltti, kannattaa hiljentää vauhtia, neuvoo Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Hirvieläinkolarien vähentämisessä auttavat myös tienpitäjän keinot, kuten varoitusalueet, nopeuden rajoittaminen, tienvarsien raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi sekä riista-aidat suurimmilla teillä.

Suomen Motoristit muistuttaa, että myös moottoripyörän valot kannattaa tarkistaa. Syksyn pimeys haittaa muutenkin hirvieläinten havaitsemista. Vanha ajovalopolttimo voi olla kymmeniä prosentteja heikkotehoisempi kuin uusi. Pienetkin kypärän visiirin naarmut heikentävät näkyvyyttä, joten se kannattaa tarkistaa huolella ja vaihtaa uuteen tarpeen mukaan. Visiiri kannattaa myös pitää puhtaana.

SMOTO toivoo myös, että metsästysseurat ja moottoripyöräkerhot tapaisivat toisiaan paikallistasolla, jolloin molemmin puolisesta paikallistuntemuksesta on hyötyä.

Tienkäyttäjät osaavat kertoa riskipaikkoja ja saavat metsästäjiltä viime käden tietoa metsästyksestä.

Tiedotteen lähteenä on käytetty myös Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö Jani Körhämön haastattelua.

MP-arpajaisten 2017 pääpalkinto Pertti Lehtiselle

MP-arpajaisten 2017 pääpalkinto Pertti Lehtiselle Hollolaan!

Pertillä on ollut tapana jo vuosia ostaa SMOTOn moottoripyöräarpa. Tänä vuonna arpakaupat tehtiin keväällä Prätkällä Töihin -koeajotapahtumassa Helsingin Pasilassa.

Varsinainen arvonta tapahtui 10.8. Sastamalan poliisilaitoksella.

Kuvassa H-D Tampereen Jori Jantunen ja SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen

SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen soitti heti arpajaisten jälkeen Pertille joka ei millään heti meinannut uskoa, että tämä voi olla totta vaan epäili, että kyseessä on joku huijauspuhelu joita on ollut viime aikoina otsikoissa. Mutta hyvän vakuuttelun jälkeen oli pakko uskoa, että tosihan tässä on kyseessä.

 

 

 

 

 

Yön nukuttuaan Pertti valitsi voittopyöräksi Harley Davidson 2017 XL1200C Sportster Custom Black -moottoripyörän. (kuvassa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertin valitsemaa pyörää ei ollut Suomessa, joten se tilattiin Belgiasta. Harley-Davidson Tampere hoiti toimituksen ja rekisteröinnin jouhevasti. Sitten olikin aika soittaa voittajalle, että sopisiko tulla noutamaan palkinto Tampereelta 26.8.? Eipä liene kenellekkään yllätys, että sehän sopi mainiosti 🙂

Luovutus tapahtui lauantaina 26.8. Mansen Mäntä Messujen palkintojenjaon yhteydessä.

 

Tapahtuma on rakennettujen pyörien drive-in näyttely Tampereen keskustorilla.

 

 

 

 

 

H-D Tampereen Jori Jantunen antoi vielä Pertille nopean kertauskurssin uuden pyörän ominaisuuksista, onhan Hondan Pan Europeanista Harrikan sarviin hyppämisessä kuitenkin pieniä eroja.

 

 

Ja sitten vaan kohti Hollolaa tuliterällä Harrikalla – Moro!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso tästä voittopyörän luovutustilaisuus videona Youtubesta: https://youtu.be/J1EPI3H-dBE

 

SMOTO onnittelee vielä Perttiä sekä kaikkia muita voittajia sekä kiittää lämpimästi kaikkia arpajaisiin osallistuneita!

2018 vuoden mp-arpojen myynti alkaa MP2018-messuilla.

 

Voittopyörän luovutus 2016

Voittopyörän luovutus 2015

Moottoripyöräarpajaisten pääpalkinnon luovutus on 26.8. Tampereella

SMOTOn moottoripyöräarpajaisten pääpalkinto eli uusi moottoripyörä luovutetaan onnelliselle voittajalle tulevana lauantaina 26.8. Tampereen keskustorilla Mansen Mäntä Messujen palkintojenjaon yhteydessä noin klo 15.00. Tapahtuma on ilmainen rakennettujen pyörien drive-in näyttely. Kannattaa siis poiketa muutenkin.

SMOTOn edustaja paikalla koko tapahtuman ajan klo 12-15.

Tervetuloa moikkaamaan ja vaihtamaan kuulumisia!!

Kuvituskuva

Suomen Motoristit muistuttaa: Junalakko opettaa – moottoripyörä on hyvä ratkaisu työmatkaliikenteeseen

Eilinen junalakko hankaloitti lopulta varsin vähän työmatkaliikkujien arkea, mutta SMOTO muistuttaa, että moottoripyörä on loistava vaihtoehto päivittäisten työmatkojen kulkemiseen. Sillä matkan tekemiseen eivät lakot vaikuta, ja perille tulet todennäköisesti muutenkin paremmalla tuulella.

Lakosta uutisoitaessa kerrottiin mm. että väki lähti normaalia aikaisemmin työmatkalleen ehtiäkseen perille.

– SMOTOn keväällä tekemä liikkuvuustutkimus varmisti sen, että moottoripyörä on ruuhkissa ja muutenkin kaikkein nopein liikenneväline, kertoo Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

– Lakon vuoksi aikaisemmin matkaan lähteneet olisivat ähkytäyden bussin sijaan voineet lähteä moottoripyörällä normaaliin aikaan.

– Moottoripyörän edut kaupunkiliikenteessä eivät kuitenkaan lopu pelkkään nopeuteen. Moottoripyörä vie myös vähemmän tilaa parkkeerattaessa. Yhden auton ruutuun mahtuu parhaimmillaan kolme moottoripyörää. Tosin suomalaisen lainsäädännön mukaan jokaisen pyörän pitää maksaa parkkeeraus erikseen.

Eri tutkimuksissa on myös selvinnyt, että moottoripyörät vähentävät merkittävästi kaupunkialueiden liikenteen tungosta.

EU:nkin virallinen kanta on, että moottoripyöräilyä ja yleensäkin moottoroitujen kaksipyöräisten käyttöä pitäisi suosia nimenomaan ruuhkien vähentämiseksi ja ilmansaasteiden pienentämiseksi, Kuosmanen kertoo.

– Lisäksi tulee myös moottoripyöräilyn virkistävä vaikutus: varsinkin hyvillä kesäkeleillä työmatkan ajaminen moottoripyörällä on aivan eri asia kuin autossa istuminen. Moottoripyörällä matkansa tehnyt tulee todennäköisemmin hymyillen perille kuin autoilija.

– Nautiskelkaamme siis hyvistä keleistä myös työmatkoilla moottoripyörän selässä, Kuosmanen kehottaa.