Uutisarkisto

Motoparlamentti

Englanti

2015 Motoparlamentin pääteemana oli motoristien turvallisuus ja sen parantaminen

Pääteema on jaettu kolmeen moottoripyöräilyä koskettavaan aihealueeseen, josta kustakin on alustus ennen live webcast keskustelua:

 • Asenteet ja niiden vaikutus liikenteessä
 • Näkyminen ja huomatuksi tuleminen
 • Mistä ja miten oikea vertailukelpoinen tutkimustieto, kokonaiskuvan luomiseksi sekä päätöksenteon tueksi

Alustuksista tehdyt videoklipit tulevat nähtäville SMOTOn sivulle, tilaisuuden jälkeen.


 

Video paneelikeskustelusta  -> Tästä linkistä

Paneeli- ja keskustelutilaisuus oli 2.11.2015

Yksi osallistuja kustakin paikalla olevasta tahosta.

Alustukset (linkit videoihin):

 • Marja Kuosmasen tilaisuuden avauspuheenvuoro Tästä
 • MEP Merja Kyllösen alustus aiheesta: White Paper (MP -katsastus) Tästä
 • Liikenne- ja viestintäministeriön edustajan Kirsi Miettisen alustus aiheesta: Moottoripyörät osana liikennejärjestelmää – asenteiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, moottoripyörien huomatuksi tuleminen ja tutkimustiedoista faktoja. Tästä
 • If:n edustajan Timo Vuorisen alustus aiheesta: Tyypillinen mp onnettomuus, niiden kehitys ja onnettomuuteen johtaneet todennäköiset syyt vakuutusyhtiön näkökulmasta. Tästä
 • Poliisin edustajan Samppa Holopaisen alustus aiheesta: Miten poliisi kokee ja näkee asenteet tieliikenteessä? Mitä pitäisi tehdä? Tästä
 • Trafin edustajan Marko Sillanpään alustus aiheesta: Moottoripyörien liikenneturvallisuuden tilannekuva? Mistä lähteistä ja mitä tietoa tarvitaan, että päästään onnettomuuksista toimenpiteisiin? Tästä

 

Alustusvideot nähtävillä ”soittolistana” YouTubessa osoitteessa

https://www.youtube.com/playlist?list=PL42vsqtyW47ecSp8KLrfI7Dha3rTKxBUA


Tästä tapahtuman Facebook sivulle

Artikkeli pidetyistä alustuksista ja keskustelusta, ennen videoitua paneelikeskustelua osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3423

Artikkeli videoidusta Motoparlamentti 2015 paneelikeskustelusta osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3441

Tästä linkistä pääset Motoparlamentti lehdistötiedotteeseen


Motoparlamenttiin osallistuvat Suomen johtavat moottoripyöräilyalan viranomaiset ja toimijat, siis tärkeimmät päätöksentekijät:

 • MEP Merja Kyllönen, joka on Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN:in jäsen
 • Liikenne- ja viestintäministeriön,  liikenteen turvallisuus ja automatisaatio, Liikennepolitiikan osasto, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja Kirsi Miettinen
 • Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja Martti Korhonen 
 • Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen
 • Poliisihallituksen liikenneturvallisuusyksiköstä poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen
 • Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen liikennesektorin päällikkö, ylikomisario Jussi Päivänsalo
 • Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen 
 • Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari 
 • Liikenneviraston ylijohtaja, väylänpito Mirja Noukka
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää
 • If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Timo Vuorinen
 • Suomen Autokoululiitto ry:n puheenjohtaja Jarmo Jokilampi 
 • Suomen Moottoriliitto ry:n toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist
 • Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen

Tavoitteemme on saada moottoripyöräilyn arvoketjun avaintahot keskustelemaan rakentavasti motoristien liikenneturvallisuudesta, liikenneturvallisuuden parantamisen mahdollisuuksista ja moottoripyöräilyn tilasta Suomessa.

Kunnianhimoinen tavoitteemme on luoda Motoparlamentissa pysyviä ja toimivia keskustelu- ja yhteistyösuhteita avaintoimijoiden kesken. Keskustelun tausta-aineistona käytämme juuri tänä keväänä valmistuvaa Liikenneturva ry:n ja SMOTOn yhteistyössä tekemää motoristeille suunnattua liikenneturvallisuuskyselyn analysoituja tuloksia.

see us flyer_background photo


 

Liikenneturvallisuutta käsitteleviä artikkeleita:


Liikenneturvallisuutta käsitteleviä raportteja, tutkimuksia ja tilastoja:

Motoparlamentti 2015 taustat ver.2: Taustatietoja keskustelun pohjaksi (Motoristien liikenneturvallisuuskyselyn tulokset tulkintoineen)

Motoristien liikenneturvallisuuskyselyn tulokset (käsittelemätön raakadata): http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/smoto_ja_liikenneturva.pdf

Euroopan komission White Paper – Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:FI:PDF

Euroopan komission White Paper – Puolivälin arviointi; EU-parlamentin päätös 9.9.2015: White Paper – Puolivälin arviointi

OECD/ITF:n Moottoripyöräilyn turvallisuus-raportti 2014 RIDERSCAN – Suomi

RIDERSCAN – European Scanning Tour for Motorcycle Safety http://www.fema-online.eu/riderscan/-Home-

ACEM / The Motorcycle Industry in Europe – New road safety strategy

ACEM / The Motorcycle Industry in Europe – Protective Equipment for Riders

Nordisk Motorsykkel Råd 2012 / Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus; Pohjoismainen kannanotto: NMR 2012

VALTin raportit mopo- ja moottoripyöräonnettomuuksista ( —> teemaraportit): http://www.lvk.fi/fi/tilastot-ja-raportit/onnettomuuksien-tutkinnan-raportit/

Trafi 2014 – Moottoripyöräkortti-uudistuksen vaikutukset: http://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2014_tutkimukset/moottoripyorakorttiuudistuksen_vaikutukset

Liikenneturva – Tilastokatsaus: Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä: http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_moottoripyorailijoiden_henkilovahingoista.pdf

Liikenneturva – Ajankohtaiset tilastot: http://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua/tilastot/ajankohtaiset-tilastot

Liikenneturvan selvitys 2014 ”Tarkkaamattomuus tieliikenteen turvallisuusongelmana – suomalaisten käsityksiä”

 Liikenneturva – Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia: http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Koulutus/mpopas.pdf

Moottoripyöräkerho 69 ry / Tommi Lumiaho: Moottoripyöräkouluttajien taitovaatimukset vapaaehtoisessa jatkokoulutuksessa – Nykytila ja kehitysehdotukset

 

 

 

(Kuva: Joanna Moorhouse/Eduskunta)

(Kuva: Joanna Moorhouse/Eduskunta)