Ajokorttidirektiivin käsittely Euroopan parlamentissa

Europan komissio antoi esityksen neljännestä ajokorttidirektiivistä 1.3.2023. Nykyinen ajokorttidirektiivi on vuodelta 2006. Direktiivin uudistuksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Vaikka liikennekuolemien määrä on EU:ssa pudonnut vuodesta 2001 yli 60 %, on hyvä kehitys viime vuosina hidastunut. Komissio julkaisi vuonna 2019 uudet tavoitteet kohti ”Vision Zero”:a. Tavoitteena on vähentää liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrää 50 % aikavälillä 2020-2030 ja nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä. Osana tätä tavoitetta komissio käynnisti ajokorttidirektiivin päivityksen osana tieturvallisuuspakettia. Toinen tavoite oli vapaa liikkuvuus EU:n siellä.

Komission esityksessä on mm:

 • A- ja B-ajokorttien maksimi voimassaoloaika 15 vuotta, C- ja D-korttien voimassaoloaika 5 vuotta. Uusi ajokorttiluokka: B1, raskaat nelipyörät, maksimi nopeus 45 km/h. Tämä vastaisi Suomen jo kerran haudattua suunnitelmaa ”kevytautoluokasta”.
 • Jäsenvaltioilla olisi edelleen liikkumavaraa ikärajojen suhteen.
 • Jäsenvaltiot voisivat antaa oikeuden ajaa A1-moottoripyörää B-kortilla.
 • 17 vuotta täyttänyt, mutta alle 18-vuotias saisi ajaa autoa vain vähintään 25 v. aikuisen seurassa.
 • Uusille ajokortin suorittajille 2 tulisi vuoden koeaika. Ko. aikana olisi nollatoleranssi promilleille.
 • Ajokortit olisivat vaihtokelpoisia jäsenmaiden välillä.
 • Jäsenmaiden välillä olisi ajokorttitietojen vaihtoa.
 • Mobiiliajokortti (sähköinen ajokortti).

Moottoripyörien ajokorttiluokkiin ei ehdotettu merkittäviä muutoksia, mm. ikärajat ja pääsyvaatimukset olisivat ennallaan. FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Association), joka edustaa 20:a moottoripyöräilijöiden järjestöä 16 EU-maasta, on pyrkinyt vaikuttamaan komission A2->A-ajokortin porrastuksen poistamiseksi, koska siitä ei ole osoitettu olevan hyötyä. Ajokortin tutkintovaatimuksiin kuuluu käsittelykoe, joka tulisi FEMA:n mielestä korvata enemmän liikenteeseen valmentavalla koulutuksella. Tähän ei esitetty muutoksia. Komission esitys oli niiltä osin pettymys. Se oli kuitenkin pientä siihen verrattuna mitä olisi tulossa Euroopan parlamentista.

Ajokorttidirektiiviesityksen käsittely Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentti käsitteli direktiiviesitystä keväällä 2023. Sen liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) nimitti puheenjohtajansa Karima Delli:n (Vihreät, Ranska, Euroopan vapaa allianssi -ryhmä) raportoijaksi. Delli:n raportti julkaistiin englanniksi 19.7.2023. Raportissaan hän esitti 198 muutosesitystä direktiiviin. Joukossa oli merkittäviä kiristyksiä direktiivin vaatimuksiin. mm.

 • Uusi B+-ajokorttiluokka, jolla saisi ajaa yli 1800 kg henkilö- ja pakettiautoja. B-kortti oikeuttaisi vain alle 1800 kg autoon.
 • B1-luokka poistettu.
 • Porrastetut maksiminopeudet eri ajokorttiluokille niin autoille kuin moottoripyörille, mm. A1 90 km/h, A2 100 km/h, A 110 km/h, B 110 km/h, B+ 130 km/h.
 • Teoria ja käytännön kokeet kaikkien ajokorttien suorittamiseen.
 • A- ja B-korttien voimassaoloaika 10 vuotta.
 • AM(mopo)-kortin ikärajat 16-18 vuotta (komissio 14-18 v).
 • AM-korttiin tarvittaisiin teoriakoe, lääkärintarkastus ja minimi hyväksytty koulutus.
 • -kortilla ei saisi ajaa AM-luokan mopoa, ellei ole suorittanut MP-harjoittelua.
 • A1-kortin minimi-ikä 18 vuotta (komissio 16 v).
 • B-kortin minimi-ikä 18 vuotta (komissio 17 v).
 • 24 v ikäraja, jolla pääsee suoraan A-korttiin, poistuisi, ts. A vaatisi aina A2:n pohjalle.
 • B+-kortin saisi vasta ajettuaan 2 vuoden koeajan B-kortilla.
 • Jäsenvaltioilla ei olisi oikeutta laskea ikärajoja.
 • Uudet, koeajalla olevat kuljettajat eivät saisi ajaa klo. 0-6 välisenä aikana.
 • Lääkärintarkastus aina ajokortin uusimisen yhteydessä.
 • Ikääntyneille 60 ikävuodesta lähtien tihennetyt lääkärintarkastukset.
 • EU-laajuinen pisteytysjärjestelmä ajokorteille.

Ja jottei tämä olisi liian yksinkertaista, parlamentin ryhmät ovet tehneet direktiiviesitykseen 595 (!) omaa lisäystään, joista parlamentti keskustelee ja äänestää joulukuun alussa.

Vaikutukset moottoripyöräilyyn

Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat lisää pääsyvaatimuksia moottoripyöräkortteihin ja vaikeuttaisivat niiden hankkimista. Tiukemmat vaatimukset myös nostaisivat ajokortin hintaa ja sen hallinnollista taakkaa. A1-kortin merkitys vähenisi olemattomiin, mikäli sille tulisi 18 v ikäraja. Myös A-kortin ajaminen vaikeutuisi merkittävästi, koska sitä ei enää saisi suoraan 24 v ikäisenä. Moottoripyöräalalle ja harrastajille nämä olisivat todella huonoja uutisia.

Näiden lisäksi ehdotuksessa on selkeästi moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuutta vaarantava esitys. Yli 1800 kg henkilöautolla saisi ajaa 130 km/h (missä sallittua) ja A-luokan moottoripyörällä korkeintaan 110 km/h samalla tiellä. Jokainen moottoripyörällä ajava tietää, että ehdotuksessa ei ole järjen hiventäkään. Suuret nopeuserot ajoneuvojen välillä aiheuttavat turhaa ohitustarvetta ja turvatonta kyttäilyä muualla kuin moottoriteillä.

SMOTO (Suomen Motoristit ry) ja FEMA vastustavat Euroopan parlamentin direktiiviesitykseen tekemiä lisäyksiä. SMOTO vastustaa komission esittämää B1-luokan ajokorttia. SMOTO kannattaa komission esitystä oikeudesta ajaa A1-moottoripyörää B-kortilla ja ko. käytännön muuttamista EU-laajuiseksi kaikkiin jäsenmaihin.

Miten ajokorttidirektiivin käsittely jatkuu?

Euroopan parlamentti käsittelee esitystä 25-26.10.2023 ja äänestää lisäyksistä 7.12.2023. Tämän jälkeen asia siirtyy EU:n ministerineuvoston käsittelyyn. Esitystä käsittelevät ministerineuvoston jäsenet ovat jäsenmaiden liikenneministereitä. Mikäli neuvosto ja parlamentti eivät ole yhtä mieltä, asian käsittely palaa takaisin parlamenttiin, kunnes yksimielisyys on saavutettu. Pyrimme vaikuttamaan Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, jotta direktiiviesitys pysyisi tulevien moottoripyöräilijöiden kannalta järkevänä.

Suomen Motoristit ry