Uutisarkisto

Posts by MSivula

Suomen Motoristit onnittelee lämpimästi 100-vuotiasta Suomea

SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen välittää Suomen Motoristit ry:n onnittelut 100-vuotiaalle Suomelle.

Katso video Youtubestä klikkaamalla tästä

SMOTOn asiantuntija oli Liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavana

SMOTOn kumppanuusjohtaja Veli-Pekka Ratinen

SMOTOn asiantuntija Veli-Pakka Ratinen oli eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavana torstaina 30.11. Aiheena oli hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Lisäksi SMOTOa pyydettiin toimittamaan kirjallinen asiantuntijalausunto ennen kuulemista. Se on luettavissa tästä

SMOTOn asiantuntijarooli on tunnustettu päättäjien taholta. Tämäkin kutsu on jälleen osoituksena siitä, sillä SMOTO oli ainoa moottoripyöräilijöitä edustava taho. Muita kuultavaksi kutsuttuja olivat Liikennevakuutuskeskus, Autoliitto ry, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry, Koneyrittäjien liitto ry, kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, Paimion kaupunki, johtava asiantuntija Kyösti Orre, Yleinen Teollisuusliitto ry.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnan käsiteltäväksi ja se oli nyt Liikenne- ja viestintävaliokunnan käsiteltävänä mietintöä varten. SMOTOn ansiosta eduskunnalle annettuun lakiesitykseen on saatu lisättyä motoristeille oleellisena kohtana muutokset ajokorttiluokan korotuksiin. Mikäli eduskunta hyväksyy lain sellaisenaan, jatkossa MP-ajokortin korotuksen voi tehdä suorittamalla pelkkä ajokoe, mikäli kuljettajalla on vähintään kahden vuoden kokemus suoritettavaa luokkaa alemmassa moottoripyöräluokassa. SMOTO perusteli ehdotusta sillä, että kuljettajalla on jo tässä vaiheessa ajokokemusta ja teorian kertaaminen on toistoa.

SMOTO ehdotti valiokunnalle antamassaan lausunnossa myös, että B-ajokortin haltijoille myönnettäisiin A1-luokan (kevytmoottoripyörän) ajo-oikeus käsittelykoe suorittamalla. Tämä mahdollistaisi helpon siirtymisen autoista vähäpäästöisiin kaksipyöräisiin erityisesti kaupunkiliikenteessä. Vuonna 2017 myytävien A1-luokan moottoripyörien kulutus on luokkaa 2,3 l/100 km, joka vastaa CO2-lukemaa 54 g/km.

SMOTO on myös huolissaan nopeasti kohonneesta ajokortin hinnasta, erityisesti mopokortin, ja kannattaa lakiesityksen mukaista pakollisen teoriakoulutuksen vähentämistä ja päällekkäisen koulutuksen poistamista.

Hallituksen esitys on seuraavaksi menossa eduskunnan täysistuntoon ensimmäiseen käsittelyyn, jossa sen sisältöä voidaan vielä mahdollisesti muuttaa valiokunnan mietinnön pohjalta. Lain muutosesityksistä äänestetään ensimmäisessä käsittelyssä. Toisessa käsittelyssä laki joko hyväksytään tai hylätään. Lain voimaantulo vaatii vielä viimeisessä vaiheessaan presidentin hyväksynnän.

SMOTO seuraa lakiesityksen edistystä ja tiedottaa siitä jatkossakin.

SMOTOn 7. Motoparlamentin tallenne on nyt katseltavissa

SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen avasi tilaisuuden tervetulotoivotuksin sekä kertomalla lyhyesti Motoparlamentin taustat, tavoitteet ja aiheen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneelikeskustelun alusti FEMAn (motoristien Euroopan kattojärjestö) pääsihteerin Dolf Willigers. Tämän jälkeen käytiin vilkasta ja monipuolista paneelikeskustelua, jossa alan toimijat ja päättäjät pääsivät vaihtamaan mielipiteitään ja tuomaan uusia näkemyksiä siitä, että miten älyliikenne tulee näkymään liikenteessä ja millälailla se lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ennenkaikkea motoristin näkökulmasta.

 

Paneelissa olivat mukana:

Projektipäällikkö Ilkka Kotilainen, Liikennevirasto
Tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Yli-insinööri Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Asiantuntija Hannu Kyyhkynen, Kaupan liitto
Kansanedustaja Markku Eestilä, Liikennejaosto
Kansanedustaja Jukka Kopra, Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen
Kansanedustaja Jani Mäkelä, Mp Arkadian puheenjohtaja
Kansanedustaja Ari Jalonen, Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja
Projektipäällikkö Harri Santamala, Metropolia-ammattikorkeakoulu
Johtaja Jussi Kaurola, Ilmatieteenlaitos
Älyliikenne-asiantuntija Kari Hanski, Ramboll Finland Oy

Tästä tallenteeseen: https://smoto.videosync.fi/2017-motoparlamentti

Pahoittelemme livelähetyksessä teknisistä syistä johtunutta äänihäiriötä etäyhteydessä, se on tallenteessa korjattu.

 

SMOTOn moottoripyöräily ja älyliikenne -webinaarien tallenteet on julkaistu

SMOTO järjesti 3-osaisen webinaarin, jossa käsiteltiin älyliikennettä motoristin näkökulmasta ja julkaistiin SMOTOn ITS Statement eli lausunto älyliikenteestä.

Webinaareista on tehty tallenteet ja ne on katseltavissa Youtubesta alla olevista linkeistä.

Osa 1: Älyliikenne – mistä oikein on kyse?

Asiantuntijana ja alustajana on projektipäällikkö Jukka Lintusaari, Tampereen yliopisto.
– käydään läpi, että mitä älyliikenne ylipäätään tarkoittaa ja avataan sen käsitteitä.
– miten ja missä älyliikenne näkyy jo nyt ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=fnmP8UqFcoA&t=2937s

Osa 2: Älyliikenteen hyödyt ja uhkat

Asiantuntijana ja alustajana ovat liiketoimintajohtaja Elias Pöyry, Virta Ltd. ja Mika Lauhde 65Security Ltd.
– tuodaan esiin, että miten älyliikenne näkyy nimenomaan motoristin näkökulmasta
– miten älyliikenne tulee lisäämään motoristin turvallisuutta
– moottoripyöräilyn sähköistyminen
– sijaintitiedon jakaminen – valvooko isoveli vai onko siitä sittenkin kuskille hyötyä?
– loppuuko moottoripyöräilyn vapaus?
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=N1pcjsmbLtE

Osa 3: SMOTOn ITS Statementin julkaisu ja kysymyksiä sekä vastauksia siihen liittyen.

Asiantuntijana ja alustajana on älyliikenne-asiantuntija Kari Hanski, Ramboll Finland Oy
– pureudutaan itse julkaisuun ja sen sisältöön ” SMOTO – Älyliikenteeseen liittyvän toiminnan suuntaaminen”
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=BifcveMiaO4

Motoparlamentti 2017 pidetään 15.11.

SMOTO järjestää tänäkin vuonna perinteisen Motoparlamentin.

Pääteemana on tänä vuonna ”moottoroitu 2-pyöräinen ajoneuvo ja älyliikenteeseen liittyvän toiminnan suuntaaminen”. Keskustelun lähtökohtana on SMOTOn juuri julkaisema ITS Statement eli lausunto älyliikenteestä motoristin näkökulmasta.

Motoparlamentti lähetetään livenä netin kautta ja siihen voi lähettää etukäteen kysymyksiäkin. Linkki livelähetykseen joka alkaa klo. 12.00: https://smoto.videosync.fi/2017-motoparlamentti

Tästä lisää tulevasta Motoparlamentista sekä 2015 ja 2016 vuosien tiedot ja videot: https://www.smoto.fi/?page_id=2790

SMOTOn Tiestön kunto 2017 -kysely

Tervetuloa vastaamaan SMOTOn Tiestön kunto 2017 -kyselyyn! Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mielipiteitä Suomen teiden kunnosta motoristien näkökulmasta. Ajokaudella 2017 ovat puhuttaneet mm. teihin jyrsityt urat ja uuden päällysteen liukkaus. Kyselyssä kysytään mm. näistä aiheista ja yleensä tien kunnon aiheuttamista peloista, vaaratilanteista ja onnettomuuksista.

Kyselyssä kysytään myös tietoja ajomäärästä kuluneelta ajokaudelta. Tarkoituksena on saada luotettavaa tietoa siitä, miten paljon moottoripyörillä todellisuudessa ajetaan.

Kyselyn tulokset esitetään tieverkoston kunnosta vastaaville viranomaisille ja toimijoille. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja se, että motoristit huomioidaan jatkossa liikenteessä tasavertaisina osapuolina teiden rakentamista ja kunnossapitoa suunnitellessa.

Tulostietoja käytetään taustoittamaan SMOTOn edunvalvontatyötä kontakteissa päättäjien ja liikenteen eri toimijoiden kanssa. Ajomäärästä kerättävillä tiedoilla on yhdessä Trafin tietojen kanssa mahdollista tarkentaa moottoripyöräkannan vuotuista ajosuoritetta. Ajosuoritteella on merkitystä mm. moottoripyörin kokonaispäästöjen laskennassa.

Kyselyn tulokset julkaistaan SMOTOn nettisivuilla. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja yksittäisen vastaajan vastaukset eivät näy kyselyn tuloksissa. Tuloksissa julkaistaan pelkästään kunkin kysymyksen yhteenvetotiedot. Vastaamiseen menee ainoastaan muutama minuutti. Kysely on avoinna 12.11.2017 saakka.

Tästä kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/Smoto_tiekysely_2017

SMOTOn ITS Statement on nyt julkaistu

SMOTO on luonut oman ITS Statementin eli kannanottonsa älyliikenteestä erityisesti motoristin näkökulmasta.

Se on nyt julkaistu ja on luettavissa, klikkaa tästä. (PDF-tiedosto)

SMOTO on merkittävä moottoripyöräilyn asiantuntija ja vaikuttaja, jota päättäjät ja liikenteen toimijat kuuntelevat. Tulemme jatkossakin reagoimaan älyliikenteen kehitykseen siten, että motoristien etu ja liikenneturvallisuus tullaan huomioimaan päätöksenteossa ja liikenneinfran kehityksessä. Tämän lisäksi tulemme tiedottamaan aiheesta monipuolisesti.

Verikampanja on nyt osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

Verikampanja on nyt osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

SMOTOn Verta pakkiin hallitusti 2017-kampanjalle myönnettiin Suomi 100 -tunnuksen käyttöoikeus ja ehdimme vielä näin mukaan olla osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Tämä on merkittävä osoitus kampanjalle ja sitä kautta motoristeillekin Suomen valtioneuvostolta, joka hallinnoi Suomi 100 -hanketta.

Perinteisenä tavoitteena olleen 1000 hallitun luovutuksen lisäksi tavoittelemme samalla myös 100 uutta verenluovuttajaa ja Kantasolurekisteriin 100 uutta liittyjää. Lisätiedot kampanjasta, klikkaa tästä.

Kerhojen toivotaan ilmoittavan kampanjatulostietonsa pikaisesti

Kampanja-aika oli 1.2. – 27.10.2017 ja toivomme tulostietoja pikaisesti (pe 3.11. mennessä ilmoitetut ehtivät tuloskilpailuun), mutta niitä voi ilmoittaa/tarkentaa vielä 21.11.2017 saakka. Nyt Suomi100 -juhlavuoden myötä erityisesti kerhojen toivotaan vielä aktivoituvan kysymään jäsenistöltään; veri- ja hiutaleluovutukset, Kantasolurekisteriin liittymiset, rekrytoinnit verenluovuttajaksi ja/tai liittyjäksi Kantasolurekisteriin (myös aiemmat) sekä kantasoluluovutukset (milloin tahansa luovuttanutkin).

Kerhon tulee lähettää näistä tulosyhteenvedot (nimiä ei tarvita) ja jäsenlukumäärä (18-70v) kampanjavastaavalle simo.ruuska@smoto.fi. Tarkempia ohjeita tulostietojen keräämisestä löydät oheisesta liitteestä.

Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille ja sitä eteenpäin vieneille niin tänä vuonna kuin aikaisempinakin vuosina, sekä myös tulevaisuudessa.

Hyvää syystalven jatkoa sekä hallittuja luovutuksia & liittymisiä toivottaen
Simo Ruuska
kampanjavastaava
Verta pakkiin hallitusti 2017 – SMOTOn verenluovutuskampanja

SMOTOn syyskokous 2017 pidettiin 28.10. Turussa

SMOTOn syyskokous 2017 pidettiin Best Western Hotel Seaportissa Turussa. Kokouksessa oli edustettuna 13 jäsenkerhoa ja neljä henkilöjäsentä sekä SMOTOn kriisipalvelu MoTukan edustaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Mäki, H.O.G. TurkuChapter.

Kokouksessa käsiteltiiin ja hyväksyttiin budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

SMOTOn puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Marja Kuosmanen.

Lisäksi valittiiin SMOTOn nykyisen hallituksen vahvistukseksi kolme uutta jäsentä vuodelle 2018; Merja Lehto, Uudenkaupungin moottoripyöräkerho, Jussi Katajainen, henkilöjäsen sekä Antti Kemppainen, Motorg ry.

 

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin:
Juhani Vähäsalo, ekonomi, HTM
Raimo Ryhtä, Forssan Matkamotoristit
ja varatoiminnantarkastajiksi:
Pekka Lankinen, henkilöjäsen
Asko Peltola, MC Club Härmä

Jäsenmaksut vuonna 2018 pysyvät muuten samoina kun 2017, mutta henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2018 on vain 25€ !!

Jukka-Tukun edustaja esitteli yrityksen ennen kokousta. Kokouksen jälkeen kuultiin vielä Suomen Hostellijärjestön esittely jonka piti pääsihteeri Irja Hanelius ja lisäksi hän kirjoitti ilmaisia hostellikortteja. Lopuksi kuultiin MoTukan esittely jonka piti toimintakoordinaattori Jyrki Koivujuuri.

 

SMOTOn ITS Statementin julkaisuwebinaari – eli SMOTOn näkemys älyliikenteestä motoristin näkökulmasta

SMOTO on tehnyt oman ITS Statementin. Se julkaistaan 3-osaisen webinaarin yhteydessä, jossa käydään läpi älyliikennettä motoristin näkökulmasta. Webinaariin voivat osallistua kaikki motoristit tai aiheesta kiinnostuneet. Mukana on alan asiantuntijoita ja heille voi myös esittää kysymyksiä sekä osallistua livenä tehtäviin nopeisiin äänestyksiin.

Webinaariin voi osallistua ainoastaan ilmoittautumalla oheisten linkkien kautta. Linkistä avautuu ilmoittautumissivu, johon tulee merkitä nimi ja käytössä oleva sähköpostiosoite. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen, jossa olevan linkin kautta pääset mukaan itse webinaariin. Ota tämä viesti tai siinä oleva linkki talteen.

Ensimmäisen webinaarin alussa selaimeesi asentuu pieni lisäosa, jonka mukana tulevat webinaarin seuraamista helpottavat työkalut. Lisäosan asennus kestää muutaman minuutin.

Tästä Facebook-tapahtumaan, jossa voi asiasta käydä keskustelua jo nyt ja olet mukana muutenkin viimeisimmän tapahtumatiedon ytimessä: https://www.facebook.com/events/553379348326721/

 

 1. Älyliikenne – mistä oikein on kyse? Tiistai 31.10. klo 17.00 – 19.00.
 • asiantuntijana ja alustajana on projektipäällikkö Jukka Lintusaari, Tampereen yliopisto.
 • käydään läpi, että mitä älyliikenne ylipäätään tarkoittaa ja avataan sen käsitteitä.
 • miten ja missä älyliikenne näkyy jo nyt ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät
 • osallistujilla on tilaisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun
 • webinaarin osallistumislinkki: https://attendee.gotowebinar.com/register/3624000606685538818

 

 1. Älyliikenteen hyödyt ja uhkat. Keskiviikko 1.11. klo 17.00 – 19.00.
 • asiantuntijana ja alustajana on liiketoimintajohtaja Elias Pöyry, Virta Ltd. ja Mika Lauhde 65Security Ltd.
 • tuodaan esiin, että miten älyliikenne näkyy nimenomaan motoristin näkökulmasta
 • miten älyliikenne tulee lisäämään motoristin turvallisuutta
 • moottoripyöräilyn sähköistyminen
 • sijaintitiedon jakaminen – valvooko isoveli vai onko siitä sittenkin kuskille hyötyä?
 • loppuuko moottoripyöräilyn vapaus?
 • osallistujilla on tilaisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun
 • webinaarin osallistumislinkki: https://attendee.gotowebinar.com/register/4123464758719104514

 

 1. SMOTOn ITS Statementin julkaisu ja kysymyksiä sekä vastauksia siihen liittyen. Torstai 2.11. klo 17.00 – 19.00.
 • asiantuntijana ja alustajana on älyliikenne-asiantuntija Kari Hanski, Ramboll Finland Oy
 • pureudutaan itse julkaisuun ja sen sisältöön ” SMOTO – Älyliikenteeseen liittyvän toiminnan suuntaaminen”
 • osallistujilla on tilaisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun
 • webinaarin osallistumislinkki: https://attendee.gotowebinar.com/register/8400349486488716034