Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

Tutkimus: Moottoripyörän ajonopeus ei merkittävä turvallisuustekijä

Sveriges Motorcycklister (SMC) ja Ruotsin valtiollinen tieliikenteen tutkimuslaitos suorittivat vuonna 2013 tutkimuksen ruotsalaisten moottoripyöräilijöiden näkemyksistä ajonopeuksiin.

Tutkimuksessa selvisi, että edes puolet moottoripyöräilijöistä ei noudata merkittyä nopeusrajoitusta. Moottoripyöräilijät valitsevat ajonopeutensa rajoituksen sijaan muiden tekijöiden, kuten ajokaluston, ryhmässä ajamisen, matkustajan kanssa ajamisen, olosuhteiden, varoituskylttien ja tieympäristön perusteella. Tutkimukseen perustuen SMC ei usko ruotsalaisen tavoitteen nopeusrajoitusten 80 % noudattamistavoitteesta täyttyvän tavoitevuonna 2020, ja ehdottaa muita toimia moottoripyöräonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän vähentämiseksi.

SMC:n mukaan moottoripyöräilijät ovat keskimääräistä tietoisempia ja huolestuneempia omasta turvallisuudestaan. Tutkimuksen mukaan SMC:n jäsenet noudattavat nopeusrajoituksia tunnollisemmin ja heidän moottoripyöränsä on todennäköisemmin varustettu ABS-jarruin.

Kolme tärkeimmäksi arvioitua turvallisuustekijää ovat järjestyksessä kypärä, suojavarusteet ja ajokokemus. Vähiten tärkeiksi arvioidaan keskikaiteet, ajonopeuksien madaltaminen ja nopeusvalvonta.

Valtaosa vastanneista on ajanut yli 30 km/h sallittua kovempaa nopeutta. Parhaiten nopeusrajoitusta noudattavat custom-moottoripyörillä ajavat kuljettajat. Heikoimmin rajoituksia noudattavat sport- ja supersport-pyörien kuljettajat. Liki puolet pitää 50 km/h rajoituksia perusteltuina, kun liikennettä on vähän ja ajonopeus on kuljettajan itsensä valittavissa. Runsas neljännes hyväksyy 90 km/h nopeuden vastaavassa tilanteessa. Tiet, joilla moottoripyöräilijöiden mielestä nopeusrajoitus on vaikein hyväksyä, ovat 70 tuntikilometrin nopeusrajoituksella merkityt, eli juuri ne, joilla moottoripyörillä useimmin Trafikverketin mukaan ajetaan.

Tutkimuksessa nostettiin esille liikennetilanteita, joissa vakavan onnettomuuden riski on suuri. Suurin osa vastanneista on tietoisia niistä ja hiljentää nopeutta, jos esimerkiksi risteyksessä seisoo auto, huolimatta auton väistämisvelvollisuudesta. Yli puolelle vastanneista oli sattunut vuoden sisällä tilanne, jossa toinen osapuoli ei ollut nähnyt häntä. Äärimmäisen harva piti ajonopeuttaan näkymiseen vaikuttavana seikkana.

Valtaosa vastanneista ajaa hitaammin, jos sataa, varoitusmerkein kerrotaan liukkaasta tien pinnasta tai jos kyydissä on matkustaja. Kaksi kolmasosaa uskoo koulutuksen helpottaneen oikean tilannenopeuden valitsemista.

Rapotin yhteenvedossa SMC toteaa pitävänsä 80 % tason saavuttaminen nopeusrajoitusten noudattamisessa on äärimmäisen epätodennäköistä. Nopeuden alentamista ei pidetä tärkeänä turvallisuutta parantavana tekijänä, eikä edes puolet vastanneista pidä vallitsevia rajoituksia asianmukaisina,.

Tämän vuoksi SMC ehdottaa nopeusrajoituksen alentamista korvaaviksi keinoiksi riskialttiista tilanteista tiedottamisen lisäämistä, ajokortin varhaiseen suorittamiseen kannustamista ajokokemuksen hankkimiseksi kevyemmällä kalustolla, moottoripyöräilijöiden vapaaehtoiseen koulutukseen kannustamista ja tietoisuuden lisäämistä moottoripyöräijöiden osallistumisesta liikenteeseen. SMC ehdottaa myös panostusta niinsanotun äärimmäisen käyttäytymisen ehkäisyyn, pääasiallisena kohderyhmänä ajokortittomat, joiden ajamina sattuu Ruotsissa liki puolet kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista.