Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

FIM Europe kehottaa: Antakaa motoristien kirjoittaa lakia

Brysselissä 5.2.2015

Silvio Manicardi, FIM Europe, varapuheenjohtaja; John Chatterton-Ross FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet; Dolf Willigers, FEMA, vastavalittu  pääsihteeri; Thomas Linget, FIM Europe, konsultti; Jesper Christensen FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio

Silvio Manicardi, FIM Europe, varapuheenjohtaja; John Chatterton-Ross FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet; Dolf Willigers, FEMA, vastavalittu pääsihteeri; Thomas Linget, FIM Europe, konsultti; Jesper Christensen FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio

RIDERSCAN -projekti on saatu valmiiksi. Projektin tuloksista järjestettiin helmikuun 2. päivä Brysselissä paneelikeskustelu ja seminaari. Projektin osarahoitus saatiin Euroopan yhteisön komissiolta (Euroopan komissio). RIDERSCAN -projekti kokosi yhteen eurooppalaisen tiedon moottoripyöräilyn turvallisuudesta, tunnisti toimenpidetarpeet ja muodosti eurooppalaisen tiedonjakoverkoston yli rajojen.

Paneeli järjestettiin Euroopan Motoristifoorumin yhteydessä. Keskustelupaneeli koostui kokopäivän seminaarista, jossa käsiteltiin viittä motoristeille tärkeää osa-aluetta:

  • Tieto – mitä tiedämme moottoripyöräilyn turvallisuudesta? Yhteenveto alan tutkimuksen tilanteesta
  • Moottoripyöräily – Turvallisempien ja parempien moottoroitujen kaksipyöräisten (mopot, skootterit ja moottoripyörät) saatavuus
  • Tieympäristö – Turvallisempia teitä mopoiluun ja moottoripyöräilyyn, suunnittelusta kunnossapitoon
  • Turvallisuusviestintä – Viestintä liikenneturvallisuudesta motoristiyhteisöjen kanssa
  • Strategiat – Tärkeimmät tehtävät ja ehdotukset seuraavalle vuosikymmenelle

 

Seuraavana päivänä pidettiin FEMAn järjestämä Euroopan Motoristifoorumi 2015 Euroopan parlamentin tiloissa. Foorumissa esiteltiin RIDERSCAN-projektin tuloksia. Foorumissa pitivät puheenvuoroja mm. Szabolcs Schmidt (yksikönpäällikkö, liikenneturvallisuusyksikkö, liikenne ja liikkuvuus -pääosasto, Euroopan komissio), europarlamentaarikot Inés Ayalá-Sender ja Wim van de Camp (Euroopan parlamentti), Jesper Christensen (johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio, FIM Europe) ja Dolf Willigers (pääsihteeri, FEMA). Lopuksi Pierre van Elslande (puheenjohtaja, Kansainvälisen liikennefoorumin [ITF] työryhmä, OECD), esitteli pomintoja tuloksista OECD/ITF:n Moottoripyöräilyn turvallisuus-raportista*, joka julkaistiin vuoden 2014 lopulla.

Moottoripyöräilyn turvallisuus-raportit ovat luettavissa oheisesta linkistä. Sivustolta löytyy myös Suomea käsittelevä raportti:

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report_23124571

 

FEMAn järjestämä Euroopan Motoristifoorumi 2015 Euroopan parlamentin tiloissa 3.2.2015

FEMAn järjestämä Euroopan Motoristifoorumi 2015 Euroopan parlamentin tiloissa 3.2.2015

RIDERSCAN-projektin keräämä valtava tietoaineisto tulee olemaan erittäin hyödyllinen Euroopan komissiolle. Liikenneturvallisuusyksikön päällikkö Schmidt kiitti konsortiota tehdystä työstä. Hän totesi myös, että tuloksia käytetään, kun tehdään puoliväliarviointia Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikan suuntaviivoista vuosille 2011-2020.

Jesper Christensen (FIM Europe) esitti osallistujille muutaman vahvan viestin. Hän ehdotti, että motoristien pitäisi osallistua motoristeja koskevan lainsäädännön valmisteluun. Hän vaati, että Euroopan komission pitäisi arvioida uudelleen ajokortti-direktiivin sisältöä. Christensenin mielestä direktiiviä tulisi muuttaa suuntaan, jossa vahvistetaan liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää osaamista sen sijaan, että kokelaan tulee osoittaa taitoja, jotka eivät ole turvallisen ajamisen kannalta niin oleellisia. Myös ajokortin hankinnan kustannusten tulisi olla kohtuullisemmat.

Motoristijärjestöjen ensimmäiset kokemukset uuden ajokorttidirektiivin soveltamisesta ovat tuoneet julki useita epäkohtia. Direktiivin katsotaan muun muassa syrjivän naismotoristeja, joiden on ollut vaikea läpäistä testejä sellaisilla moottoripyörämalleilla, joita on pitänyt käyttää ajokorttitutkinnon suorittamisessa.

Toinen Christensenin vaatimus koskee parempaa ja turvallisempaa tieympäristöä. Hän nosti erityisesti esiin motoristiystävällisten reuna- ja keskikaiteiden hitaasti edenneen määrittelyn, kaiteiden suunnittelun ja tällaisten uudentyyppisten kaiteiden käyttöönoton tienpidossa.

Europarlamentaarikot van de Camp ja Ayalá-Sender näkivät parannustarpeita Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikassa. He korostivat erityisesti, että RIDERSCAN-projektin tuloksia pitäisi käyttää politiikan suuntaamisessa ja täytäntöönpanossa. He myös ennustavat, että mopot, skootterit ja moottoripyörät tulevat entistä tärkeämmiksi tulevaisuuden liikkumismuotoina erityisesti kaupungeissa. Wim van de Camp peräänkuulutti motoristiyhteisöiltä kommentteja ja ehdotuksia, joita hän voisi edistää parlamentissa. Nämä ovat tarpeen, kun laaditaan Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikan ja sen suuntaviivojen puoliväliarviointia.

Pääsihteeri Dolf Willigers (FEMA) totesi, että moottorikäyttöisten kaksipyöräisten käyttö oli ja on edelleen keino ratkaista ja välttää nykyisiä ja tulevia liikenneruuhkista syntyviä ongelmia. Tämän johdosta kaksipyöräisten käyttäminen liikenteessä tulisi saada turvallisemmaksi. Hän toivoi, että RIDERSCAN-projektin tulokset ja toisaalta Euroopan komission halu käyttää näitä tuloksia olisi myötävaikuttamassa tähän.

Pierre van Elslande (OECD/ITF) viittasi esityksessään kaksipyöräisten kasvavaan merkitykseen kaupunkiliikenteessä maailmanlaajuisesti. Hän korosti myös motoristionnettomuuksien kohtuuttoman suurta osuutta loukkaantumiseen johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Van Elslande vaati toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. OECD/ITF-raportti sisältää suosituksia motoristien liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Silvio Manicardi, joka osallistui tilaisuuteen FIM Europe:n varapuheenjohtajan roolissa, totesi: ”RIDERSCAN on yksi niistä hankkeista, jotka antavat poliitikoille ja Euroopan komission virkamiehille mahdollisuuden säädöksien laatimiseen faktojen eikä henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella.

RIDERSCAN-projektin tilaisuus Euroopan parlamentissa. Vasemmalta lukien Jesper Christensen, FIM, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio; Dolf Willigers, pääsihteeri, FEMA; Szabolcs Schmidt, yksikönpäällikkö, liikenneturvallisuusyksikkö, liikenne ja liikkuvuus -pääosasto, Euroopan komissio; Inés Ayalá-Sender ja Wim van de Camp, Euroopan parlamentti, ja Pierre van Elslande, puheenjohtaja, Kansainvälisen liikennefoorumin [ITF] työryhmä, OECD

RIDERSCAN-projektin tilaisuus Euroopan parlamentissa. Vasemmalta lukien Jesper Christensen, FIM, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio; Dolf Willigers, pääsihteeri, FEMA; Szabolcs Schmidt, yksikönpäällikkö, liikenneturvallisuusyksikkö, liikenne ja liikkuvuus -pääosasto, Euroopan komissio; Inés Ayalá-Sender ja Wim van de Camp, Euroopan parlamentti, ja Pierre van Elslande, puheenjohtaja, Kansainvälisen liikennefoorumin [ITF] työryhmä, OECD

SMOTOn tekemä vapaa suomennos artikkelista http://fim-europe.com/index.php/press/fim-europe-news/660-fim-in-europe-says-let-the-riders-write-the-law