Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

Ruotsissa uusitaan moottoripyöräilyn tulevaisuuden näkökulmaa – Moottoripyöräilyn visio 2.0

Viime vuonna – kuusi vuotta ensimmäisen Moottoripyöräilyn Vision julkistamisen jälkeen – SMC Sveriges MotorCyklister julkisti Moottoripyöräilyn Visio 2.0. Tämän tarkoitus oli päivittää ensimmäinen versio. Päivitys perustui uusimpiin tilastoihin, tutkimuksiin ja kokemuksiin.

Ensimmäinen Moottoripyöräilyn Visio esteltiin vuonna 2008 Liikenneturvallisuus-konferenssissa Tylösandissa. Tarkoitus oli jo silloin tuoda esiin motoristien näkemyksiä koskien ruotsalaista Vision Zero -liikennepolitiikan tavoitetta.

SMC Visionen 2.0 1408 HR

 

Vision Zero on tiivistetty yhteen lauseeseen:

KENENKÄÄN EI PIDÄ KUOLLA TAI LOUKKAANTUA VAKAVASTI LIIKENTEESSÄ

 

SMC:n jäsenistö on jo vuosikausia tehnyt työtä liikenneturvallisuuden parantamisen eteen. He ovat huomanneet, että omien jäsenten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden kouluttaminen ja informointi on tarpeen. Tavoite on kiinnittää huomio motoristien tarpeisiin. SMC on ajanut esimerkiksi kypärän käyttöpakkoa, pakollisia päiväajovaloja ja erillistä moottoripyörän ajokorttia. Jo vuodesta 1973 SMC on tarjonnut vapaaehtoista motoristikoulutusta. Voidaan sanoa, että SMC on edistänyt Vision Zero -tavoitteiden saavuttamista omista lähtökohdistaan, omalla tavallaan ja omilla menetelmillään.

Liikenteessä olevien moottoripyörien määrä on kolminkertaistunut Ruotsissa vuodesta 1990, ja oli viime vuonna noin 315000 pyörää. Moottoripyöräilijöille tapahtuu vuosittain noin 30-40 kuolemaan ja 250-300 vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Ruotsalaisten moottoripyörän omistajien keski-ikä on noussut viiden viime vuoden aikana ja oli kesäkuun lopussa vuonna 2014 jo 53 vuotta.

Kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien suhde liikenteessä olevien moottoripyörien määrään vuosina 2000-2013

Kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien suhde liikenteessä olevien moottoripyörien määrään vuosina 2000 – 2013. Lähde: Ruotsin liikennehallinto ja liikennevirasto. Aineistosta on poistettu kuolemaan johtaneet mönkijäonnettomuudet vuosina 2010 – 2013. Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet mönkijäonnettomuudet sisältyvät kaikkien vuosien lukuihin.

 

TAUSTAA VISION ZERO -ALOITTEELLE

Kaikki liikenneturvallisuustyö Ruotsissa perustuu Vision Zero-malliin. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä tehdään Ruotsin liikennehallinnon johdolla. Vision Zero kuvaa tulevaisuuden tilannetta, jossa ihmiset eivät kuole tai vammaudu liikenteessä. Vision Zero on eettinen lähestymistapa, mutta se on myös strategia muokata liikennejärjestelmää turvallisemmaksi.

Vision Zeron mukaan ei ole hyväksyttävää, että tieliikenne vaatii ihmishenkiä. Vision Zeron hengessä liikenneturvallisuuden edistäminen tarkoittaa, että teitä, katuja ja ajoneuvoja tulisi saada enemmän vastaamaan käyttäjien tarpeita. Liikenneturvallisuuden kehittämisen vastuu on jaettu niille, jotka suunnittelevat, ja niille, jotka käyttävät liikennejärjestelmää.

Vision Zeron mukainen liikenneturvallisuustyö edellyttää, että kaikki mitä voidaan tehdä, tulee tehdä, jotta vältetään ihmisten kuoleminen ja loukkaantuminen vakavasti liikenteessä. Samaan aikaan, kun liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään toimenpiteitä, pitäisi teitä suunnitella ja rakentaa sillä perusajatuksella, että ihmiset kuljettajina tekevät virheitä ja onnettomuuksia ei voida täysin välttää. Täydellistä ihmistä ei ole. Vision Zerossa hyväksytään, että onnettomuuksia tapahtuu, mutta onnettomuuksien ei pitäisi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

SMC Visionen 2.0 1408 HR KUVA 3

MIHIN MOTORISTIT SIJOITTUVAT VISION ZEROSSA?

Vuonna 1997 kun Vision Zero alun perin hyväksyttiin, käytiin siitä vilkasta keskustelua. Oliko tämä visio edes yhdenmukainen sen kanssa, että motoristeja on mukana liikenteessä? Tänä päivänä ollaan yksimielisesti sitä mieltä, että motoristit ovat luonnollinen ja oleellinen osa liikennejärjestelmää. Ruotsin liikennehallinto on – yhteistyössä laajan verkoston kanssa, jossa oli mukana myös SMC – laatinut yhteisen strategian moottoripyörien ja mopojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Vision Zeron versio 2.0 esiteltiin syyskuussa 2012. Versio 2.0:ssa määriteltiin uusia tavoitteita erityisesti heikompien tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden parantamiseksi. Motoristit ja kyydissäolijat luettiin nyt ensimmäistä kertaa niin kutsutuiksi heikommiksi tienkäyttäjäryhmiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohella, kun uusia tien- ja kadunsuunnittelun standardeja hyväksyttiin vuonna 2012. Huolimatta hyvistä aikeista motoristit huomioidaan yhtenä tienkäyttäjäryhmänä varsin vähän, kun uusia teitä suunnitellaan.

Nykyisin on jo toteutettu joitakin aloitteita tieympäristön kehittämiseksi myös muiden tienkäyttäjäryhmien kuin autoilijoiden näkökulmista. Tätä taustaa vasten on tehty SMC:n Moottoripyöräilyn Visio 2.0. Siinä on korostettu keinoja, joilla motoristien kuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrää voidaan pienentää kohti vuoden 2020 tavoitteita.

 

PITÄÄKÖ VÄLTTÄÄ ONNETTOMUUKSIA VAI LOUKKAANTUMISIA?

SMC Visionen 2.0 1408 HR KUVA 2Hallituksen Vision Zero-lakiesityksessä vuonna 1997 todettiin, että “ihmisen kyky kestää ulkopuolisia iskuja liikenneonnettomuuksissa tulee olla suunnittelunormi kaikissa liikennejärjestelmän osissa”. Kolaritilastot osoittavat, että jalankulkijoiden riski kuolla kolarissa 30 km/h ajavan auton kanssa on 10 % (eli joka kymmenes auton kanssa kolhinut jalankulkija kuolee). Tämä johtopäätös on ollut vaikuttamassa siihen, että kaupunkialueiden aluenopeusrajoitus laskettiin 50 km/h:sta 30 km/h:iin. Kolaritilastot on otettu huomioon myös, kun teitä rakennetaan ottaen huomioon jalankulkijat, pyöräilijät ja autojen matkustajat. Tätä kolaritilastoa kutsutaan ’liikenneturvallisuusmalliksi’. Vastaavaa tilastoa ei ole moottoripyörille.

Liikenneturvallisuusmallin lähtökohta – inhimillinen virhe liikenteessä ei saa aiheuttaa vakavaa loukkaantumista – ei siis toimi motoristien kohdalla, jotka ajavat jopa 120 km/h liikenteessä. Motoristit ovat heikompi tienkäyttäjäryhmä, jolla on aivan erilaiset tarpeet kuin, esimerkiksi, autoilla liikkuvat. Tämän vuoksi SMC:n Moottoripyöräilyn Visio 2.0 keskittyy pääosin onnettomuuksien tapahtumisen estämiseen, koska jokainen moottoripyöräonnettomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kaikki Vision osat tähtäävät vakavan loukkaantumisen riskin pienentämiseen.

Nykyisin kaikki liikenneturvallisuustoimet perustuvat kuolemaan johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksissa tutkimiseen. Tämä tuottaa vain osan moottoripyöräonnettomuuksiin liittyvistä tosiasioista ja onnettomuuksien syistä. SMC on ehdottanut, että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien perusteellisten tutkimuksien lisäksi tulisi kerätä ja käyttää vakuutusyhtiöiden onnettomuustilastoja. Ne käsittelevät motoristien kaikenlaisten onnettomuuksien korvausvaatimuksia.

 

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN YHTEISEKSI VASTUUKSI

SMC näkee tieliikennejärjestelmässä neljä osaa, joiden tulee toimia yhdessä motoristien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Moottoripyöräilyn Visio 2.0 perustuu näihin neljään osaan sekä tietoon, miten onnettomuuksia voidaan välttää ja miten loukkaantumisriskiä voidaan minimoida. Visio kohdistuu moottoripyörien ajajiin ja kyydissä olijoihin.

Nämä neljä mainittua osaa ovat:

  • Motoristit itse
  • Muut tienkäyttäjät
  • Tieympäristö
  • Moottoripyörä

 

LOPPUKOMMENTTEJA

Moottoripyöriä on hyväksytty tieliikenteeseen yli 100 vuotta. Ruotsin teillä liikkuu nykyisin 315000 moottoripyörää, ja tämä määrä on kasvussa joka vuosi. Moottoripyöräkanta on kolminkertaistunut vv. 1990-2014. Tämän johdosta motoristit ja heidän erityiset tarpeensa tulee ottaa vakavasti kaikilla liikennejärjestelmän tasoilla, kaikkien viranomaisten toiminnassa ja yleisesti yhteiskunnassa. Tämä ei toteudu tänä päivänä. Liian usein SMC joutuu taistelemaan sellaisia tekijöitä vastaan kuten ennakkoluulot, tiedon puute ja yksinkertainen haluttomuus parantaa liikenneympäristöä moottoripyörien ja mopedien tarpeista.

SMC on ainutlaatuinen järjestö Ruotsissa, koska se edustaa kaikenlaisten moottoripyörien käyttäjiä. SMC on voittoa tavoittelematon järjestö. Sen toiminta rahoitetaan lähes yksinomaan jäsenmaksuilla. SMC:llä on ainutlaatuista osaamista motoristeista ja moottoripyöräilystä, jota se kerryttää jäsentensä ja verkostojensa kautta Ruotsissa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

SMC uskoo oman 51 vuoden kokemuksella, tutkimuksen ja tilastoiden perusteella, että liikenneturvallisuuden on perustuttava motoristeihin ja sitä on toteutettava yhdessä virastojen ja muiden arvoketjun osallisten kanssa. Näitä ovat esimerkiksi mp-valmistajat, vakuutusyhtiöt ja vähittäiskauppa. Tämän näkemyksen jakaa OECD, ja se on esitetty OECD:n raportissa, joka julkaistiin syksyllä 2014.

SMOTOn tekemä vapaa suomennos. Alkuperäinen asiakirja luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete–fragor/MC-VISIONEN-20/