Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

MP -kuljettajan tutkinto eri maissa

EU:n eri jäsenmaissa on käytössä erilaiset MP – kuljettajan tutkinnot.

3. ajokorttidirektiivi tuli voimaan jäsenmaissa vuoden 2013 alussa ja sen vaikutukset alkavat näkyä.

Hyvä yhteenveto MP-kuljettajan tutkinnosta ja varsinkin 3. ajokorttidirektiivin (3DLD, 2013) vaikutuksista löytyy juuri valmistuneesta Riderscan -projektista, osoitteesta:

http://www.fema-online.eu/riderscan/IMG/pdf/deliverable1_trainingtestinglicensing.pdf

3. ajokorttidirektiivissä on harmonisoitu EU-maiden MP-kuljettajan tutkintoa, mutta jäsenmaille on kuitenkin jätetty vapauksia päättää mm. ikärajoista. Riderscan -projektin johtopäätöksenä 3DLD:n positiivia vaikutuksia ovat olleet:

  • Suora pääsy A -luokan pyörän kuljettajaksi 24 -vuotiaana (joissain maissa)
  • Koulutuksen tai testauksen parantuminen (joissain maissa)

 

Ajokortti artikkeliMP-yhteisön mielestä myös A2 -luokan pyörien tehorajojen nosto on parannus, joka tekee luokan houkuttelevammaksi uusille kuljettajille. Jäsenmaiden asiantuntijoiden mielestä jo porrastettu tutkintojärjestelmä itsessään on parannus.

 

 

Negatiivisia vaikutuksia ovat olleet, MP-yhteisön mielestä:

  • Tutkinnon monimutkaisuus ja kasvaneet kustannukset
  • Suurempi kynnys aloittaa motoristina. Nykyinen käytäntö kannustaa odottamaan 24 -vuoden ikää, jolloin saa suoraan A -kortin
  • Ensimmäisen vaiheen minimi-ikä on turhan korkea, eikä sitä ole harmonisoitu

Jäsenmaiden asiantuntijoiden mielestä negatiivista on:

  • Epäselvyydet koulutuksessa ja testauksessa
  • Pääsy 3 -pyöräisten ohjaimiin A -kortilla B -kortin sijaan. Näiden ajokäytös on enemmän auton kaltainen moottoripyörän sijaan

 

3DLD:n johdosta uusien MP -ajokorttien määrät ovat useissa maissa laskeneet. Euroopan komission arvioi 3DLD:n vaikutuksia aikaisintaan vuonna 2018.

Alla linkit eri maissa käytössä oleviin MP -kuljettajan tutkintoihin (käsittely):

Ruotsi – https://www.youtube.com/watch?v=XqqbhsY2k_A
Norja – https://www.youtube.com/watch?v=4ldjuZeMRd0
Englanti – https://www.youtube.com/watch?v=Kf8qoQ5d3rA
Suomi – https://www.youtube.com/watch?v=5_YEVFWdLrU