Uutisarkisto

SMOTO logo
Seuraa Facebookissa
Liity jäseneksi
Motukka

Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus Trafissa

Trafi logoSMOTOn edustaja Matti Viitasalo oli mukana Liikenteen turvallisuusviraston – Trafin järjestämässä tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuudessa 24.11.2015.

Tilaisuudessa käytiin läpi tieliikenteen ajankohtaisia säädöshankkeita.

 

Tilaisuuden alussa Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää piti yleiskatsauksen tieliikenneasioihin. Marko Sillanpään aineisto on luettavissa tästä …

Esille nousi hallituksen hanke normien purkamisesta . Yhtenä työkaluna tässä on liikennemarkkinoita koskeva uusi laki, liikennekaari. Liikennekaaren on jatkossa tarkoitus kattaa kaikki liikennemuodot. Tämä mahdollistaa esim. digitaalisten palveluiden kasvuympäristön rakentamisen. Osastopäällikkö Susanna Metsälammen aineisto aiheesta luettavissa tästä …

Liikennekaaren tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Tarkoituksena on edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien yhteen toimivuutta. Tulevasta liikennekaaresta lisää luettavissa tästä …

Liikenne- ja viestintäministeriöstä liikenneneuvos Kimmo Kiiski piti esitelmän tieliikennelain kokonaisuudistuksesta. Esitelmä on luettavissa tästä …

Yksipyöräinen

LVM:n yli-insinööri Maria Rautavirta kertoi kevytajoneuvoista, kaksipyöräisistä ja nopeista traktoreista. Toimintaympäristön muutos on merkittävä tulevaisuudessa. Uusia tulevaisuudessa huomioitavia asioita ovat esim. sähkökäyttöiset liikkumista avustavat kulkuvälineet. Tulossa liikenteeseen on esim. nopeat EU-traktorit ja kolmipyöräiset mopot! Motoristeille merkittävä yksittäinen asia on rakennettujen moottoripyörien ensirekisteröinnin helpottuminen. Aineisto on luettavissa tästä …

Ajokorttitoimivallan siirrosta luennoi osastopäällikkö Kimmo Pylväs. Poliisille jää valvonta ja ajokortin poisottaminen tarpeen vaatiessa. Ns. lyhytaikaiset ajokortit poistuvat. Aineisto on luettavissa tästä …

VihrVespaKehityspäällikkö Esa Aaltonen luennoi vakuuttamis- ja rekisteröintipalveluiden muuttamisesta sähköiseksi. Osa suunnitelluista palveluista on otettu käyttöön marraskuussa 2015. Tarkoitus olisi, että kaikki rekisteröintiin ja vakuutuksen ottamiseen liittyvät toiminnot siirtyisivät sähköiseen web- palveluun. Tulevaisuudessa ajoneuvoissa ei tarvita enää paperista rekisteritodistusta – kaikki tiedot ovat Trafin sähköisessä rekisterissä. Marraskuussa 2015 otettiin käyttöön palvelu, jossa ei tarvitse moottoripyörän liikenteestä poiston yhteydessä toimittaa rekisterikilpiä katsastusviranomaisille. Aineisto on luettavissa tästä …

Lopuksi johtava asiantuntija Kari Hakuli piti katsauksen kansainvälisiin ja EU-asioihin. Aineisto on luettavissa tästä …