Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

SMOTO: ehdoton ei moottoripyörien ajoneuvoverolle, vero on epäoikeudenmukainen ja ajaa koko moottoripyöräalan kurimukseen

– Suomen Motoristit ry:n, SMOTOn kanta on, että moottoripyörien ajoneuvoveron suunnittelusta, valmistelusta ja täytäntöönpanosta on luovuttava. Kaavailtu vero on epäoikeudenmukainen, epätasapuolinen, työllisyysvaikutuksiltaan hallitusohjelman vastainen, eikä se saavuta sille asetettuja tavoitteita. Lisäksi veron täytäntöönpanoon liittyy rekisteri- ja tietojärjestelmäongelmia ja verokanto on monimutkaista ja vaikeasti muutettavaa muuttuvissa tilanteissa, SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen toteaa.

SMOTO otti kantaa jo marraskuussa 2015 hallituksen esitykseen moottoripyörien ja veneiden vuosittaiseksi ajoneuvoveroksi. Moottoripyörien ajoneuvovero on harrastukselle ja elinkeinoille haitallinen – myös valtiontalouden hyödyt ovat kyseenalaiset.

– Ajoneuvovero, varsinkin jos se toteutuu valtiovarainministeriön kaavaileman suuruisena eli 100-300 euroa per pyörä per vuosi on täysin kestämätön ajatus, toteaa SMOTOn asiantuntija Aki Lumiaho.

Suomessa on noin 250.000 motoristia. Motoristien ostovoima pienenee veron täytäntöönpanon myötä, joten he muuttavat kulutustottumuksiaan. Työhön, asiointiin, työmatkoihin ja harrastuksiin liittyvä ajaminen vähenee.

Kotimaiseen moottoripyöräilyyn liittyvän kulutuskysynnän pieneneminen kohdistuu ensimmäisenä moottoripyörien käytön vähenemiseen. Moottoripyörien omistajat, joilla on tätä kirjoitettaessa vielä useita rekisterissä olevia moottoripyöriä, poistavat niitä rekisteristä ja liikennekäytöstä ennen veron voimaantuloa, ja siten ajoneuvoveron ulottumattomiin. Liikenteeseen jäävät vain ne pyörät, joita tarvitaan päivittäisessä käytössä ajokaudella. Kaavailtu ajoneuvoveron kertymä jää väistämättä sille asetetuista poliittisista tavoitteista. Samassa yhteydessä tehtävän polttoaineveron korotuksen kertymä pienenee merkittävästi.

Kuvaa MP-Messuilta 2016.

Kuvaa MP-Messuilta 2016.

Moottoripyörien ajoneuvovero lyö korville myös hallituksen työllisyystavoitteita. Kyse on motoristin, yksittäisen henkilön kulutuskäyttäytymisestä ja palveluntarjoajien ja tuotteiden valmistajien työllistämisestä. Moottoripyöräilijöiden käyttämiä ja työllisyyteen sekä valtion arvonlisäverokertymään vaikuttavia aloja ovat muun muassa autokoulut ja ajo-opetusta antavat tahot (A1-, A2- ja A-luokan ajo-oikeuden suorittaminen), moottoripyörien, lisävarusteiden ja ajo- ja turvavarusteiden valmistus, maahantuonti, huolto ja myynti, moottoripyörien talvisäilytyspalvelut, liikenne- ja vapaaehtoiset kaskovakuutukset, matkailupalvelujen kysyntä ja tarjonta mukaan lukien majoitus-, ravitsemus-, kulttuuri- ja viihdepalvelut ja -tapahtumat sekä poltto- ja voiteluaineet.

Vuotuisen, valtiovarainministeriön kommentin mukaan 100-300 euron ajoneuvoveron periminen vähentäisi moottoripyöräilijöiden ja -pyöräilyn kulutuskysyntää moninkertaisesti verrattuna kerättävän ajoneuvoveron määrään.

SMOTOn kanta on, että moottoripyörät ja moottoripyöräily on nähtävä osana liikennejärjestelmää, eikä niitä tule pitää harrastustoimintana tai verrata huviveneilyyn. Moottoripyöriä on rekisterissä noin 250.000 kpl. Näitä käytetään muun muassa koulu- ja työmatkoihin, työasioiden hoitamiseen sekä asiointi- ja vierailumatkoihin.

Moottoripyöristä kannetaan kovempaa autoveroa kuin autoista. Sen sijaan, että moottoripyörille suunnitellaan ajoneuvoveroa, pitäisi moottoripyörien autovero poistaa kokonaan tai vähimmäisvaatimuksena laskea samalle tasalle ja toteuttaa samoilla verotusperusteilla kuin autoilla.

SMOTOlta tulee jäsenkysely – vastaa, voimme voittaa

SMOTOlta tulee lähipäivinä kysely jäsenmotoristeille, millä selvitämme vuotuisia ajokilometrimääriänne, omistamienne moottoripyörien määrää sekä muita sen kaltaisia asioita. Haluamme saada lisämateriaalia keskusteluun valtiovallan kanssa sekä pontta seuraavaan kannanottoon asiamme puolesta.

Toivommekin, että vastaat kyselyyn välittömästi, että saamme mahdollisimman vahvat työkalut puolustaaksemme motoristien oikeuksia.