Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

Lakiesitys kevyiden moottoriajoneuvojen verosta (MP-vero)

Valtiovarainministeriö (VM) on tehnyt työtä hallituksen toimeksiannosta ja lähettänyt luonnoksen lakiesityksestä kevyiden moottoriajoneuvojen verosta lausuntokierrokselle 16.12.2016. Lakiesityksen ydinkohdat ovat:

 • Vero koskee kaikkia Suomessa rekisteröityjä tai Suomessa käytettäviä L3, L4, L5 ja L7-luokkien (mp, sivuvaunullinen mp, kolmipyörät, nelipyörät) ajoneuvoja, jotka on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin.
 • Enintään 125 cm3 moottorilla ja muulla kuin polttomoottorilla varustetut ajoneuvot on vapautettu verosta. Myös museoajoneuvot on vapautettu verosta.
 • Verokausi on liukuva 12 kk ja alkaa 1.5., jos ajoneuvo on silloin liikennekäytössä. Muutoin verokausi alkaa, kun ajoneuvo ilmoitetaan otettavaksi liikennekäyttöön. Uusi verokausi alkaa automaattisesti edellisen verokauden jälkeen, mikäli ajoneuvo on verokauden päättyessä liikennekäytössä.
 • Vero kannetaan verokauden alun aikaisten ajoneuvon ja sen omistustietojen mukaan. Veron maksaa ensisijaisesti ajoneuvon haltija, toissijaisesti omistaja.
 • Veron määrä on kiinteä 150 € verokaudessa eikä veroa hyvitetä missään tilanteessa.
 • Jos käyttää liikenteeseen ajoneuvoa, josta olisi pitänyt maksaa vero, veron lisäksi peritään viisinkertainen lisävero (750 €).

Luonnos lakiesityksestä on 16.1.2017 saakka lausuntokierroksella, jonka jälkeen VM käsittelee lausunnot ja hallitus päättää tuoko se lakiesityksen eduskuntaan. Mikäli hallitus päättää tuoda lakiesityksen eduskuntaan, se käsitellään normaalin verolain tavoin:

 1. Lähetekeskustelu. Hallitus tuo esityksensä eduskunnan täysistuntoon, josta se lähetetään valiokuntakäsittelyyn
 2. Valiokuntakäsittely. Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan verojaosto käsittelee lakiesityksen ja antaa siihen lausuntonsa. Valiokunta voi ehdottaa muutoksia tai jopa esittää lakiesityksen hylkäämistä.
 3. Hallituksen esityksen ensimmäinen käsittely eduskunnassa. Käsittelyn pohjana on valiokunnan lausunto. Eduskunnalla on mahdollista tehdä lakiin muutoksia.
 4. Hallituksen esityksen toinen käsittely eduskunnassa. Lakiesityksestä äänestetään ja se joko hylätään tai hyväksytään.
 5. Presidentti vahvistaa lain.

Lakiesityksessä on mukana myös ajoneuvoverolain muutos, joka toisi poliisille laajat oikeudet kuvata tai muuten valvoa, myös tallentaa, liikenteessä olevia ajoneuvoja. On kyseenalaista, voidaanko näin perustavaa laatua oleva valvonnan lisäys käsitellä ilman Perustuslakivaliokunnan kantaa.

SMOTOn kanta lakiesitykseen on, että hallituksen tulee luopua kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja vetää lakiesityksensä pois. Perustelumme ovat lyhyesti:

 • Verosta ei ole tehty kunnollista vaikutusarviota ja se on suunniteltu pelkästään fiskaalisin tavoittein.
 • Veron 30 milj.€ tulotavoite on epärealistinen.
 • Kiinteä vuosiveron malli on perusteiltaan epäoikeudenmukainen ja ohjaavuudeltaan kyseenalainen.
 • Moottoripyöräalaan kohdistuva lisäverotus on elinkeinopoliittisesti kestämätöntä.
 • Moottoripyöräilyn lisäverottaminen on sosiaalisesti kestämätöntä.
 • Moottoripyöräilyn ja -alan verokertymän kasvattaminen, elinkeinojen ja työpaikkojen säilyttäminen ja ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden edistäminen ovat mahdollisia oikeanlaisella veroratkaisulla.

SMOTO tulee antamaan lausunnon VM:lle 16.1. mennessä. VM:n lausuntopyyntö on julkinen ja muilla järjestöillä on mahdollisuus antaa oma lausuntonsa riippumatta siitä, onko sitä heiltä pyydetty. SMOTO rohkaisee järjestöjä antamaan oman lausuntonsa, mikäli asia on heille tärkeä.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö

Mitä moottoripyöräilijöiden kannattaa tehdä?

Mikäli lakiesitys hyväksytään eduskunnassa ja moottoripyörää ei ole tarkoitus käyttää liikenteessä ennen 1.5.2017 tai heti sen jälkeen, motoristin kannattaa poistaa moottoripyörä liikennekäytöstä ennen 1.5. Veron maksulta välttyy vain, mikäli moottoripyörä ei ole liikennekäytössä. Liikennekäytöstä poisto tapahtuu Trafin kautta:

Trafi: ajoneuvon liikennekäytöstä poisto

Moottoripyörää ei tarvitse poistaa rekisteristä (nk. lopullinen liikennekäytöstä poisto) verolta välttyäkseen. Mikäli ajoneuvo poistetaan lopullisesti liikennekäytöstä, sen uudelleen rekisteröinti ei ole enää mahdollista.