Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

Suomen Motoristit ry:n lausunto kevyiden moottoriajoneuvojen verosta

Valtiovaraiministeriö on 16.12.2016 pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta. Suomen Motoristit ry on antanut lausuntonsa 13.1.2017 . Lausunnon yhteenvedossa todetaan:

Suomen Motoristit ry vaatii, että kevyiden moottoriajoneuvojen veron valmistelusta luovutaan, koska

 • verolta puuttuvat sekä yleiset veropoliittiset perusteet että liikenteen verotukseen liittyvät perusteet
 • vero kohtelisi moottoripyöriä epäoikeudenmukaisesti henkilöautoihin verrattuna
 • verolla on haitallisia vaikutuksia elinkeinoihin ja työllisyyteen
 • veropohjan epävarmuuksien vuoksi oletettu verotulon lisäys ei tule toteutumaan
 • veron käyttäytymisvaikutukset voivat johtaa moottoripyöräilystä kokonaisuudessaan kannettavien verotulojen vähenemiseen.

Mikäli veron valmistelua jatketaan, Suomen Motoristit ry vaatii, että

 • verolakiesitys palautetaan valmisteluun täydennettäväksi perusteellisella elinkeino- ja työllisyysvaikutusten sekä sosioekonomisten vaikutusten arvioinnilla
 • veroon sisällytetään moottoripyörien käyttökauden huomioon ottava päiväkohtainen veron suorittamisen mahdollisuus henkilöautojen kanssa yhdenvertaisella tavalla
 • veron suuruus määritetään porrastetusti moottoripyörien kuutiotilavuuden, kokonaismassan tai ominaispäästötason henkilöautoilta kannettavan ajoneuvoveron perusveron kanssa yhdenvertaisella tavalla
 • pienten moottoripyörien (kevytmoottoripyörien) vapautus verosta toteutetaan kuutiotilavuusperusteisen rajauksen sijaan tehoperusteisella rajauksella: esimerkiksi alle 30kW ja teho/painosuhde alle 0,15 kW/kg
 • yli 30 vuotta vanhat moottoripyörät vapautetaan verosta niiden vähäisen käytön ja laajan liikennekäytöstä poistumisen vuoksi
 • veron haittavaikutusten kompensoimiseksi moottoripyörien autoveroa alennetaan 50 prosentilla.

Ajoneuvoverolain 57 § koskeva valvonnan laajentaminen tulee toteuttaa erillisenä lainsäädäntöhankkeena. Merkittävä liikenteen automaattivalvonnan lisääminen edellyttää laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua ja esimerkiksi valtiontaloudellisten vaikutusten arviointia.

Lue koko lausunto perusteluineen täältä.