Uutisarkisto

SMOTO logo
Seuraa Facebookissa
Liity jäseneksi
Motukka

Ajovarusteisiin on tulossa PPE-standardi. Mistä oikein on kyse?

PPE (Personal Protective Equipment) standardin mukaisesti valmistetut varusteet moottoripyöräpuolella ovat uusi asia, lukuun ottamatta suojia, joissa eri standardit ovat olleet käytössä jo useita vuosia. EU säännösten lisäännyttyä myös PPE (eli tuttavallisemmin CE-merkityt) tuotteet ovat tulleet myös moottoripyörävarustemaailmaan.

Varusteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttötarkoituksen mukaisissa ennakoitavissa olosuhteissa motoristi voi ajaa tavanomaisesti suojaustason ollessa mahdollisimman korkea eivätkä ne saa haitata ajamista. Materiaalien tulee olla sellaisia, etteivät ne haittaa käyttäjän hygieniaa tai terveyttä. Kaikkien käyttäjään kosketuksissa olevien pintojen tulee olla sileitä, eikä niissä saa olla teräviä kulmia tai ulokkeita tai vastaavia, jotka saattavat aiheuttaa ärsytystä tai loukkaantumisia.

Mukavuus on vaatimuksissa otettu huomioon myös siten, että varusteiden tulee olla helppo pukea päälle ja että niissä on riittävästi säätömahdollisuuksia, jotta ne mukautuvat mahdollisimman hyvin päälle. Tämä on tärkeä, koska lepattava tai huonosti istuva asu on jo matkustusmukavuudenkin kannalta oleellinen seikka, lisäksi sen suojaus onnettomuustilanteessa ei ole niin hyvä kuin hyvin istuvan asun suojaus.

Standardi vaatii valmistajia ilmoittamaan omien tietojensa lisäksi myös käyttö- ja huolto-ohjeet varusteille. Niitä kannattaakin noudattaa jolloin varusteet pysyvät pidempään kunnossa, puhtaina, hygieenisinä ja mukavina. Myös varoitustekstit on syytä lukea huolella ennen käyttöä. Myös maininta siitä, että mikä on mahdollinen käyttöikä tai mistä tunnistaa varusteen, joka ei ole enää käyttökelpoinen on mainittava.

Vuodesta 2023 alkaen Suomessa myytävien moottoripyörien ajovarusteiden täytyy olla PPE-standardin mukaisia. Valmistajien osalta PPE-standardisointi astuu voimaan vuonna 2019. Maahantuojat ovat vastuussa aina siitä, että tuotteet ovat kulloistenkin asetusten mukaisia.

Moottoripyöräajotakeilla ja housuilla on yksi standardi EN13595-:2002. Siinä on kaksi tasoa; 1-taso ja 2-taso, joista 2-taso on paras mahdollinen. Kengillä, käsineillä ja puvuilla on eri mittauskeskiarvot, joihin tuotteen tulee yltää.

Taso 1: puku suojaa käyttäjää hieman ja haittaa liikkumista mahdollisimman vähän

Taso 2: puku suojaa käyttäjää kohtuullisesti, mutta saattaa haitata liikkumista

Miten ajovarusteelle saa PPE-standardihyväksynnän

Ajovarusteelle saadaan CE-merkintä Englannissa SATRA Tecnology Centre:ltä. Vastaava tutkimuslaitos on myös Italiassa.

Ajopuvulla on 2-vaiheinen tutkimusprosessi. Ensimmäisessä vaiheessa puvusta lähetetään materiaalinäytteet testiin, jossa on mukana saumanäyte. Lisäksi mukaan tehdään tarkka selvityspaketti siitä, mitä materiaaleja puku tulee sisältämään, mistä nämä materiaalit tulevat ja kankaiden omat infot. Näille kangasnäytteille ja saumoille tehdään hankaus- ja repäisylujuustestit. Näytteiden tulee läpäistä testit tiettyjen arvojen puitteissa. testejä tehdään useita, joiden keskiarvo ratkaisee. Hakuprosessiin on hieman tullut helpotusta, kun paperihakemusta uusittiin koskemaan vain moottoripyörävarusteita, ennen hakemus tehtiin samalla lomakkeella kuin palomiesten varusteet yms. Toisessa vaiheessa tutkimuslaitokseen lähetetään koko puku, jossa sitä testataan niin käytettävyyden kuin materiaalin kestävyyden kautta, mm. voiko puvulla kävellä portaita ylös ja pääseekö sillä kyykkyyn sekä sille tehdään pisto- ja repäisylujuustestejä.

Se on erittäin monimutkainen prosessi varsinkin, kun jokainen tuote pitää hyväksyttää erikseen, kertoo Monna Raatikainen Hanx Suomi Oy:stä.

Hanx on ollut mukana standardoimisprojektissa muutaman vuoden ja heillä on PPE-hyväksytty tekstiiliajoasu standardilla EN-13595-1:2002, taso 1.

Osaavatko motoristit jo kysyä PPE-standardihyväksyttyjä varusteita?

Storm Motorin liikkeissä asiakkaat eivät yleisesti tiedustele standardien perään. Standardit ovat ongelmallisia, sillä ne niputtavat kaikki käyttötarpeet muutaman viitekehyksen sisään, kertoo Liisa Ignatius Storm Motor Oy:stä. Kuitenkin standardisoinnin edut ovat nähtävissä selkäsuojien myynnissä. Selkäsuojia on tarjolla niin CE1 sekä CE2 hyväksyttyinä. Nämä määrittelyt helpottavat asiakkaita valitsemaan omaan käyttövaativuuteen parhaiten soveltuvan suojan ja näiden tuotteiden kohdalla standardit tuntuvat olevan asiakkailla tiedossa. On kovin tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät, että moottoripyörävarusteina myytävien tuotteiden suorituskyvyissä on suuria eroja. Sinällään liiallinen standardointi on aina ikävää, mutta siitä syntyvä keskustelu voi tuoda paljon hyvää. Tavanomainen asiakas tuntuu olevan kiinnostunut enemmän tuotteiden lisäominaisuuksista, kuten esimerkiksi ajohousun vedenpitävyydestä, ventilaatioista, mahdollisista irrotettavista lämpövuorista sekä mukavuudesta. Varusteiden tuoma turva saatetaan ehkä ottaa itsestäänselvyytenä tai toissijaisena asiana.

Toivon että PPE direktiivin muutokset herättävät kriittistä ajattelua ja hyvää keskustelua moottoripyörävarusteiden suorituskyky eroista. Huomattavaa on myös se, että mikään standardi ei vielä tee autuaaksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on kypärät. Kypärät ovat olleet CE-hyväksynnän alaisuudessa pitkään, jo S.H.A.R.P testit osoittavat, että pelkän standardin läpäisyn jälkeen on vielä valtavia eroja siinä mikä on hyvä ja mikä ei.

Hanxilta muistutetaan myös siitä, että motoristin kannattaa kiinnittää huomiota tuotteen istuvuuteen ja suojaimiin sekä materiaaliin. Jos puku tai kypärä on liian suuri se ei suojaa, vaikka olisi kuinka hyvin testattu tuote. Ajoasuissa päällimateriaalin tulee olla kestävää esim. Corduraa tai nahkaa tai Kevlarilla vahvistettua materiaalia. Ns. tuulipukukankaiset asut eivät suojaa motoristia esim. kolaritilanteessa jossa luisutaan asfaltilla.

Miten tämä standardisointi tulee vaikuttamaan valikoimiin?

Storm Motor ei näe, että uudistettu PPE direktiivi vaikuttaisi heidän valikoimaansa. Valikoiman on oltava jatkossakin laaja, jotta niin satunnainen mökkimopoilija kuin matkamotoristikin löytäisi omaan käyttöönsä parhaiten soveltuvat varusteet. Uudistetut PPE direktiivit vaikuttavat mm. ajotakkeihin sekä -housuihin. Uudistuksen myötä ei siis enää riitä, että housuissa on CE-hyväksytyt polvi ja lonkkasuojat, jatkossa myös housuissa käytetyt materiaalit (erityisesti pintamateriaalit) sekä saumaukset tulee testauttaa CE-hyväksytyiksi. Moottoripyöräilyyn soveltuvat ja tarkoitetut tuotteet läpäisevät hyväksynnän varmasti hyvin.

PPE uudistuksen myötä on toivottavaa, että täysin käyttötarkoitukseen kelvottomat tuotteet poistuisivat markkinoilta. Tässäkin yhteydessä Liisa Ignatius Stormilta ottaa esimerkiksi jälleen kypärät, jotka ovat PPE direktiivien mukaisesti olleet CE-hyväksyttyjä jo pitkään. CE-merkinnän myötä siis kypärämarkkinoilta on poistunut täysin käyttöön soveltumattomat tuotteet mutta valikoima on yhä erittäin laaja sekä kirjava. Tärkeää on, että kuluttajat tiedostavat nämä erot suorituskyvyssä ja ymmärtävät, että CE-merkintä on lähinnä mökkimopoilijalle tarkoitettu minimivaatimus. CE-merkityissä kypärissä on siis yhä laaja valikoima tuotteita ja kuluttajalla on erittäin paljon valinnanvaraa. PPE uudistus vaikuttaa varmasti yhtä lailla siis ajotakkeihin ja -housuihin sekä hanskoihin. Täysin käyttöön kelvottomat tuotteet poistuvat markkinoilta ja uudistettu 2-tasoinen luokittelu voi toimia suuntaa näyttävänä. Toimittajan ja lopulta myyjän vastuulla on kuitenkin viestiä yksittäisten tuotteiden soveltuva käyttö asiakkaalle. Toivomme että PPE uudistuksen myötä täysin käyttötarkoitukseen kelvottomat tuotteet poistuisivat markkinoilta tai vähintäänkin sitä, että näitä tuotteita ei saisi myydä moottoripyörävaruste-nimikkeellä.

Hanxilla nähdään, että jos tällainen standardi tulee Suomeen, niin se tulee karsimaan mallistoa suuresti ja customoitujen asujen valmistus vaikeutuu. Esimerkkinä he käyttävät sitä, että Hanxilla on 100 erilaista käsinettä mallistossa. Ajopukuja on 30-50 erilaista vaihtoehtoa sisältäen nahka- ja tekstiiliajopuvut. Lisäksi tekstiilipuvun on erittäin hankala päästä 2-tasolle, koska mittauskeskiarvot ovat tehty nahkapuvuille.

Samasta syystä uhkana valikoiman vähentymiseen on mahdollisesti myös se, että pienten maahantuojien erikoistuotteet jäävät pois kotimaisilta markkinoilta.

Standardoinnilla pyritään ajovarusteiden suojaustason vakiointiin ja siihen, että tuotteet ovat laadukkaita ja testattuja. Pahimmillaan hyväksymätön ja testaamaton, yleensä ulkomailta hankittu halpatuote tai piraattituote, voi olla käyttäjälleen jopa vaarallisempi kuin perusfarkku, koska muovikuidut sulavat ja palavat nahkaan kiinni jopa pienivauhtisessa liukumisessa asfaltilla. Suomessa tehdyt ja suomalaisissa moottoripyöräalan varusteliikkeissä myytävät tuotteet ovat pääsääntöisesti laadukkaita jo ilman standardejakin.