Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

SMOTO huolissaan: Ajokorttiuudistuksen piti purkaa paikallista sääntelyä – mopo- ja mp-korttien vaatimuksia ollaan tiukentamassa vastoin kaikkia tavoitteita

Veli-Pekka Ratinen on huolissaan ajokorttiuudistuksen vaikutuksista moottoripyöräilyyn.

Suomalaisten motoristien edunvalvojan edustajat ovat juosseet tänäkin keväänä vähän joka välissä esittämässä motoristien näkemyksiä mm. ajokorttiuudistuksesta eduskunnan liikennevaliokunnan edustajille.

– Ajokorttiuudistuksen takana on EU:n Valkoisen kirjan ajatus, että saavutettaisiin yhtenäinen liikennepolitiikka koko EU:n alueella ja purettaisiin paikallista sääntelyä. Autokortin osalta näin on käymässä, mutta mopojen ja moottoripyörien osalta on käymässä juuri päinvastoin: korttien saamista hankaloitetaan ja vaatimustasoa nostetaan kohtuuttoman vaikeaksi, kertoo Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) asiantuntija Veli-Pekka Ratinen.

Vaikuttaa siltä, että koko korttiuudistus tehdään autotuojien agendan mukaan: ajokortti-ikää pudotetaan alemmas ja mopoautot korvataan 16-vuotiaiden ajoharjoitteluautoilla.

Mopokortti

– Mopokortin osalta pakolliset opetustunnit puolittuvat. Tällä hetkellä ajo-opetusta on tullut 3-4 tuntia ja sen lisäksi on ollut käsittelykoe. EU-direktiivin vaatimus mopokortille on kirjallinen koe. SMOTOn mielestä käsittelykoe on osoittautunut toimivaksi. Se on parantanut mopojen liikenneturvallisuutta 43 %, Ratinen vakuuttaa.

– Uudistuksen jälkeen opetus muuttuisi siten että ajo-opetus jäisi pois, ja tilalle tulisi kaikille ensimmäistä ajokorttiaan suorittaville pakollinen neljän tunnin teoriaosuus ”liikenteen perusteet”. Se tarkoittaa sitä, ettei annettaisi ajo-opetusta lainkaan. Se on hankittava jostain muualta tai ostettava erikseen autokoululta.

Lisäksi mopokortin vaatimuksiin lisättäisiin ajokoe liikenteessä. Tämä kohta on erityisen ongelmallinen, koska mopolla ajamisen harjoittelua ei lain mukaan voi omatoimisesti suorittaa missään, ajoharjoittelualueille ja kartingradoille kun ei mopoilla ole pääsyä. Nekin harjoittelutunnit pitäisi ilmeisesti ostaa autokoululta.

Uudistuksen piti lisätä valinnanvapautta ja alentaa mopokortin hintaa, mutta vaikuttaa siltä, että mopokortin hinta tuplaantuisi nykyisestä noin 500 eurosta tuhanteen euroon tai jopa yli, Ratinen murehtii. – Liikenneturvallisuutta uudistus huonontaa, koska pyörän käsittelyä ei suoranaisesti opeteta korttiin liittyen.

Moottoripyöräkortti

Moottoripyöräkorttiin sisältyy – tasosta riippumatta – sama ”liikenteen perusteet” -koulutus, mikäli se on ensimmäinen kortti. Kevytmoottoripyöräkortin opetusmäärä on kaikkiaan 7 tuntia.

– Moottoripyöräkortin käsittelykoetta tiukennettiin perusteettomasti. Kun asiasta käytiin yleisen tason keskustelua kaikkien toimijoiden kesken, kaikki kouluttavat ja asiantuntijatahot olivat sitä mieltä, ettei ole mitään järkeä tehdä koetta vaikeammaksi kuin se nyt on, kun koulutuksen määrää vielä pienennettiin.

Käsittelykokeen hidasajo-osuudessa on kääntymistehtävä. Kahdeksikon yhdessä kohtaa pysähdytään, ja tehdään U-käännös. Nykysäädöksen mukaan se määrämitta on kääntösäde + kaksi metriä. Uudistuksen jälkeen kääntösäde + 1 metri.

Autokoululiiton mukaan käsittelykokeen tiukennus on turha, ja siirtää fokuksen käsittelyssä epäolennaisiin asioihin. Oppilaan aika menee ohjausstopparikäännöksen harjoittelemiseen ja mahdollisesti tärkeämpien asioiden painotus jää vähemmälle. Direktiivin mukaisessa käsittelykokeessa etäisyys on kääntösäde +2 metriä, joka on käytössä nykyisessä käsittelykokeessa. Tätä pidettiin TRAFIn työpajassa kouluttajien keskuudessa riittävänä osaamistasona aloittelevalle motoristille.

Toinen asia mikä muuttui, on väistötehtävä. 50 km/h nopeudesta väistetään keilat ja palataan takaisin keilojen väliin. Tilaa on vanhan lain mukaan 9 metriä, uudessa tilaa olisi vain 8 metriä. Yhdeksän metrin tilassa pystyy väistämään kallistamalla, nyt on pakko tehdä vastaohjaus. Tässäkin tiukennetaan vaatimuksia, vaikka direktiivi ei sitä edellytä. Kortinsaajalta vaaditaan todella paljon, että pystyy saamaan kortin, Ratinen väittää. – Erityisesti naismotoristit joutuvat tässä huonompaan asemaan.

Ajatuksena kaksipyöräisten suosiminen?

Kun lain HE146 ideana on, että paikallista sääntelyä vähennetään, niin tiukentamiselle ei ole perusteita liikenneturvallisuuden perusteella. Senkin vuoksi tiukentaminen on erikoista, sillä kaupunkialueilla pitäisi suosia moottoroituja kaksipyöräisiä. Se vähentäisi ruuhkia, päästöjä ja vaatisi paljon vähemmän pysäköintitilaa. Lisäksi se parantaisi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Esimerkiksi vuosimallin 2017 kevytmoottoripyörän kulutus on 2,3 l/100 km ja C02-päästöt ovat 54 gr/km.

– Lainsäädännön pitäisi mahdollistaa sen, että hyvillä keleillä ihminen jättäisi auton kotiin tai luopuisi siitä kokonaan ja ostaisi esimerkiksi skootterin, jolla voisi julkisten liikennevälineiden lisäksi suorittaa työmatkat. Nyt tarvitaan kohtuuttoman isot talkoot, että saisi ajaa kaksipyöräisellä.

Kevarikortti B-korttilaiselle käsittelykokeella?

– Kun SMOTO antoi viimeksi lausunnon tästä lainkohdasta, niin ehdotimme, että sellainen henkilö, jolla on B-kortti, eli liikenteen teoriapuoli hallinnassa, voisi käsittelykokeen läpäisemällä ajaa A1-luokan ajoneuvoilla eli kevytmoottoripyörää vastaavilla kaksipyöräisillä. Myös Teknisen kaupan Liitto oli samoilla linjoilla omassa lausunnossaan.

Tämä asia jäi kuitenkin pois lausuntojen yhteenvedosta, Ratinen hämmästelee.

EU-direktiivi mahdollistaisi suoraan kevytmoottoripyörän kuljettamisen B-kortilla, ja se onkin sallittua 12 EU-maassa.

Moottoroitujen kaksipyöräisten osalta jokaista asiaa tiukennetaan ”liikenneturvallisuuteen perustuen”. Tähän ei kuitenkaan olemassaolevien tilastojen valossa ole perustetta.

– Uudistuksessa on siis vielä paljon paikattavaa, mikäli sillä pyritään tasa-arvoisesti suitsimaan turhaa byrokratiaa ja kustannuksia sekä yhdenmukaistamaan sitä EU-lainsäädännön ja Valkoisen kirjan tavoitteiden mukaiseksi. Vielä se on kuitenkin mahdollista nämä asiat huomioiden, Veli-Pekka Ratinen korostaa SMOTOn kantaa.