Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

Moottoripyörät ja älyliikenne — tämä sinun, motoristi tulee tietää asiasta

Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) asiantuntija Aki Lumiaho esitelmöi Väylät & Liikenne -tapahtumassa viime torstaina aiheesta ”Moottoripyörät ja älyliikenne”. Tässä esityksen tiivistelmä.

Autonomisesti ajavan auton pitää olla tietoinen liikenteessä liikkuvasta moottoripyörästä. Copyright Connected Motorcycle Consortium

Moottoripyörä on osa myös älyliikennejärjestelmää

Älyliikenne tulee tuomaan omat haasteensa moottoroiduilla kaksipyöräisillä (M2P) ajaville. Ne ovat kuitenkin olennainen osa kestävän kehityksen mukaista liikennejärjestelmää, joiden avulla voidaan tyydyttää tarve turvalliseen ja luotettavaan liikkumiseen ruuhkautuvilla teillä.

Samalla Lumiaho muistuttaa, ettei ole olemassa keskiverto- tai tyypillistä M2P-kuljettajaa, vaihtoehtoja on liikaa, ja samoin ajoneuvoja ja ajotapoja. Kaikilla on omat tarpeensa ja etuodotuksensa älyliikenteen suhteen.

Älyliikenteen järjestelmiä on kehitetty ja tutkittu jo 25 vuoden ajan henkilöautojen ja raskaan liikenteen ehdoilla. Vasta viime vuosina t&k-työtä on alettu tehdä moottoripyörien, mopedien ja skoottereiden (M2P) ehdoilla. Moottoripyöräala ja motoristijärjestöt suhtautuvat myönteisesti moottoripyörien älyliikenneratkaisujen tutkimukseen ja kehittämiseen, mutta vain, kun motoristien todelliset tarpeet otetaan huomioon ja motoristit ovat alusta saakka mukana työssä.

Autojen ja moottoripyörien väliset erot pitää muistaa älyliikenteen osaltakin. Merkittävimmät erot ovat moottoripyörän ohjaaminen (työntö- tai vastaohjaus), haavoittuvuus, renkaiden kitka-ala, kinematiikka, ajodynamiikka, käsiteltävyys ja sääolosuhteille altistuminen. Merkittävin ero on, että moottoripyöräilijä ei pysy onnettomuustilanteessa pyörän selässä, eikä hänellä ole auton rungon tarjoamaa suojakuorta ympärillään.

Vapaus

Motoristit voivat pitää hyvänä älyliikenteen mahdollistamia turvakeinoja ja lähellä olevasta liikennetilanteesta ja säästä saamiaan tietoja. Mutta he eivät halua menettää vapauttaan.

Kyse liikenteen digitalisaation ja automaation lisääntymisessä on, miten säilyttää vapaus, ja yhdistää siihen turvallisuus sekä silti säilyttää yksityisyys verkottuneiden palveluiden syövereissä.

Valoa tunnelissa

Vakavien mp-onnettomuuksien syistä on käytettävissä liian vähän tietoa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tutkittu perusteellisesti ja vakaviin loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia on alettu myös tutkia, mutta lievät onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet antaisivat tietoa siitä, millaisia valintoja on tehty tilanteissa, millaisin päättelyketjuin ja millaisin seurauksin.

M2P:t ovat ympäristöystävällisiä, ketteriä, suorituskykyisiä, hyviä työmatkavälineitä, nopeampia ja tarjoavat joustavampaa liikennettä kaikille tienkäyttäjille. Lisäksi ne saastuttavat muita moottoriajoneuvoja vähemmän.

Motoristien turvallisuutta on parannettava työmatkaliikenteen lisäämiseksi moottoripyörillä. Se on mm. asia, mitä SMOTO, Suomen Motoristit ry ajaa viime vuonna julkistetun ITS-julkilausumansa avulla.

ITS-järjestelmät ja sovellukset

Älyliikenneratkaisut tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia liikenteen turvallisuuden, sujumisen ja energiatehokkuuden parantamiseksi – myös moottoripyörien osalta parempien reittivalintojen ja ruuhkatietojen myötä. Älyliikenteen ratkaisut auttavat myös välttämään onnettomuuksia ja vähentämään niiden vakavuutta.

Esimerkkejä kuljettajaa avustavista älyliikenteen järjestelmistä.

Motoristien näkemykset älyliikenteestä

Vapauden tunne on motoristeille tärkein. Tässä mielessä monet vastustavat älykkäitä ajajaa avustavia järjestelmiä kuten lukkiutumattomia jarruja, vaikka niiden hyödyt on kiistattomasti osoitettu. On kuitenkin arvioitu, että motoristit voisivat hyväksyä joitakin järjestelmiä, kunhan ne on suunniteltu nimenomaan moottoripyöriä varten ja yhteistyössä motoristien kanssa.

Esimerkkejä älykkäistä ratkaisuista, joista motoristit hyötyisivät eniten.

Joissakin moottoripyörissä on jo älykkäitä järjestelmiä kuten kaarteissa lukkiutumattomat jarrut, luistonesto, keulimisenesto, takapyörän nousemisen esto voimakkaassa jarrutuksessa ja lähtöavustin.

Tutkimustyö aloitettu

Viime vuosina EU:n alueella on toteutettu useita moottoroitujen kaksipyöräisten turvallisuuteen ja niiden älyliikenneratkaisuihin liittyviä tutkimuksia, joissa myös FEMA, joka on eurooppalaisten motoristijärjestöjen kattojärjestö, ja johon SMOTOkin kuuluu, on ollut mukana tai koordinoijana.

Vielä on kuitenkin parannettavaa perustieinfrankin toteuttamisessa moottoripyöräystävälliseksi. Kaikki tie- ja katuverkot on toteutettu autoilijoiden ja kuljetusten tarpeiden pohjalta. Osa nykyisten tieverkkojen rakenteista, kuten kaiteet tai pylväät, ovat potentiaalinen vaara motoristeille. Moottoripyörille turvalliset tiet ovat turvallisia kaikille tielläliikkujille.

Moottoripyöräteollisuus kehittää pyöriin tarkoitettuja aktiivisia turvallisuusjärjestelmiä. Alla olevassa taulukossa on arvioita joidenkin niiden toteutumisesta.

Taulukko: Arvioita moottoripyörien älykkäiden ratkaisujen saatavuudesta.

Taulukko: Arvioita moottoripyörien älykkäiden ratkaisujen saatavuudesta.

SMOTO ja motoristin yksityisyys älyliikenteessä

Suomessa motoristien edunvalvojana toimii Suomen Motoristit ry., SMOTO. Sen näkemys on, ettei älyliikenteen järjestelmien yleistyminen saa tuoda lisäkustannuksia motoristille. Lisäksi motoristin pitää saada halutessaan kytkeä älyliikenteen järjestelmät pois toiminnasta ja niiden käytön pitää olla vapaaehtoista.

Varoitus- ja informaatiojärjestelmät sekä langattomat palvelut on toteutettava niin, etteivät ne aiheuta liiallista häiriötä tai epämukavuutta tai yletöntä informaatiotulvaa motoristille.

Ilman motoristin lupaa ei saa kerätä, tallettaa tai varastoida tietoja, jotka voisivat loukata kuljettajan yksityisyyttä tai informaatiosuojaa tai mitään henkilöön liittyvää dataa.

Luottamuksellisen tiedon on pysyttävä erillään käyttäjästä, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Yksityisyys on suojattava myös haitallisilta ja vihamielisiltä kolmannen osapuolen hyökkäyksiltä.

Hyviä ratkaisuja

SMOTO kannattaa ITS-ratkaisuja, jotka helpottavat motoristin jokapäiväistä liikkuvuutta. Sellaisia ovat mm. sähköiset ajokortti, rekisteriote ja vakuutustodistukset. Lisäksi SMOTO kannattaa vapaaehtoisesti asennettua alkolukkoa, kauko-ohjauksella toteutettua varkaudenestoa sekä luvan myöntämisen jälkeen varastetun ajoneuvon seurantaa.

Hyviä asioita ovat myös moottoripyörän ajosimulaattorit ajokoulutustarkoitukseen ja 112 eCall-palvelun kehittäminen. Viimemainitun tulee olla palveluna motoristille maksuton, ja asennuttamisen ja käytön pitää olla vapaaehtoista.

Digitaalisen näkyvyyden kehittäminen on kannatettavaa. Menetelmät voivat perustua esimerkiksi LED-ajovaloilla välitettävään koodiin, tai radiotaajuiseen tiedonsiirtoon moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen välillä (V2V).

SMOTO suhtautuu hyvin varautuneesti siihen, että ITS-ratkaisut ottaisivat moottoripyörän käytön hallintaansa tai vaikuttaisivat sen ajodynamiikkaan ilman erityistä hyväksyntää kuljettajalta. SMOTO ei myöskään hyväksy minkäänlaista kolmannen osapuolen suorittamaa käyttäjän tai pyörän seurantaa tai monitorointia.

Isot pelurit

Euroopan tasolla on kolme suurta M2P-älyliikenteen peluria.

The Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA) on eurooppalaisten motoristijärjestöjen kattojärjestö ja edunvalvoja, joka edustaa miljoonia eurooppalaisia moottoripyöräilijöitä. Se työskentelee läheisessä yhteistyössä kansainvälisen moottoripyöräilyn kattojärjestön FIM:n – Fédération Internationale de Motocyclismen kanssa.

SMOTO on FEMA:n jäsenjärjestö, ja molempien organisaatioiden tavoitteet moottoroitujen kaksipyöräisten ja älyliikenteen suhteesta ovat samansuuntaiset.

The Motorcycle Industry in Europe (ACEM) on Euroopassa toimivien moottoripyörävalmistajien kattojärjestö ja edunvalvoja, joka kattaa kaikenlaisten mopojen ja eri tarkoituksiin suunnattujen skoottereiden ja moottoripyörien valmistamisen.

Connected Motorcycle Consortium (CMC) on puolestaan johtavien M2P-valmistajien ja alkuperäisosien valmistajien, tutkimuslaitosten ja yhdistysten yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on varmistaa, että moottoripyörät ovat osa tulevaisuuden verkottunutta liikkumista.

CMC ajaa omalta osaltaan yhteentoimivien älyliikennejärjestelmien yleistymistä (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS). Järjestelmiä kehitetään maailmanlaajuisesti, mutta CMC tuo siihen mukaan moottoripyörien turvallisuuden kannalta olennaiset näkökohdat. Olennaista on moottoripyörän näkyminen muille ajoneuvoille sekä niiden toiminnan ennakoitavuus älyliikennejärjestelmien ja V2V-tiedonsiirron avulla.

Johtopäätökset

Motoristien yhteisö kannattaa kaksipyöräisille suunnatun älyliikenteen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Samalla se kuitenkin haluaa olla mukana kehittämässä tätä toimintaa sekä Suomen-, Euroopan- että maailmanlaajuisesti.

Yksi nykyliikenteen suurimmista huolista on, että muiden ajoneuvojen kuljettajat eivät huomaa tai näe motoristia liikenteessä. Alalla uskotaan, että digitaalinen näkyvyys ja innovatiiviset ajovalot tuovat ratkaisun tähän tilanteeseen.

Yksi pääaiheista M2P-ajoneuvojen onnettomuustutkimuksessa on, että M2P-onnettomuuksien erityisluonnetta ja syitä ei tunneta riittävän hyvin. Tämä on kuitenkin perusedellytys M2P turvallisuuden parantamiseksi sopivien ITS- ja verkottumisratkaisujen kehittämisen ja tutkimuksen kannalta.

On suuri epäkohta, että älyliikenteen t&k-työ on tehty autojen ja autonvalmistajien ehdoilla. Vasta viime aikoina moottoripyörät on otettu huomioon.

Suuri avoin kysymys sensoriteknologian osalta on autonomisesti ajavien autojen kyky havaita, tunnistaa ja paikantaa moottoripyörä luotettavasti silloin, kun käytetään autonomisten autojen erilaisia sensoreita, kuten tutkaa, lidaria, lämpökameraa ja muita teknologioita. Tarvitaan paljon tutkimus- ja kehitystyötä, jotta voidaan olla varmoja siitä, että M2P:t paikannetaan oikein ja samalla varmuudella kuin muut tielläliikkujat, Aki Lumiaho päätti luentonsa.