Mopokorttien suorittaminen tökkii pahasti uudistuksen jälkeen

Trafin mukaan vain reilu kolmannes on selvinnyt Mopokortin uudesta kirjallisesta kokeesta, kun luku ennen uudistusta oli 83 %! Vastuu oppimisesta on sysätty kortin suorittajille. Vastuullisesti toimivassa autokoulussa tulokset ovat parempia, joten oikean autokoulun löytäminen on tärkeää.

Lokakuun alussa tullut Trafin tiedote kertoi 1.7.2018 voimaan tulleen ajokorttiuudistuksen myötä muuttuneiden tutkintojen tuloksista. Trafin mukaan Mopokortin uuden kirjallisen kokeen oli ensimmäisellä kerralla läpäissyt vain 36% oppilaista, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 83%. Vastuuta oppimisesta on sysätty kylmästi kortin suorittajalle, vastuullisesti toimivassa autokoulussa tulokset ovat parempia.

– Nyt mopokortin hankkijan tulee itse opetella omat mopolle ja kaksipyöräiselle ajoneuvolle kuuluvat liikennesäännöt sekä ajoneuvoluokkakohtaiset erityispiirteet, jotka painottuvat nykyisessä teoriakokeessa aikaisempaa enemmän, kertoo Trafin asiantuntija Marjo Immonen.

Trafin asiantuntija Marjo Immonen.

– Autokoululiitto kannattaa kuljettajantutkinnon kehittämistä. Kokeen kehittämisessä vaativuutta ei tule lisätä arvioinnin pikkutarkkuutta lisäämällä, vaan suuntaamalla sitä sääntöjen noudattamisen ohella vastuulliseen, riskit tunnistavaan kuljettajakäyttäytymiseen. Hylätyt tutkinnot ovat kortin hankkijan kannalta ajanhukkaa ja lisäävät kustannuksia, toteaa puolestaan Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

Syynä oppimateriaalin puute tai sitä ei ole tarjolla

Suomen Motoristit ry (SMOTO) selvitti syitä mopoilijoiden huonoon koulumenestykseen. Ajokorttikoulutuslain muutos toi tullessaan Suomeen eurooppalaisen kulttuurin ajokortin hankkimiseen, missä pakollisten tuntien määrä puoliintui ja koulutus muuttui tutkintopohjaiseksi. Kun oppilas tuntee olevansa valmis menemään tutkintoon, voi hän sen tehdä minimituntimäärän opiskelun jälkeen. Mopokortin kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä 4 tunnin mittaista ”liikenteen perusteet” -osiota, joka on kaikille ensimmäistä korttia suorittaville sama. Tämän jälkeen on kirjallinen koe sekä käsittelykoe. Kirjallinen koe on uusittu ja kysymysten määrää on kasvatettu.

Vastuu opiskelusta on nuorilla, mutta oppimateriaalin hankkiminen on hankalaa tai sitä ei ole tarjolla.

Haastattelimme mopokorttilaisia pääkaupunkiseudulla, heiltä saamamme palaute on masentavaa luettavaa:

Mopokorttia suorittaville oppilaille ei tarjota oppimateriaalia KAIKISSA autokouluissa, eikä sitä osata kysyä. Eräässä Vantaalaiskoulussa oppilaat kertoivat neljän nuoren käyneen kolmessa eri autokoulussa liikenteen perusteet –osion, eikä yhdessäkään oltu tarjottu tai edes kerrottu mopokouluun liittyvästä oppikirjasta. Sama kaava toistui muuallakin: jostain syystä autokoulut eivät tarjoa oppimateriaalia luettavaksi edes rahaa vastaan.

Trafi tunnistaa ongelman

Käytännössä kuvio on seuraava: Oppilas ilmoittautuu autokouluun saadakseen 4 tunnin perusopetuksen. Perusopetus järjestetään yhteisopetuksena kaikkien ensimmäistä ajokorttia suorittavien kanssa. Tämän jälkeen oppilaalle myydään nettiharjoittelu, jossa harjoitellaan kirjallisten kokeiden kysymyksiin vastaamista.

Kaksipyöräiselle ajoneuvolle kuuluvat omat liikennesäännöt ja ajoneuvokohtaiset erityispiirteet, ne tulisi nyt oppilaan itse opiskella, mutta mitään materiaalia opiskelun tueksi ei siis tarjota! Mitkä ovat 15-vuotiaan valmiudet löytää tämä materiaali ja opiskella sitä, varsinkin kun tutkintoon vaadittavaa opintomateriaalia ei ole eritelty? Käytännössä opintomateriaali olisi siis tieliikennelaki.

Trafin asiantuntija Marjo Immonen tunnistaa ongelman, mutta toteaa ettei Trafi voi suositella mitään tiettyä kirjaa tai materiaalia, tieliikennelaki on käytännössä lähdemateriaali. Immonen lupasi kuitenkin ottaa asian puheeksi Trafissa.

Valitse autokoulu, jossa on mp-kouluttaja

Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilammen mukaan liiton jäsenkouluille on annettu informaatio, että oppimateriaalia on hyvä olla tarjolla, ja sitä on tarjottava asiakkaille. Jokilampi korostaa myös koulutuksen laatua. On autokouluja jotka myyvät 4 tunnin perusopetuksen, mutta heillä ei ole mopokoulutusta erikseen tarjolla, eivätkä ne siis näin kanna vastuutaan oppilaan kokonaisoppimisesta. Autokoulun valinnalla on siis iso merkitys mopokorttia hankittaessa.

– Mopokorttia suorittavan kannattaa kysyä, löytyykö autokouluista moottoripyöräkouluttaja, jolloin saa varmasti myös oikeaoppista opetusta mopokortin hankintaan, toteaa Jokilampi.

Autokoululiiton jäsenkouluista löytyy asiantuntevaa mopo-opetusta valitsemalla hakupalvelusta ajokorttiluokka AM. https://www.autokoululiitto.fi/ajokorttia-hankkimassa/laajennettu-haku.html

Helpoimmalla tavalla Mopo-ja mopoautokirja löytyy Autokoululiiton verkkokaupasta ja kirja toimitetaan suoraan kotiin. www.opetuslupa.info.

Kysely kirjastoihin kertoo, että oppikirjaa on hyvin saatavana ainakin Vantaalla, Nurmijärveltä löytyi 3 kpl. Myös Autokoululiiton materiaalia on nettikaupan kautta mahdollista tilata. Ongelma onkin kaiketi ajokorttikoulutuslain muutokseen liittyvästä informaation jakamisesta sekä asioiden vastuullisesta hoitamisesta. Liikenneturvallisuus ja opetuksen laatu on ainakin puheissa ollut meille suomalaisille tärkeä asia. Toivotaan että tämä myös toteutuisi mopo-opetuksessa.

Poikkeuksiakin on. Autokoulu, jonka mopotunteja vetää auktorisoitu moottoripyöräkouluttaja, tarjoaa mopokorttia ajaville automaattisesti oppikirjan, sekä pitää ”liikenteen perusteet” -osion erikseen mopokorttia opiskeleville. Heillä kirjallisten ensimmäisellä kerralla läpäisy prosentti on noin 60. Se on hieman pudonnut verrattuna aikaisempaan opetukseen verrattuna, mutta on selkeästi korkeampi kuin muualla.

Kouluttaja perää myös vastuullisuutta opetukseen. Hän kertoo esimerkin, jossa oppilas siirtyi heidän autokouluunsa seitsemän epäonnistuneen kirjallisen kokeen jälkeen.

Kouluttaja ottaa esiin myös epäkohdan uudessa kirjallisessa kokeessa: Kokeen suorittaja ei enää saa palautteessa tietää mihin kysymyksiin hän vastasi väärin. palautteessa kerrotaan ainoastaan aihealueet joissa virheitä oli ja oppilaan pitää sitten keskittyä lisäämään opiskelua näiltä aihealueilta.

Kertauksena vielä, Mopoilijalle ei tarjota oppimateriaalia, hän harjoittelee ainoastaan koekysymyksiä, hänelle ei kerrota mitkä virheet hän kokeessa teki. Onko joku, kenen mielestä tämä on oikein?

Liite: Trafin tiedote 2.10.2018
https://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/moottoripyoran-kasittelykoe-testaa-osaamista-aiempaa-tarkemmin-mopon-teoriakoe-osoittautunut-haastavaksi.html