Mitä hyvää liikenteen alalla 2018, mitä pahaa, mitä tulevaa?

Keskisuomalainen-lehti kyseli poliitikoilta ja asiantuntijoilta vuoden 2018 tärkeimmistä liikennealan saavutuksista Suomessa – tässä olennaisimmat – mukana myös SMOTOn edustajan puheenjohtaja Marja Kuosmasen kommentit.

Ducati 1299 Panigale R Final Edition.

Keskisuomalaisen kysymyspatterissa oli kolme liikennealan vaikuttajille ja järjestöjen edustajille esitettyä kysymystä. Ne olivat:
1) Mikä oli vuoden 2018 kohokohta?
2) Mikä oli vuoden 2018 epäkohta?
3) Mitä toivot tai odotat vuodelta 2019?

Vastaajilla oli erilaisia painotuksia asemastaan ja tehtävästään riippuen. Ohessa tiivistäen.

Samppa Holopainen, poliisiylitarkastaja, liikenneturvallisuus, Poliisihallitus: Holopainen iloitsi liikenneturvallisuuden parantumisesta liikennemäärien kasvusta huolimatta, sille hän liputti myös tulevan osalta. Huolta herätti puolestaan huumausaineiden käytön lisääntyminen, joka näkyy myös rattijuoupumustilastoissa.

Tero Kallio, toimitusjohtaja, Autotuojat ja -teollisuus ry: Autopuoli sai iloa uuteen WLTP-päästömittaustapaan siirtymisestä sekä uusista verotaulukoista ja kevytautoista. Spekulointi erilaisista kielloista ja sähköautoilusta puolestaan hämmentää kuluttajaa ja hidastaa autokauppaa. Kallio odottaa jatkoa autoveron alentamiselle ja romutuspalkkiolle.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Anne Berner, liikenne- ja viestintäministeri, iloitsi liikennepalvelulain voimaantulosta. Keskustelu velloi taksiliikenteessä, vaikka kyse on isosta kokonaisuudesta. Lisäksi hän näki kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman sekä siihen liittyvän investointiohjelman isoksi saavutukseksi. Berner uskoo siihen, että yhdessä löydetään ratkaisut kasvihuonekaasujen poistamiseen liikenteestä. Uusi Trafin, Viestintäviraston ja Liikenneviraston yhdistelmä vastaa tuleviin alan tarpeisiin ja palveluihin.

Marko Sillanpää, tieliikennejohtaja, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi piti kohokohtina liikennepalvelulain, tieliikennelain ja katsastuslainsäädännön uusimista sekä mobiiliajokortin pilottia. Huonoa oli taas paikalleen jämähtänyt tieliikenteen turvallisuus ja vanheneva autokanta. Odotuksissa on vähäpäästöisten ajoneuvojen ja uusiutuvien polttoaineiden lisääntyvä käyttö.

Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja, Liikenneturva, oli niin ikään tyytyväinen tieliikenteen turvallisuuskehitykseen, ja siihen, että asia kiinnostaa. Sama asia kaipaa lisäksi hänen mielestään isompaa sijaa liikennepoliittisessa päätöksenteossa. Liikennehallinnossa on purettu sääntelyä, nyt tarvitaan seurantaa. Tarvainen uskoo siihen, että yhdessä tekeminen vahvistuu ja vastakkainasettelu vähenee, niin kansalaisten ja viranomaisten välillä kuin eri tienkäyttäjäryhmien välillä.

Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto kehui toteutuneita lakihankkeita kuten ajokortti- ja katsastuslakia, jotka ovat vähentäneet byrokratiaa ja autoilijoiden kustannuksia. Harmia on ollut poukkoilevasta päätöksenteosta esimerkiksi autoverotuksessa sekä ajattelemattomissa ulostuloissa. Hän kaipaa yli hallituskausien kestävää pitkäjänteistä ratkaisua tiestön rahoitukseen

Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

Marja Kuosmanen, puheenjohtaja, Suomen Motoristit ry, SMOTO koki hienoksi asiaksi sen, että yhdistyksen kansallinen moottoroitujen 2-pyöräisten strategia on saanut erittäin myönteisen vastaanoton päättäjien, viranomaisten ja johtavien virkamiesten keskuudessa.

Ongelmallista on se, että autoveron laskemisessa unohdettiin moottoripyörät ja edelleen moottoripyöriä kohdellaan täysin eriarvoisesti autoveron määräytymisperusteissa. Sen vuoksi samoilla päästöarvoilla moottoripyörien autovero voi olla jopa kaksinkertainen. Ajokorttiuudistus meni metsään kaksipyöräisten osalta: koulutusta vähennettiin, mutta tutkintojen vaatimustasoa nostettiin. Tästä on ollut haittaseuraamuksia kuten kuljettajatutkintojen läpäisymäärien voimakas heikkeneminen.

Liikenneympäristön suunnittelussa, kunnossapidossa, rakentamisessa ja ratkaisuissa ei huomioida riittävästi moottoripyöräilijöitä, vaikka motoristeille turvallinen tie on kaikille turvallinen.

Lisäksi Kuosmanen painotti sitä, että moottoripyörä on saatava tasavertaiseksi liikennemuodoksi ja osaksi suomalaista liikennejärjestelmää. Moottoripyörä on ratkaisu, ei ongelma.

Matti Koistinen, toiminnanjohtaja: Pyöräliitto ry:lle oli tärkeää valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman valmistuminen ja siihen liittyvän investointiohjelman käynnistys. Häntä huoletti eduskunnan kunnianhimottomuus liikenteen päästöjen vähentämiseen sekä sähköpyörien hankintatuen tyrmäys väärin perustein. Koistinen kaipasi lisää rahaa valtiolta pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämiseen. Käytettävä 100 miljoonaa saataisiin takaisin terveyshyötyinä ja päästöjen vähentymisenä.

Petri Murto, johtaja, asiantuntijapalvelut, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Murto korosti SKAL:in saavutuksia talvitienhoidon kehittämisessä ja oli tyytyväinen, että uusi tieliikennelaki tuo liikennevirhemaksut rikesakkojen tilalle. Hän kaipaa Suomeen verotuksellisesti edullisempaa ammattidieseliä, jota voitaisiin käyttää logistiikkakustannusten alentamiseen. Tulevalta hallitukselta SKAL odottaa yhteensä miljardia euroa lisää perusväylänpitoon, korjausvelan pienentämiseen ja kehittämisinvestointeihin.