Kooste FEMAn uutisista

SMOTO osallistuu Euroopan kattojärjestön FEMAn (Federation of European Motorcyclists’ Associations) toimintaan. FEMA seuraa ja pyrkii vaikuttamaan moottoripyöräilyyn liittyvien hankkeiden valmisteluun EU-tasolla.

EU:n kolmas liikkuvuuspaketti (3rd mobility package) kattaa paljon toimenpiteitä liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemat ja -loukkaantumiset vuoteen 2030 mennessä. Motoristien kannalta on positiivista, että teiden ja infrastruktuurin suunnittelussa on vastaisuudessa otettava huomioon haavoittuvat tienkäyttäjät, moottoripyöräilijät mukaan lukien, eikä teitä voi suunnitella pelkästään autoilijoille.

Kevyet sähkökäyttöiset liikkumisvälineet, ts. sähköpotkulaudat ym. FEMA on perustanut työryhmän selvittämään kevyiden sähkökäyttöisten liikkumisvälineiden asemaa eri maissa ja valmistelee kantansa niihin. Laitteille ei ole sääntelyä, tyyppihyväksyntää, ajokorttivaatimuksia eikä vakuutuksia. Pelkona on se, että näiden onnettomuudet lasketaan mukaan moottoripyörien onnettomuuksiin ja niiden vakuutuskorvaukset menevät moottoripyörien vakuutuksista.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on header_soundsurvey_041018-1024x460.jpg

Moottoripyörien äänet. Melu vaikuttaa ihmisten terveyteen ja moottoripyörien melu on nähty ongelmaksi erityisesti Etelä-Euroopan tiheään asutuilla alueilla. Moottoripyörille on määrätty jopa ajokieltoja joillain alueilla. EURO 5 päästönormien mukaiset melurajat tulevat uusille moottoripyörille käyttöön 2020. Uudet määräykset ovat nykyisiä tiukempia ja testaus tehdään aiempaa laajemmalla nopeusalueella. Tutkimusten mukaan pelkästään uusien moottoripyörien sääntelyllä ei saada riittävästi alennettua häiritsevää melua, koska ongelmana ovat jälkimarkkinat ja luvattomat muutokset. EU:n komissio on tutkimassa moottoripyörien ääniä ja sen perusteella komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, luultavasti 2020 aikana. FEMA teki äänistä kyselyn, josta selvisi lähinnä, että eri maissa on hyvin erilainen asenne ääniin. ”Loud pipes save lives” on iskostunut syvälle, mutta toisaalla ”Loud is out” valtaa alaa. Mikä toisen mielestä on ääntä, voi toisen mielestä olla melua. Moottoripyörien äänet ovat herkkä asia, FEMA toteaa.

Liikennevakuutusdirektiivi. Suomalaisia offroad-motoristeja koskettaa EU:n komissiossa ja parlamentissa valmisteltavana olevan liikennevakuutusdirektiivin (MID) muutosten sisältö. Parlamentti hyväksyi helmikuussa ”Internal Market Committee”, IMCO-komitean lausunnon, jonka mukaan liikennevakuutusdirektiivi koskisi vain EY-tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja, ts. kevyet sähkökäyttöiset liikkumisvälineet eivät olisi sen piirissä ja pelkästään kilpakäyttöön tarkoitetut ajoneuvot olisivat myös sen ulkopuolella. Koko moottoriurheilulle Euroopassa tämä olisi hyvä uutinen ja tulkinnat järkeviä. Aiemmin toukokuussa tullut komission tulkinta on laittanut koko EU moottoriurheilun tulevaisuuden vaakalaudalle, mutta parlamentti on nyt palauttamassa järjen äänen asiaan. Direktiivi menee seuraavaksi EU:n neuvoston käsittelyyn sen lopullista muotoilua varten.