Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

Liity jäseneksi

Suomen Motoristit ry (SMOTO) on suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja -järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on valvoa suomalaisten motoristien etuja.

Lisää osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=4

 

Suomen Motoristit ry – Säännöt

 

 

SMOTOn jäseneksi voi liittyä moottoripyöräkerhona tai yksityishenkilönä.

SMOTOn kannatusjäseneksi voi liittyä myös yhteisönä.

Mahdolliset jäsenyyslajit:

Varsinainen jäsen Kannatusjäsen
kerhot X
yksityishenkilöt X
yritykset ja yhteisöt X

Kaikki jäsenyydet oikeuttavat jäsenetuihin.

Ero varsinaisen ja kannatusjäsenyyden välillä on äänioikeudessa.

Jäseneksi liittyvä kerho tai yksityishenkilö voi käyttää äänioikeutta SMOTOn kokouksissa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous.

Jäsenmaksut näet täältä

 

Jäseneksi liittyminen – kerhot

Kerhojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva  oikeuskelpoinen moottoripyöräyhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta SMOTOn hallitus.

Jäsenyyttä haetaan oheisella Liittymislomake Kerhoille

 

Lomakkeen liitteeksi tarvitaan lisäksi:

  • jäsenyyttä hakevan kerhon säännöt
  • jäsenyyttä hakevan kerhon jäsenmäärät (eriteltynä kokonaisjäsenmäärä, alle 29-vuotiaiden määrä ja alle 16-vuotiaiden määrä)
  • pöytäkirjaote kokouksesta, jossa jäsenyyden hakemisesta on päätetty
  • yhdistysrekisteriote, jonka saa PRH:n Yhdistysrekisteristä

Jäsenhakemus liitteineen palautetaan allekirjoitettuna osoitteeseen Suomen Motoristit ry, Kuusimäenkatu 21a, 33560 Tampere. Hakemus on allekirjoitettava jäsenyyttä hakevan yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

Jäsenhakemukset käsitellään seuraavassa mahdollisessa SMOTOn hallituksen kokouksessa. Lisätietoja hakemuksen tekemisestä ja käsittelystä voi kysyä puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

 

Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen – yksityishenkilöt

Yhdistyksen henkilöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi liittyminen – yritykset, yhteisöt jne

Kannatusjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä Suomessa toimivan oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyttä haetaan oheisella lomakkeella

 

Jäsenkortit ja -edut

Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymisvuoden jäsenmaksu on maksettu.

Oikeus yhdistyksen jäsenkorttiin tai jäsenetuihin on jäsenellä joka on suorittanut jäsenmaksun kuluvalta kalenterivuodelta.

Jäsenyyden käsittely kestää noin kaksi viikkoa. Jäsenyyden hyväksymisen jälkeen henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat postitse tai sähköpostilla laskun jäsenmaksusta. Maksun maksamisen jälkeen heille lähetetään jäsenkortit noin kahden viikon kuluttua maksusta. Kerhot voivat jäsenyyden hyväksynnän jälkeen painattaa SMOTOn logon omaan jäsenkorttiinsa. Jäsenetujen käyttö edellyttää jäsenyyden todistamista SMOTOn jäsenkortilla tai kerhon jäsenkortilla, jossa on SMOTOn logo.

Jäsenet liitetään SMOTOn postituslistoille.

 

 

Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroaminen tulee voimaan ja jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jona erosta on ilmoitettu.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt maksamatta jäsenmaksun, kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut yksi kuukausi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin jäsen on sitoutunut liittymällä yhdistykseen tai on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen päätöksentekoa ja tieto erottamisesta annetaan erotetulle kirjatussa kirjeessä. Suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta.