Uutisarkisto

SMOTO logo
Seuraa Instagramissa
Seuraa Facebookissa
Liity jäseneksi
Motukka

ACEM: Mp-teollisuus etenee ympäristöasioissa vauhdilla, poliitikkojen pitäisi ottaa koppi kaksipyöräisten motorisoitujen ajoneuvojen aseman parantamiseksi

Osana Suomen Motoristit ry:n edunvalvontatoimintaa kumppanuusjohtaja Veli-Pekka Ratinen osallistui Eurooppalaisten moottoripyörävalmistajien liiton ACEM:in Kestävän kehityksen konferenssiin tammikuussa.

Eurooppalaisten moottoripyörävalmistajien pääviestinä oli huoli ympäristöstä sekä moottoroitujen kaksipyöräisten asemasta tulevaisuuden Euroopassa tasa-arvoisena liikkumismuotona erityisesti kaupungeissa muitten liikkumismuotojen kanssa.

– Moottoripyörävalmistajat ovat sitoutuneet EU:n päästönormeihin ja ovat samalla tasolla autojen kanssa päästötalkoissa. Mp-valmistajat ovat kymmenessä vuodessa ottaneet kiinni autoteollisuuden päästönormien osalta. Vuonna 2020 voimaan tuleva moottoripyörien Euro 5 -normi vastaa autojen Euro 6 -normia, kertoo SMOTOn kumppanuusjohtaja Veli-Pekka Ratinen.

Mittauksessa edellä autovalmistajia

– Päästöjen mittaamisessa mp-valmistajat ovat puolestaan edellä autoteollisuutta. Se testijärjestelmä, jota autoteollisuus on nyt ottamassa käyttöön, on mp-valmistajilla ollut käytössä jo vuodesta 2006.

ACEM:in puheenjohtaja, KTM:n pääjohtaja Stefan Pierer otti kantaa tilaisuuden avauspuheenvuorossa tulevaisuuden moottoripyöräilyn haasteisiin valmistajan näkökulmasta.

Hänen mukaansa mp-valmistuksen suunnan määrittelee kolme tekijää: Liikkuvuus, turvallisuus ja toimintaympäristö. Viime mainittu puolestaan muodostuu kahdesta eri tekijästä, asiakkaista ja politiikan tekijöistä.

Pierer vaati poliitikoilta eteenpäin katsovaa asennetta, jotta kaksipyöräiset huomioidaan Euroopan liikennepolitiikassa. Hän myös esitti skenaarion, jonka mukaan Euroopassa A1- eli kevytmoottoripyöräluokka muuttuu sähköiseksi varsin pian.

”Tekniikka etenee nopeammin kuin politiikka”

Seminaarin paneelikeskustelussa olivat myös ympäristöasiat keskiössä.

– EU-poliitikkojen taholta todettiin, että moottoroidut kaksipyöräiset (PTW:t) ovat osa ratkaisua, mutta haastavia. Ne näyttelevät tärkeää osaa liikkuvuudessa, mutta tätä ei ole tunnistettu EU:n harjoittamassa politiikassa. Tekniikka myös etenee tällä hetkellä nopeammin kuin politiikka, Ratinen kuvaa.

– Todettiin myös, että mikäli halutaan olla mukana osana tulevaisuudenkin liikkuvuutta, on reagoitava nopeasti uusiin tekniikoihin.

Moottoripyörät puhtaimmiksi

– Euro 5 -normin tavoitteena on tehdä moottoripyörät puhtaimmiksi ajoneuvoiksi Euroopan liikenteessä. Isot valmistajat totesivat että Euro 5 pystytään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä, suurimmat muutokset pyöriin ovat OBD-pistoke, katalysaattorin paikan muuttaminen sekä ruiskutusjärjestelmän säätö. Euro 5 myös nostaa hieman kustannuksia.

Paneeli näki melun isona ongelmana kaupunkialueilla sekä moottoripyörien että kuorma-autojen osalta. Tämän nähtiin kuitenkin moottoripyörien osalta liittyvän enemmän käyttäjien asenteisiin kuin valmistajiin. Käyttäjien pitäisi tiedostaa oma vastuunsa asiassa.

Asiantuntijoiden suositus valmistajille oli reagoida meluun ja suosia melutonta käyttöä.

Akkustandardointia

– Uusista voimanlähteistä todettiin että sähköön on mentävä nyt, mutta on myös tutkittava muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi vetykäyttöisiä kaksipyöräisiä, Ratinen kertoo.

– Tärkeäksi asiaksi nähtiin myös, että sähkömoottoripyörissä käytettävät irroitettavat akut standardoidaan. Kuluttajalle pitää antaa mahdollisuus ladata ja vaihtaa akkuja.

Myös turvallisuus puhutti.

-Turvallisuudesta paneeli totesi, että tavoitteena pitäisi olla tehdä PTW:t yhtä turvalliseksi kuin muut liikennemuodot. Yhtenä esimerkkinä kaksipyöräisten turvallisuudesta otettiin Italia, jossa 25 000 koulussa 500 000 oppilasta saa joka vuosi oppia, miten käytetään kaksipyöräistä moottoroitua ajoneuvoa turvallisesti.

– EU:ssa on 35 miljoonaa moottoripyörää ja mopoa ja EU:n väestöstä jo 70% asuu kaupungeissa. Moottoripyörä ja mopo ovat loistava ekovaihtoehto kaupunkeihin. Poliitikkojen ja viranomaisten pitää toimia kiireesti moottoroitujen kaksipyöräisten aseman parantamiseksi ja siten liikenteen sujuvuuden edistämiseksi. Moottoripyörä on ratkaisu, ei ongelma, Veli-Pekka Ratinen päättää.

SMOTOlla on osasto Hod Rod & Rock Showssa Tampereella

SMOTO on tulevana viikonloppuna (14.-15.4.) mukana Tampereen Hod Rod & Rock Showssa. Osastollamme A 316 on juttuseuran lisäksi tarjolla mp-arpoja – tule poikeamaan!! Arpoja saa myös täältä: https://www.smoto.fi/?page_id=4372

SMOTO yhdessä mp-järjestöjen kanssa jätti eduskunnalle vetoomuksen uuden ajokorttilain muutoksista

Alla SMOTOn ja mp-alan keskeisten järjestöjen vetoomus ja kannanotto kokonaisuudessaan. Pyyntö koskee mp-alan ajokorttilainsäädännön osalta tärkeäksi näkemiä asioita, ja sen allekirjoittajina ovat SMOTO, Teknisen kaupan liiton Mp-jaosto ja Suomen Moottoriliitto sekä Suomen Moottoripyöräkauppiaat.

Osoitettu:

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puheenjohtaja Ari Jalonen
00102 EDUSKUNTA

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta HE146/2017 vp

Alan keskusjärjestöt – Teknisen Kaupan Liitto ry:n Moottoripyöräjaosto maahantuojien edustajana, MP-kauppiaat ry kauppiaiden edustajana, Suomen Motoristit ry (Smoto) harrastajien edustajana sekä Suomen Moottoriliitto moottoriurheilun edustajana – esittävät valiokunnalle yhteisen vetoomuksen ajokorttilakiuudistuksen kehittämiseksi tasapuolisemmaksi jo aiemmin annettujen lausuntojen tueksi.

Suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvojat toteavat yhteisenä kantanaan, että aiottu ajokorttiuudistus purkaa sääntelyä ja helpottaa ajokortin hankintaa varsinkin B-ajokortin suhteen. Sen sijaan mopo- ja moottoripyöräkorttien hankinnan osalta se päinvastoin vain kiristää monelta osin vaatimuksia sekä lisää kuluttajalle aiheutuvia kustannuksia erityisesti mopokortin hankinnan yhteydessä.

Moottoripyörä- ja mopomarkkinat ovat olleet voimakkaassa laskussa edellisen ajokorttiuudistuksen (2011) jälkeen.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan moottoripyörien rekisteröinnit ovat pudonneet 49 prosenttia (5736 kpl/2011  2927 kpl/2017) ja mopojen rekisteröinnit vastaavasti peräti 57 prosenttia (17403 kpl/2011  7455 kpl/2017). 
Taloudellisella taantumalla on luonnollisesti ollut oma vaikutuksensa tähän. Se ei kuitenkaan selitä rekisteröintien romahtamista kuin osittain etenkin, kun vastaavalla ajalla moottoripyörä- ja moporekisteröinnit ovat joko kasvaneet tai pysyneet ennallaan muissa pohjoismaissa. Suomen rekisteröintilukujen romahtaminen on johtunut merkittävimmin juuri edellisestä ajokorttiuudistuksesta.

Ajokorttilain uudistamisessa moottoripyöräilijöiden kannalta keskeisiä tavoitteita ovat:
Ajokortin, erityisesti mopokortin, hinnan alentaminen vähentämällä pakollisen teoriakoulutuksen osuutta, lisäämällä ajoharjoittelumahdollisuuksia sekä mahdollistamalla yksilöllisesti valitut oppimispolut, jotta mahdollisimman moni nuori voisi suorittaa mopokortin.

Poistamalla hallituksen esityksestä mopokortin tutkintovaatimus (AM-120) ajokokeesta liikenteessä ja kehittämällä nykyistä käsittelykoevaatimusta, jotta positiivinen liikenneturvallisuuskehitys jatkuu. Tutkintojen hintojen kilpailukykyisyyteen tulee kiinnittää huomiota kilpailuttamalla säännöllisesti tutkinnon vastaanottajayrityksiä, jotta markkinatalous toimisi.

Moottoripyörien ajokorttiluokkien korottamisen helpottaminen hallituksen esityksen mukaisesti ja käsittelykoevaatimusten pitämisellä ennallaan.
B-kortin hankkineille kuljettajille myönnetään käsittelykokeen jälkeen lupa ajaa 125cc:n kevytmoottoripyörää, kuten kahdessatoista muussa Euroopan maassa.
Ensimmäisen kortin suorittamiseen liittyvä liikenteen perusteiden koulutus, joka olisi vapaasti hankittavissa ja/tai sisällytettäisiin jo II-asteen opetusohjelmiin.

Mopokortin osalta hallituksen esityksessä käytännön harjoittelu korvataan muutamalla teoriatunnilla. Hyväksi osoittautunut käsittelykoe korvattaisiin liikenteessä suoritettavalla ajokokeella. Mopolla ajamista ei kuitenkaan pysty harjoittelemaan laillisesti ilman mopokorttia muuten kuin autokoulun kautta. Se taas tuplaisi mopokortin hinnan nykyisestä n. 500 eurosta helposti yli 1000 euron.

Uudistus heikentää suoraan liikenneturvallisuutta, koska pyörän käsittelyä ei suoranaisesti opeteta korttiin liittyen. Tämän lisäksi liikenneturvallisuus heikkenisi alan muidenkin toimijoiden (Autokoululiitto, Ajovarma Oy) mukaan, kun nuoret kokemattomat kuljettajat joutuisivat todentamaan osaamisensa liikenteessä käsittelykokeen kustannuksella.

Myös moottoripyöräkortin käsittelykoetta kiristetään hallituksen esityksessä, vaikka se on jo nykyään EU-direktiivin mukainen. Kokeen U-käännöksen kääntösädevaatimusta tiukennettiin yhdellä metrillä, vaikka se kaikkien kouluttajien ja asiantuntijoiden mukaan on liian tiukka ja Autokoululiiton mukaan turha. Se siirtää fokuksen käsittelyssä epäolennaisiin asioihin. Oppilaan aika menee U-käännöksen harjoitteluun, ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta tärkeimpien asioiden harjoittelu jää vähemmälle.

Toimiala on jo nyt kriisissä, eikä sitä helpota, jos moottoroitujen kaksipyöräisten osalta montaa asiaa tiukennetaan edelleen ”liikenneturvallisuuteen perustuen”. Tähän ei kuitenkaan olemassa olevien onnettomuustilastojen valossa ole perustetta. Tiukentaminen on erikoista, sillä varsinkin kaupunkialueilla pitäisi EU:n liikenteen valkoisen kirjan mukaan suosia moottoroituja kaksipyöräisiä. Se vähentäisi ruuhkia ja päästöjä ja vaatisi paljon vähemmän pysäköintitilaa. Lisäksi se parantaisi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Pyydämme, että eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta ottaa edellä mainitut tavoitteet ja arviot vakavaan harkintaan, jottei sinällään oikean suuntaisella uudistuksella jälleen lisätä kuluttajien kustannuksia ja vaikeuteta kaksipyöräisten ajokortin hankintaa. Ajokorttilakia ja liikenneturvallisuutta tulee kehittää jatkossa kaikki ajoneuvoluokat- ja muodot tasapuolisemmin huomioiden.

Kunnioittaen,
Teknisen Kaupan Liitto ry
Mikko Summa

Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja

MP-kauppiaat ry

Anu Åberg
varapuheenjohtaja

Suomen Motoristit ry (SMOTO)
Marja Kuosmanen

Puheenjohtaja

Suomen Moottoriliitto ry

Kurt Ljungqvist
Toimitusjohtaja

SMOTOn jäsenenä sinäkin voit osallistua FIM ralleihin ja muihin FIM kokoontumisiin

SMOTOn jäsenet saavat SMOTOn ja Suomen Moottoriliiton
yhteistyösopimuksen mukaisesti osallistua kansainvälisen
moottoripyöräliiton (FIM) vuosittaisiin kokoontumissajoihin. Alla on
tietopaketti FIMin alaisesta FIM Rallystä.

FIM järjestää myös muita tapahtumia jotka pääpiirteittäin ovat samantyyppisiä
kokoontumisia joskin Rallyä pienempiä osallistujamääriltään.
Poislukien Mototour of Nations joka on useampipäiväinen ajotapahtuma
jossa joka päivä ajetaan moottoripyörillä järjestäjän
suunnittelemia retkiä (ei järjestetä joka vuosi ja 2018 järjestelyistä ei ole vielä täsmällistä tietoa). Osassa pienempiä tapahtumia on myös katto osallistujamäärälle (n. 300 hlö).

Lisätietoja saa niin FIMn sivuilta
http://www.fim-live.com/en/fim/the-commissions/touring/ tai
http://www.fim-live.com/en/beyond-sport/topic/tourism/ kuin myös
tapahtumien kotisivuilta https://fim-motocamp2018.com/?page_id=11,
http://fim-meritum2018.com ja http://www.fim-rally2018.com. FIM lipun
alla on tapahtumia moottoripyörämatkailuun liittyen myös muilla
mantereilla.

Katso tästä Touring Finlandia MK ry:n ohjeet: https://www.smoto.fi/wp-content/uploads/2018/03/FIM-Rally-Ensikertalaisen-opas.pdf

Tieliikennelakiin esitettävät tiukennukset uhkaavat taas moottoripyöräilyä

 

Puheenjohtaja Marja Kuosmanen on tyytyväinen SMOTOn arvostettuun asiantuntijarooliin, mutta huolissaan tieliikennelain uudistuksesta.

 

Suomen Motoristit ry antoi asiantuntijalausuntonsa Hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi maaliskuussa. SMOTO kiinnitti huomiota seitsemään (7) eri kohtaan, joista se oli erityisen huolestunut.

Nämä olivat moottoripyörien renkaitten kulutuspintavaatimukset, matkustajan kuljettaminen moottoripyörällä, moottoripyörän perävaunua koskevat asiat, moottoripyörän rinnalle pysäköiminen, lapsen kuljettaminen moottoripyörällä, hallinnollisen sanktion käyttöönotto sekä ajokiellon käyttäminen hallinnollisen sanktion lisäksi.

– Hallinnollisia sanktioita on perusteltu tuomioistuimien työmäärän vähentämisellä. Esitys siirtää näyttövelvollisuuden ja todistustaakan ajoneuvon haltijalle, ja sen vuoksi esitämme, että lakiesityksestä pyydetään perustusvaliokunnan lausunto, toteaa Suomen Motoristit Ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

– Esitys korostaa ajokiellon määräämistä turvaamistoimena, jolloin se on käytännössä lisärangaistus, ja silloin ristiriidassa Ne bis in idem -periaatteen kanssa. Ajokiellon liittämistä hallinnolliseen sanktioon pitää harkita huolellisesti sen vuoksi.

Moottoripyörien renkaiden kulutuspintavaatimus on 1 millimetri, mutta se haluttaisiin korottaa 1,6 millimetriin ”paremman ajopidon” vuoksi. Moottoripyörien renkaat eroavat autonrenkaista siinä, ettei niiden urasyvyydellä ole merkitystä pidon kannalta. Urat toimivat lähinnä kulutusmittareina. Suomen Motoristit ry esittää, että moottoripyörien renkaiden kulutuspintavaatimus säilytetään nykyisessä 1 mm:ssä.

Esityksessä rajataan moottoripyörän sallittu henkilölukumäärä rekisteriin merkittyyn. Tämä on tiukennus nykykäytäntöön. Valmistajien mukaan luku on pyörästä riippuen 1-2, mutta Suomessa määräksi merkitään 1. Muutos kaksipaikkaiseksi vaatii muutoskatsastuksen, joka on hankalaa.

Nykylainsäädäntö sallii matkustajan kuljettamisen, joten esitämme, että nykyinen järkevä käytäntö säilytetään poistamalla esityksestä lause ”Rekisteriin merkittyjä henkilölukumääriä ei saa ylittää”.

Perävaunua hinattaessa moottoripyörän rekisterikilpi pitäisi siirtää perävaunun taakse, vaikka sitä ei voi tehdä ilman työkaluja. SMOTO esittää, että vaatimuksesta luovutaan tai annetaan mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin hakea perävaunulle oma tai moottoripyörän kaksoiskilpi.

Lisäksi moottoripyörän ja jousitetulla akselistolla varustetun perävaunun yhdistelmälle tulisi sallia 100 km/h maksiminopeus kuten autoillekin.

– Esityksessä sallittaisiin ajoradan reunan suuntainen pysäköinti moottoripyörän rinnalle, mutta yli 300-kiloisen moottoripyörän siirtäminen auton takaa voi olla vaikeaa, ja rinnalle pysäköiminen saattaa estää pääsyn pyörän luo siten, että sen saisi pois sivutuelta ja että sitä pystyisi liikuttamaan, Marja Kuosmanen selventää.

Suomen Motoristit ry esittää, että pysäköinti moottoripyörän rinnalle ajoradan reunan suuntaisesti yksiselitteisesti kielletään.

Esityksessä vaaditaan mopojen ja moottoripyörien lasten kuljettamiseen tarkoitettujen turvalaitteiden osalta sellaista, mitä ei ole standardeissa määritelty, toisin kuin autojen osalta. Tällaisista turvalaitteista ei ole laadittu EU- tason tai kansallisia vaatimuksia, mikä jättäisi liikaa tulkinnanvaraa soveltamiseen käytännössä.

Lisäksi peräkkäisissä pykälissä on ristiriita. 95§ esittää lasten kuljettamisen rajaksi ikää (15 vuotta), kun taas edellinen 94§ esittää rajaksi pituutta (135 cm). Tämä aiheuttaa epäselvyyttä ja tulkinnanvaraa tieliikennelain noudattamisessa.

Suomen Motoristit ry toteaa, että tällaisia epätarkkuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia on lähtökohtaisesti alettu tieliikennelain kokonaisuudistuksessa poistamaan, ei lisäämään.

SMOTO esitteli näkemyksiään lakiuudistuksesta eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle helmikuun lopulla, ja sai kiitosta asiantuntemuksestaan valiokunnan puheenjohtaja Ari Jaloselta, joka totesi, että ”juuri tämän takia asiantuntijoita kuullaan lakeja arvioitaessa – jopa motoristille tuli uusia näkökulmia asiaan”.

SMOTOn kevätkokous ja kerhokonferenssi 2018 pidettiin Seinäjoella

SMOTOn sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3. Seinäjoella Hotelli Fooningissa. Kokouksen järjestelyistä vastasivat SMOTOn jäsenkerhot MC Club Härmä sekä H.O.G. Pohjanmaa Chapter Finland.

 

Ennen kokousta MC Club Härmän puheenjohtaja Asko Peltola esitteli oman kerhonsa ja sen toimintaa. Lisäksi Asko antoi kuvan Isontalon Antista ja Rannanjärvestä sekä Pohjanmaan Tähti -pelin lahjana kerholtaan pyöreitä täyttäneelle SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmaselle.

 

 

 

 

Seuraavan kerhoesittelyn piti H.O.G. Pohjanmaa Chapter Finlandin puheenjohtaja Pentti Lehtinen.

Kevätkokouksen avasi Marja Kuosmanen ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Peltola.

 

Kokouksessa esiteltiin toimintakertomus vuodelta 2017, hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2017 ja kuultiin toiminnantarkastajien kertomus.

Kokoukseen osallistui 15 jäsenkerhoa sekä viisi henkilöjäsentä.

 

 

 

 

 

 

Kokouksen jälkeen Pertti Kemppainen esitteli Rotary MPEAK 2018 -kurssia, joka pidetään Kauhajoen lentokentällä 5.-6.5.2018. Tästä lisää: https://www.facebook.com/RotaryMPEAK/

 

 

 

 

 

 

 

SMOTOn toimintaan kuuluvan MoTukan eli motoristien kriisipalvelun toimintaa esitteli sen toimintakoordinaattori Jyrki Koivujuuri.

Simo Ruuska (kuvassa) kertoi SMOTOn Verta Pakkiin hallitusti -verenluovutuskamppanjan toiminnasta.

 

 

 

 

 

Kerhokonferenssi 2018

Kerhokonferenssin aiheena oli moottoripyöräilyn tulevaisuus ja siihen oli kutsuttu mp-alan asiantuntijoita sekä toimijoita.

Ensimmäisen esityksen piti Moto-Seinäjoen toimitusjohtaja Hannu Pennala. Hän esitteli Moto-Seinäjoen historiaa sekä moottoripyöräilyn kehitystä samalta ajalta. SMOTOa hän kiitteli vuoden takaisesta mp-veron torppaamisesta ja näki sen hyvänä koko mp-alalle ja harrastukselle. Nuorten väheneminen mp-harrastajien määrässä huolettaa ja se näkyy myös myymälässä. Hannu kertoi monipuolisesti näkemyksiään moottoripyörien ja moottoripyöräilyn tulevaisuuden näkymistä.

 

Toisen esityksen piti Moottoripajahankkeen projektipäällikkö Veijo Kiviluoma. Hanke tarjoaa yksilöllistä tukea nuorille ja ohjausta elämään. Veijo kertoi hyvän esimerkin onnistuneesta moottoripajatoiminnasta Lempäälässä. Siellä oli häiriöitä mopoilijoista ja tilanne rauhoittui, kun moottoripajatoiminta alkoi ja pajalla käykin nyt 40-50 nuorta säännöllisesti. Ongelmien ennaltaehkäisy ja vertaistuki ovat hankkeen kantava toiminta-ajatus. Pajat ovat itsenäisiä, vain tietyt säännöt ja yleisperiaatteet yhdistävät toimintaa. MC Club Härmä on käynnistellyt omaa moottoripajatoimintaa nyt alkuvuodesta ja siellä odotetaan toiminnan vilkastuvan, kunhan ajokausi alkaa. Toiminnassa nähdään hyvä keino saada nuoria mukaan kerhojen toimintaan. Tästä lisää Moottoripajahankkeesta: http://nuorikirkko.fi/moottoripaja/

Klikkaa kuvaa päästäksesi juttuun MotOrgin lainapyörästä.

Lopuksi käytiin vilkasta keskustelua ja mielipiteenvaihtoa moninaisista aiheista, niissä vilahtelivat mm. Motoristit koulukiusaamista vastaan -toiminta, Motorg  kertoi hankkimastaan lainapyörästä jolla jokainen yhdistyksen jäsen voi kokeilla moottoripyöräilyä. Moottoripajatoiminnan aloittaminen ja käytännön järjestelyt puhututtivat runsaasti ja Veijo Kiviluoma kertoikin, miten hakea toimintaan rahoitusta kunnilta.

 

Tässä liikennetutkija Janne Saarikosken videotervehdys: https://youtu.be/uRVREaxqiF4.

Janne kertoo näkemyksiään mm. moottoripyörän roolista liikennejärjestelmässä, moottoripyörien kehityksestä ja lisääntyvistä aktiivisista turvajärjestelmistä sekä siitä, että miten mp tulee olemaan älyliikenteen osana. Lisäksi hän pohtii sähkö-mp:n tulemista ja soveltuvuutta esim. työmatkaliikenteeseen.

 

 

 

 

Ja tässä Bike Worldin puheenjohtaja Stefanie Brandt-Tallqvistin videotervehdys: https://youtu.be/qYryN_sJlVo.

Stefanie kertoo mp-alan trendeistä ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Trendeissä ovat aiheina aluksi digitalisaatio ja toisena omistamisen uudet muodot esim.  vuokraus, jakamistalous ja MaaS (Mobility as a Service). Kolmantena trendinä tulevat esiin aktiiviset eläkeläiset, joilla on aikaa ja rahaa moottoripyöräillä. Neljäntenä trendinä extreme lajit, jotka kiinnostavat erityisesti nuoria. Stefanie tuo myös esiin mielenkiitoisia näkemyksiä moottoripyöräalan tulevaisuuden kehityksestä.

 

 

SMOTOn Antti Kemppainen teki loppuyhteenvedon ja kertoi nettiin laitetusta kyselystä, jonka aiheena on: Nuoret mukaan moottoripyöräilyyn ja kerhoihin. Käy täyttämässä kysely tästä – se vie vain pari minuuttia: https://goo.gl/forms/MbBS7SdQSkJIvqcf2

Kysely on auki 15.4. asti.

 

 

 

 

Suomen Motoristit kiittää lämpimästi kokoukseen osallistujia, järjestäjiä sekä puhujia.

Rakentelet tai et, niin mp-arvan ostaminen kannattaa aina!!

Rakentelet tai et, niin mp-arvan ostaminen kannattaa aina!! Tästä arpakaupoille:

https://www.smoto.fi/?page_id=1178

SMOTO huolissaan: Ajokorttiuudistuksen piti purkaa paikallista sääntelyä – mopo- ja mp-korttien vaatimuksia ollaan tiukentamassa vastoin kaikkia tavoitteita

Veli-Pekka Ratinen on huolissaan ajokorttiuudistuksen vaikutuksista moottoripyöräilyyn.

Suomalaisten motoristien edunvalvojan edustajat ovat juosseet tänäkin keväänä vähän joka välissä esittämässä motoristien näkemyksiä mm. ajokorttiuudistuksesta eduskunnan liikennevaliokunnan edustajille.

– Ajokorttiuudistuksen takana on EU:n Valkoisen kirjan ajatus, että saavutettaisiin yhtenäinen liikennepolitiikka koko EU:n alueella ja purettaisiin paikallista sääntelyä. Autokortin osalta näin on käymässä, mutta mopojen ja moottoripyörien osalta on käymässä juuri päinvastoin: korttien saamista hankaloitetaan ja vaatimustasoa nostetaan kohtuuttoman vaikeaksi, kertoo Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) asiantuntija Veli-Pekka Ratinen.

Vaikuttaa siltä, että koko korttiuudistus tehdään autotuojien agendan mukaan: ajokortti-ikää pudotetaan alemmas ja mopoautot korvataan 16-vuotiaiden ajoharjoitteluautoilla.

Mopokortti

– Mopokortin osalta pakolliset opetustunnit puolittuvat. Tällä hetkellä ajo-opetusta on tullut 3-4 tuntia ja sen lisäksi on ollut käsittelykoe. EU-direktiivin vaatimus mopokortille on kirjallinen koe. SMOTOn mielestä käsittelykoe on osoittautunut toimivaksi. Se on parantanut mopojen liikenneturvallisuutta 43 %, Ratinen vakuuttaa.

– Uudistuksen jälkeen opetus muuttuisi siten että ajo-opetus jäisi pois, ja tilalle tulisi kaikille ensimmäistä ajokorttiaan suorittaville pakollinen neljän tunnin teoriaosuus ”liikenteen perusteet”. Se tarkoittaa sitä, ettei annettaisi ajo-opetusta lainkaan. Se on hankittava jostain muualta tai ostettava erikseen autokoululta.

Lisäksi mopokortin vaatimuksiin lisättäisiin ajokoe liikenteessä. Tämä kohta on erityisen ongelmallinen, koska mopolla ajamisen harjoittelua ei lain mukaan voi omatoimisesti suorittaa missään, ajoharjoittelualueille ja kartingradoille kun ei mopoilla ole pääsyä. Nekin harjoittelutunnit pitäisi ilmeisesti ostaa autokoululta.

Uudistuksen piti lisätä valinnanvapautta ja alentaa mopokortin hintaa, mutta vaikuttaa siltä, että mopokortin hinta tuplaantuisi nykyisestä noin 500 eurosta tuhanteen euroon tai jopa yli, Ratinen murehtii. – Liikenneturvallisuutta uudistus huonontaa, koska pyörän käsittelyä ei suoranaisesti opeteta korttiin liittyen.

Moottoripyöräkortti

Moottoripyöräkorttiin sisältyy – tasosta riippumatta – sama ”liikenteen perusteet” -koulutus, mikäli se on ensimmäinen kortti. Kevytmoottoripyöräkortin opetusmäärä on kaikkiaan 7 tuntia.

– Moottoripyöräkortin käsittelykoetta tiukennettiin perusteettomasti. Kun asiasta käytiin yleisen tason keskustelua kaikkien toimijoiden kesken, kaikki kouluttavat ja asiantuntijatahot olivat sitä mieltä, ettei ole mitään järkeä tehdä koetta vaikeammaksi kuin se nyt on, kun koulutuksen määrää vielä pienennettiin.

Käsittelykokeen hidasajo-osuudessa on kääntymistehtävä. Kahdeksikon yhdessä kohtaa pysähdytään, ja tehdään U-käännös. Nykysäädöksen mukaan se määrämitta on kääntösäde + kaksi metriä. Uudistuksen jälkeen kääntösäde + 1 metri.

Autokoululiiton mukaan käsittelykokeen tiukennus on turha, ja siirtää fokuksen käsittelyssä epäolennaisiin asioihin. Oppilaan aika menee ohjausstopparikäännöksen harjoittelemiseen ja mahdollisesti tärkeämpien asioiden painotus jää vähemmälle. Direktiivin mukaisessa käsittelykokeessa etäisyys on kääntösäde +2 metriä, joka on käytössä nykyisessä käsittelykokeessa. Tätä pidettiin TRAFIn työpajassa kouluttajien keskuudessa riittävänä osaamistasona aloittelevalle motoristille.

Toinen asia mikä muuttui, on väistötehtävä. 50 km/h nopeudesta väistetään keilat ja palataan takaisin keilojen väliin. Tilaa on vanhan lain mukaan 9 metriä, uudessa tilaa olisi vain 8 metriä. Yhdeksän metrin tilassa pystyy väistämään kallistamalla, nyt on pakko tehdä vastaohjaus. Tässäkin tiukennetaan vaatimuksia, vaikka direktiivi ei sitä edellytä. Kortinsaajalta vaaditaan todella paljon, että pystyy saamaan kortin, Ratinen väittää. – Erityisesti naismotoristit joutuvat tässä huonompaan asemaan.

Ajatuksena kaksipyöräisten suosiminen?

Kun lain HE146 ideana on, että paikallista sääntelyä vähennetään, niin tiukentamiselle ei ole perusteita liikenneturvallisuuden perusteella. Senkin vuoksi tiukentaminen on erikoista, sillä kaupunkialueilla pitäisi suosia moottoroituja kaksipyöräisiä. Se vähentäisi ruuhkia, päästöjä ja vaatisi paljon vähemmän pysäköintitilaa. Lisäksi se parantaisi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Esimerkiksi vuosimallin 2017 kevytmoottoripyörän kulutus on 2,3 l/100 km ja C02-päästöt ovat 54 gr/km.

– Lainsäädännön pitäisi mahdollistaa sen, että hyvillä keleillä ihminen jättäisi auton kotiin tai luopuisi siitä kokonaan ja ostaisi esimerkiksi skootterin, jolla voisi julkisten liikennevälineiden lisäksi suorittaa työmatkat. Nyt tarvitaan kohtuuttoman isot talkoot, että saisi ajaa kaksipyöräisellä.

Kevarikortti B-korttilaiselle käsittelykokeella?

– Kun SMOTO antoi viimeksi lausunnon tästä lainkohdasta, niin ehdotimme, että sellainen henkilö, jolla on B-kortti, eli liikenteen teoriapuoli hallinnassa, voisi käsittelykokeen läpäisemällä ajaa A1-luokan ajoneuvoilla eli kevytmoottoripyörää vastaavilla kaksipyöräisillä. Myös Teknisen kaupan Liitto oli samoilla linjoilla omassa lausunnossaan.

Tämä asia jäi kuitenkin pois lausuntojen yhteenvedosta, Ratinen hämmästelee.

EU-direktiivi mahdollistaisi suoraan kevytmoottoripyörän kuljettamisen B-kortilla, ja se onkin sallittua 12 EU-maassa.

Moottoroitujen kaksipyöräisten osalta jokaista asiaa tiukennetaan ”liikenneturvallisuuteen perustuen”. Tähän ei kuitenkaan olemassaolevien tilastojen valossa ole perustetta.

– Uudistuksessa on siis vielä paljon paikattavaa, mikäli sillä pyritään tasa-arvoisesti suitsimaan turhaa byrokratiaa ja kustannuksia sekä yhdenmukaistamaan sitä EU-lainsäädännön ja Valkoisen kirjan tavoitteiden mukaiseksi. Vielä se on kuitenkin mahdollista nämä asiat huomioiden, Veli-Pekka Ratinen korostaa SMOTOn kantaa.

SMOTO on mukana Porin Motor Show:ssa

SMOTO on mukana Porin Motor Show -näyttelyssä tulevana viikonloppuna (3.-4.3.). Osastolta löytyy tietoa motoristien edunvalvonnasta – niin menneistä saavutuksista kuin nykyisistä ja tulevista haasteistakin.

Myynnissä on tietty myös moottoripyöräarpoja!

Tai tule vaan jutulle, tutustumaan ja moikkaamaan!

Terkuin Marja, Aki ja Keijo

Motouutiset teki jutun SMOTOn puheenjohtajasta, Marja Kuosmasesta

Puheenjohtaja Marja Kuosmanen: SMOTOsta on tullut edunvalvoja, mutta moottoripyöräilläänkö vielä 10 vuoden kuluttua riippuu meistä?

Marja Kuosmanen toimii Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) puheenjohtajana nyt neljättä vuotta. Järjestö on ottanut tänä aikana isoja askeleita eteenpäin ja saavuttanut sen motoristien edunvalvojastatuksen, mitä se jo takavuosina tavoitteli. Fokus hukkaantui kuitenkin välillä erilaisten kokoontumisten ja tapahtumien järjestelyyn.

Tällä hetkellä SMOTO on organisaatio, joka kutsutaan mukaan keskusteluihin silloin, kun halutaan tietää, mitä mieltä moottoripyöräilijät ovat asioista, oli sitten kysymys omavalmistepyöristä tai ajokorttilainsäädännön muutoksista tai vaikkapa siitä, miten moottoripyöräily muuttuu tulevaisuudessa tai miten moottoripyörät pitäisi ottaa huomioon liikennejärjestelmässä silloin, kun autonomisesti ajavat autot ilmestyvät kadulle.

Paitsi SMOTOn ohjaamista kohti motoristien aseman parantamista, Marja Kuosmanen on itsekin – tietenkin – motoristi, ja ollut mukana SMOTOn toiminnassa jo pidemmän aikaa.

Kun tähän vielä lasketaan mukaan se, että hän jokin aika sitten täytti pyöreitä vuosia, niin on juuri oikea hetki tehdä hänestä henkilökuva, johon Marjan itsensä lisäksi on haastateltu myös muita SMOTOn vaikuttajia, ja kysyä, mitä moottoripyöräily hänelle merkitsee.

Lue koko juttu Motouutisten sivuilta klikkaamalla tästä.