Suomen Motoristit ry

SMOTO on vuonna 1989 perustettu suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on valvoa ja edistää suomalaisten motoristien etuja.

SMOTOon kuuluu jäsenkerhojen kautta ja henkilöjäseninä noin 24 000 motoristia. SMOTO huolehtii kaikkien suomalaisten motoristien edunvalvonnasta.

SMOTO on innovatiivinen, puolueeton, aloitteellinen ja vastuullinen moottoripyöräilyn kehittäjä, joka toimii aktiivisesti ja vie eteenpäin kaikkien suomalaisten motoristien asioita ja moottoripyöräilyä.

SMOTOn edunvalvonnan tavoitteena on, että moottoripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta on välttämätöntä.

Tästä linkistä LISÄTIETOA (Mitä tehty?) SMOTOsta ja edunvalvonnasta.

Suomen Motoristit ry on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

FEMA – The Federation of European Motorcyclists’ Associations
FEMA toimii Euroopan kansallisten moottoripyöräjärjestöjen katto-organisaationa. Eurooppalaisena etujärjestönä FEMAlla on hyvät yhteydet ja kontaktit EU toimielimiin sekä vaikuttajiin. FEMA pitää aktiivista yhteyttä muihin moottoripyöräilyä edustaviin organisaatioihin.
www.fema-online.eu

NMR – Nordisk Motorsykkel Råd – Pohjoismainen moottoripyöräneuvosto
NMR on keskustelu- ja yhteistyöelin pohjoismaisille moottoripyöräjärjestöille, joiden jäsenet harjoittavat maantieajoa. NMR syntyi 1970-luvun puolivälissä. NMR tukee pohjoismaisten moottoripyöräilijöiden välistä yhteistyötä. NMR:ssä on hieman alle 150 000 jäsentä seitsemässä eri järjestössä, ja se edustaa noin 850 000 pohjoismaista moottoripyöräilijää.

Liikenneturva
”Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa toimiva julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä.” Liikenneturva järjestää esim. kampanjoita ja koulutuksia, jotka vaikuttavat kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuteen sekä asenteisiin. SMOTO tuo Liikenneturvan toimintaan ”motoristi näkökulmaa”, sekä tekee Liikenneturvan kanssa yhteistyötä koulutuksessa ja viestinnässä. Liikenneturva järjestää motoristeille esim. EAK-kouluttajakursseja.
www.liikenneturva.fi

SRM – Suomen Hostellijärjestö
Jäsenyyden myötä SMOTO pystyy tarjoamaan jäsenilleen Hostellijärjestön jäsenedut.
www.hihostels.fi

MCF – Motorcycle Forum
Moottoripyöräalan yhteistyöfoorumi, johon kuuluvat MP-kauppiaat, Suomen Moottoriliitto, Suomen Motoristit ja Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto.