Jäsenyydet

Suomen Motoristit ry (SMOTO) on suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja -järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on valvoa suomalaisten motoristien etuja. Lue lisää

Suomen Motoristit ry – Säännöt

SMOTOn jäseneksi voi liittyä moottoripyöräkerhona tai yksityishenkilönä.

SMOTOn kannatusjäseneksi voi liittyä myös yhteisönä.

Mahdolliset jäsenyyslajit:

Kerhot - Varsinainen jäsen
Yksityishenkilöt - Varsinainen jäsen
Yritykset ja Yhteisöt - Kannatusjäsen

Kaikki jäsenyydet oikeuttavat jäsenetuihin.

Ero varsinaisen ja kannatusjäsenyyden välillä on äänioikeudessa.

Jäseneksi liittyvä kerho tai yksityishenkilö voi käyttää äänioikeutta SMOTOn kokouksissa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain syyskokouksen päättämän jäsenmaksun.

Eri jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla keskenään erisuuruiset.

Kaikkien jäsenten jäsenmaksu muodostuu perusosasta ja vuosimaksusta. Perusosa perustuu henkilöä kohti maksettavaan FEMAn (The Federation of European Motorcyclists´ Association) jäsenmaksuun. Vuosimaksu on yhdistykselle maksettava jäsenmaksun osa.

Vuosimaksun kerhojäsenet maksavat enintään 750 jäsenestä. Jäsenmaksun perustana on kerhojäsenen ja kannatusjäsenen 16 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärä edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä.

Jäsenmaksut vuonna 2021

PerusosaVuosimaksuMaksu yhteensä vuodelta 2021
kerhot0,06 €/jäsen (kaikki 16v. täyttäneet)2,74 €/jäsen (16v. täyttäneet jäsenet 750 jäseneen asti)2,80 €/jäsen 750 jäseneen asti + 0,06 €/jäsen 751 ja sitä ylittävältä jäsenmäärältä
henkilöjäsen1,67 €23,33 €25 €
kannatusjäsen1,67 €97,33 €99 €

Jäseneksi liittyminen – kerhot

Kerhojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva  oikeuskelpoinen moottoripyöräyhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta SMOTOn hallitus.

Jäsenyyttä haetaan oheisella Liittymislomake Kerhoille 

Lomakkeen liitteeksi tarvitaan lisäksi:

  • jäsenyyttä hakevan kerhon säännöt
  • jäsenyyttä hakevan kerhon jäsenmäärät (eriteltynä kokonaisjäsenmäärä, alle 29-vuotiaiden määrä ja alle 16-vuotiaiden määrä)
  • pöytäkirjaote kokouksesta, jossa jäsenyyden hakemisesta on päätetty
  • yhdistysrekisteriote, jonka saa PRH:n Yhdistysrekisteristä

Jäsenhakemus liitteineen palautetaan allekirjoitettuna osoitteeseen Suomen Motoristit ry, Kuusimäenkatu 21a, 33560 Tampere. Hakemus on allekirjoitettava jäsenyyttä hakevan yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

Jäsenhakemukset käsitellään seuraavassa mahdollisessa SMOTOn hallituksen kokouksessa. Lisätietoja hakemuksen tekemisestä ja käsittelystä voi kysyä puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

 

Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen – yksityishenkilöt

Yhdistyksen henkilöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenhakemuslomake

Kannatusjäseneksi liittyminen – yritykset, yhteisöt jne

Kannatusjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä Suomessa toimivan oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyttä haetaan oheisella lomakkeella


Jäsenkortit ja -edut

Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymisvuoden jäsenmaksu on maksettu.

Oikeus yhdistyksen jäsenkorttiin tai jäsenetuihin on jäsenellä joka on suorittanut jäsenmaksun kuluvalta kalenterivuodelta.

Jäsenyyden käsittely kestää noin kaksi viikkoa. Jäsenyyden hyväksymisen jälkeen henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat postitse tai sähköpostilla laskun jäsenmaksusta. Maksun maksamisen jälkeen heille lähetetään jäsenkortit noin kahden viikon kuluttua maksusta. Kerhot voivat jäsenyyden hyväksynnän jälkeen painattaa SMOTOn logon omaan jäsenkorttiinsa. Jäsenetujen käyttö edellyttää jäsenyyden todistamista SMOTOn jäsenkortilla tai kerhon jäsenkortilla, jossa on SMOTOn logo.

Jäsenet liitetään SMOTOn postituslistoille.