Jäsenyydet

Suomen Motoristit ry (SMOTO) on suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja -järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on valvoa suomalaisten motoristien etuja. Lue lisää

Suomen Motoristit ry – Säännöt

SMOTOn jäseneksi voi liittyä moottoripyöräkerhona tai yksityishenkilönä.

Yhteisöt voivat liittyä SMOTOn kannatusjäseneksi.

Jäsenyyslajit:

Kerhojäsen - Moottoripyöräkerhot (yhdistys)
Henkilöjäsen - Yksityishenkilöt
Kannatusjäsen - Yritykset ja yhteisöt

Kaikki jäsenyydet oikeuttavat jäsenetuihin.

Ero kannatusjäsenyyden ja muiden jäsenyyksien välillä on äänioikeudessa.

Jäseneksi liittyvä kerho tai yksityishenkilö voi käyttää äänioikeutta SMOTOn kokouksissa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Eri jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla keskenään erisuuruiset.

Jäsenmaksu muodostuu FEMA-osasta ja SMOTO-osasta. FEMA-osa perustuu jäsentä kohti maksettavan FEMAn (The Federation of European Motorcyclists' Association) jäsenmaksuun. SMOTO-osa on yhdistykselle maksettava jäsenmaksun osa.

Kerhojäsenen jäsenmaksun perusteena oleva jäsenmäärä on kerhojäsenen ilmoittama 16 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärä edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä.

Kerhojäsenet maksavat jäsenmaksun FEMA-osaa kaikista jäsenistään. Kerhojäsenet maksavat jäsenmaksun SMOTO-osaa enintään 750 jäsenestä.

Jäsenmaksut vuonna 2023

FEMA-osaSMOTO-osaMaksu yhteensä vuodelta 2023
kerhojäsenet0,06 €/jäsen (kaikki 16v. täyttäneet)2,74 €/jäsen (16v. täyttäneet jäsenet 750 jäseneen asti)2,80 €/jäsen 750 jäseneen asti + 0,06 €/jäsen 751 ja sitä ylittävältä jäsenmäärältä
henkilöjäsenet1,67 €23,33 €25 €
kannatusjäsenet1,67 €97,33 €99 €

 

Kerhojäseneksi liittyminen

Kerhojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva  oikeuskelpoinen moottoripyöräyhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta SMOTOn hallitus.

Jäsenyyttä haetaan oheisella Liittymislomake Kerhoille 

Lomakkeen liitteeksi tarvitaan lisäksi:

  • jäsenyyttä hakevan kerhon säännöt
  • jäsenyyttä hakevan kerhon jäsenmäärät (eriteltynä kokonaisjäsenmäärä, alle 29-vuotiaiden määrä ja alle 16-vuotiaiden määrä)
  • pöytäkirjaote kokouksesta, jossa jäsenyyden hakemisesta on päätetty
  • yhdistysrekisteriote, jonka saa PRH:n Yhdistysrekisteristä

Jäsenhakemus liitteineen palautetaan allekirjoitettuna sähköpostilla: puheenjohtaja@smoto.fi. Hakemus on allekirjoitettava jäsenyyttä hakevan yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

Jäsenhakemukset käsitellään seuraavassa mahdollisessa SMOTOn hallituksen kokouksessa. Lisätietoja hakemuksen tekemisestä ja käsittelystä voi kysyä puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Henkilöjäseneksi liittyminen

Yhdistyksen henkilöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Liity jäseneksi yllä olevaa "Liity henkilöjäseneksi"-nappia painamalla ja täytä avautuva nettilomake.

Kannatusjäseneksi liittyminen

Kannatusjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä Suomessa toimivan oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyttä haetaan ottamalla yhteys puheenjohtajaan: puheenjohtaja@smoto.fi.

Jäsenkortit ja -edut

Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymisvuoden jäsenmaksu on maksettu.

Oikeus yhdistyksen jäsenkorttiin tai jäsenetuihin on jäsenellä joka on suorittanut jäsenmaksun kuluvalta kalenterivuodelta.

Jäsenyyden käsittely kestää noin kaksi viikkoa. Jäsenyyden hyväksymisen jälkeen henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat postitse tai sähköpostilla laskun jäsenmaksusta. Maksun maksamisen jälkeen heille lähetetään jäsenkortit noin kahden viikon kuluttua maksusta. Kerhot voivat jäsenyyden hyväksynnän jälkeen painattaa SMOTOn logon omaan jäsenkorttiinsa. Jäsenetujen käyttö edellyttää jäsenyyden todistamista SMOTOn jäsenkortilla tai kerhon jäsenkortilla, jossa on SMOTOn logo.

Jäsenet liitetään SMOTOn postituslistoille.