Tutkimukset ja julkaisut

Moottoripyörälijöiden liikenneturvallisuuden kehitys 2000-2019

Tilastotietoa moottoripyöräilijöiden liikenneonnettomuuksista 2000-luvulla, julkaistu 26.4.2020

MP-autovero 2019 WP

Moottoripyörien autovero Suomessa 2019, valkoinen kirja

MP-autovero, tutkimus 2019

Moottoripyörien CO2-päästöt ja autoveron taso, tutkimus 2019

MP-autovero, tutkimus 2018

Moottoripyörien CO2-päästöt ja autoveron taso, tutkimus 2018

MP-verotus 2018, tutkimus 2018

Moottoripyöräilyn verotus, päästöt, sähkökäyttöiset 2-pyöräiset ja palvelumallit Suomessa, tutkimus 2018

Pölynsidonta 2018 -kysely

Kysely pölynsidonta-aineen käytöstä ja sen aiheuttamista ongelmista motoristeille, 2018

Tiestön kunto 2017- kysely

Kysely tiestön kunnosta, 2017

Suomalaisen motoristin profiili 2017

Millainen on Suomalainen motoristi, tutkimus 2017

Moottoripyöräily Suomessa 2016 -tutkimus

Moottoripyörien omistus, ajomäärä, ajaminen, rahankäyttö, tutkimus 2016

Suomalaisen motoristin profiili 2016

Millainen on Suomalainen motoristi, sosioekonominen asema, tutkimus 2016

MP-veron vaikutus 2016

Mitä vaikutuksia 2016 suunnitellulla mp-ajoveuvoverolla olisi ollut motoristien kulutuskäyttäytymiseen, mielipide verosta, tutkimus 2016