Vuoden 2023 MP-arpajaisten tulokset

SMOTOn MP-arpojen myyntiaika päättyi 31.8.2023 ja arvonta suoritettiin 8.9.2022 Tampereen poliisilaitoksella. Pääpalkinto, uusi moottoripyörä, menee tänä vuonna Helsinkiin. Voittoarpa on ostettu Helsingin MP-messuilta SMOTOn osastolta. Kaikki palkinnot ja voittoisat arpanumerot voit tarkistaa ao. listasta. Olemme yhteydessä voittajiin.

SMOTO MP-arpa 2023 voittoluettelo

EU-parlamentin esittelijän ehdotus ajokorttidirektiivin muutoksiksi

Miltä kuulostaisi erilaiset nopeusrajoitukset autoille ja moottoripyörille samoilla teillä? Mm. tällaista ehdottaa esittelijä Karima Delli Euroopan parlamentille EU:n ajokorttidirektiivin uudistamiseksi. Lue tästä käännös FEMAn artikkelista:

EU-parlamentin esittelija ajokorttidirektiivista

Lue tästä FEMAn alkuperäinen artikkeli aiheesta:

European licence proposal: different speed limits for cars and motorcycles

Katsastusta vai tienvarsitarkastuksia?

Tällä viikolla on uutisoitu näyttävästi poliisin ja Traficomin yhdessä järjestämistä moottoripyörä- ja mopovalvontaiskuista.

https://poliisi.fi/-/ita-uudenmaan-poliisi-ja-traficom-valvoivat-moottoripyorien-ja-mopojen-liikennekelpoisuutta

Mopojen osalta tulos oli aika murheellinen, eikä moottoripyörienkään osalta hyvä.

Valvontaa tehtiin liikkuvana valvontana, sekä kiinteistä paikoista. Poliisi tekee liikenteen valvontaa työkseen, eikä siinä ole mitään uutta ja se on kannatettavaa. Kiinnostavan tästä tekee se, että mukana oli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä katsastajia. Tarkoituksena oli myös kerätä tietoa moottoripyörien ja mopojen teknisestä kunnosta.

Minkä takia Traficomia kiinnostaa moottoripyörien ja mopojen tekninen kunto, liittynee katsastukseen valmistautumiseen. Saamiemme tietojen mukaan Traficomissa on ollut kiinnostusta aiheeseen ja nämä valvontaiskut sekä Traficomin tuleva raportti moottoripyöräonnettomuuksista näyttänevät mihin suuntaan asioita halutaan viedä.

Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus on parantunut ja onnettomuuksissa on ollut 2000-luvulla selkeä laskeva trendi suhteessa moottoripyöräkantaan. Onnettomuuksista kerätyn aineiston perusteella moottoripyörän tekninen kunto on hyvin harvoin (< 1 %) ollut onnettomuuden aiheuttajana. Valvontaiskujen tulosten perusteella voisi kuvitella toisin. Olisi syytä tarkastella, millaisia puutteita valvonnassa on havaittu ja mikä niiden vaikutus ajoneuvon liikenneturvallisuuteen todella on.

Tienvarsivalvonta on tiedetty tehokkaaksi tavaksi valvoa ajoneuvojen kuntoa ja SMOTO kannattaa sitä määräaikaiskatsastuksen sijaan. Suomessa ei ole pakollista moottoripyörien eikä mopojen määräaikaiskatsastusta. Katsastus vaatisi lakimuutoksen, eikä se ole Traficomin toimivallassa. EU-komissio on aikeissa antaa katsastusdirektiivin muutosesityksen ulos Q3/2023 aikana. Esityksessä todennäköisesti ehdotetaan määräaikaiskatsastuspakkoa kaikille moottoripyörille ja mahdollisesti myös mopoille. Siitä alkaa asian käsittely EU:n toimielimissä. Kestäisi kuitenkin pitkään ennen kuin direktiivi tulisi voimaan jäsenmaissa.

SMOTO on tehnyt määrätietoisesti työtä moottoripyörien määräaikaiskatsastuksen estämiseksi. Jatkamme työtä tällä saralla ja näyttäisi sieltä, että kohta koittavat taas ”kiirevuodet” aiheen tiimoilta. Tilanne muistuttaa hyvin paljon nykyisen katsastusdirektiivin käsittelyä EU:ssa v. 2012. Lopputuloksena oli silloin se, että direktiiviin tuli poikkeus, jonka mukaan jäsenmaat voivat toteuttaa katsastukselle vaihtoehtoisia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Muutama jäsenmaa, Suomi mukaan lukien, käytti tätä poikkeusta ja Tanska  valitsi valitsi nimen omaan tienvarsitarkastukset katsastuksen korvaavaksi toimenpiteeksi.

Hymyilevän motoristin kevätpäivä 13.5.2023

Tänä vuonna viisikymmentä vuotta täyttävä Helsingin moottoripyöräilijäkerho ry (HMPK) järjestää Hymyilevän motoristin kevätpäivän (HMKP) 12.5. Tapahtuma alkaa klo 10-12 kokoontumisella Malmin lentokentälle ja jatkuu klo 12 paraatiajona. Paikalle odotetaan tuhansia motoristeja. Katso tapahtumainfo ja muut tiedot HMPK:n sivuilta:

https://hmpk.fi/wp/hmkp/

Tule tapaamaan SMOTOn edustajia tapahtumassa. Myynnissä on myös MP-arpoja, joiden pääpalkintona on uusi moottoripyörä. Osta omasi ennen kuin ne loppuvat!

SMOTOn lausunto liikennevakuutusdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta

EU:n liikennevakuutusdirektiivin 2021/2118 kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella 30.1.-26.3.2023. Työryhmän mietintö oli laadittu lakiesityksen muotoon. Kyseessä oli siis luonnos liikennevakuutuslain muutoksista. Sosiaali- ja terveysministeriö laatii aikanaan lakiesityksen eduskunnalle luonnoksen ja siitä annettujen lausuntojen perusteella.

Esityksessä oli useita merkittäviä muutoksia nykyiseen liikennevakuutuslakiin. Hitaat tai kevyet ajoneuvot eivät kuuluisi ajoneuvon määritelmän piiriin ja jatkossa alle 25 km/h kulkevia ja alle 25 kg painavia moottoriajoneuvoja ei tarvitsisi vakuuttaa. Liikenteeseen käyttäminen ei olisi riippuvainen ajoneuvon ominaisuuksista tai siitä, missä ajoneuvoa käytetään ja onko ajoneuvo paikallaan vai liikkeessä. Nykyisessä laissa olevaa ”liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin” -poikkeusta ehdotetaan poistettavaksi. Kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvattaisi enää kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta. Lisäksi esityksessä oli muutoksia mm. vahinkohistoriatietojen välitykseen, korvausedustajasta, korvauksiin vakuutusyhtiön maksukyvyttömyystilanteessa ym.

Lausunnossaan SMOTO kannatti liikenteestä eristetyn alueen määritelmän, ts. liikennevakuutuslain 1 §:n 3. momentin, poistamista. Liikenteestä eristetyn alueen määritelmä on ollut epämääräinen. Aiemmin lain valmistelussa sitä on tulkittu tiukasti, mutta se on antanut mm. vakuutusyhtiöille mahdollisuuden tulkintoihin. Ko. momentin poistaminen selkeyttäisi tilannetta harrastajan kannalta mm. moottoriradoilla tapahtuvassa omaehtoisessa ajoharjoittelussa. Liikennevakuutus vaadittaisiin ja se olisi silloin varmasti voimassa.

Mietinnön mukaan kilpailuissa ja niihin tähtäävässä harjoittelussa ei liikennevakuutuksen kuljettajapaikkasuoja olisi enää voimassa, vaan kuljettajan henkilövahingot korvattaisiin lisenssivakuutuksista. Liikennevakuutus jäisi kuitenkin voimaan kolmansien osapuolien vahinkojen varalta. Tämä saattaisi näkyä edullisempina vakuutusmaksuina tietyissä MP-ajoneuvoryhmissä.

SMOTO painotti lausunnossaan, että lakiluonnoksen teksti ja perustelut on kirjoitettava niin selkeästi, että vakuutusyhtiöiden ei ole mahdollista tulkita asiaa toisin. Nykykäytännössä on vakuutusyhtiöiden välillä eroja. On tärkeää, että mm. moottoripyöräilyn harrastajien moottoriradoilla tapahtuvaa omaehtoista ajoharjoittelua ei tulkita lajiharjoitteluksi ja siten toiminnaksi, jossa ei vaadittaisi liikennevakuutusta.

Lue SMOTOn lausunto tästä.

Suomen Hostellijärjestön edut SMOTOn jäsenille

SMOTO kuuluu Suomen Hostellijärjestön jäsenjärjestöihin, minkä johdosta SMOTOn jäsenillä on käytössään Hostellijärjestön jäsenjärjestöilleen tarjoamat edut.

Hostellijärjestön verkostoon kuuluu yli 40 hostellia ympäri Suomen ja ne tarjoavat vastuullista, uniikkia ja yhteisöllistä majoitusta kaikille matkailijoille. Hostellijärjestö ja sen hostellit ovat osa maailmanlaajuista Hostelling International (HI) hostellien verkostoa, johon kuuluu noin 3500 hostellia lähes 90 maassa.

SMOTOn jäsenet saavat 10 % majoitusalennuksen verkoston hostelleissa Suomessa. Jäsenet voivat myös tilata maksutta kotimaan hostellikortin, jolla saa 10% majoitusalennuksen verkoston hostelleissa Suomessa sekä paljon muita hostellikorttietuja ja tietoa edullisista majoitusvaihtoehdoista.

Hostellijärjestö tarjoaa motoristeille myös reittiehdotuksia kotimaan ajoreissuille. Reittien varrelta voi valita hostelleja yöpymiseen sopivien välimatkojen päästä. Reitteihin voi tutustua tarkemmin Hostellijärjestön verkkosivulta löytyvästä Motoristeille-teemasta.

Ulkomaan reissuja varten jäsenet voivat ostaa alennettuun hintaan kansainvälisen hostellikortin, jolla edut ovat käytettävissä Suomen lisäksi myös ulkomaiden HI-hostelleissa.

SMOTOn jäsenkerhot voivat pyytää Hostellijärjestöltä käyttöönsä valmista materiaalia hostellietujen viestimiseksi kerhon jäsenille. Aineistopyynnöt voi lähettää osoitteeseen info@hihostels.fi.

Lisätietoja www.hostellit.fi

#VerestaHyviaMuistoja-kampanja, 2022 tulokset

Vuoden 2022 #VerestaHyviaMuistoja-kampanjassa palkittavat veriryhmät ovat:

 1. Naismotoristit FB-ryhmä, 222 luovutusta
 2. BMW Moottoripyöräkerho ry ,127 luovutusta
 3. Harley-Davidson Club Finland ry, 69 luovutusta

Suomen Motoristit ry SMOTO veriryhmä saavutti 75 luovutusta. Yli 30 luovutusta saavuttivat Gold Wing Club Finland ry, Kuopion Moottoripyöräclubi ry, Gruppo Moto Guzzi Finlandia ry, Jyväskylän Moottoriklubi ry, Moottoripyörä.org ja Oulun MC ry.  Palkittuja Veriryhmiä (yli 10 luovutusta) oli vuona 2022 yhteensä 884 kpl. Palkintojen luovutus voittajille pyritään järjestämään Kuopion MP-näyttelyssä 23.4.

SMOTO ja SPR solmivat uuden 2-vuotisen yhteistyösopimuksen kattaen vuodet 2023 ja 2024. Toiminta jatkuu samoilla periaatteilla ja nyt koronarajoitusten poistuttua pyritään järjestämään verenluovutukseen liittyviä yhteisiä tilaisuuksia. Myös tiedotusta alueellisten luovutustilaisuuksien aikatauluista ja paikkakunnista lisätään.

 

MP-arpajaisten voittopyörän luovutus

SMOTOn moottopyöräarpajaisten pääpalkinto luovutettiin Osmo Turuselle Kuopiosta. Osmo valitsi palkintopyöräksi Harley-Davidson FXST Softail Standard Blackin. Palkinnon luovutus tapahtui Harley-Davidson Tampere – Mr Moore Motorcycles Oy:n tiloissa 10.9.2022. Kuvassa arpavastaava Mika Laakso luovuttaa voittopyörän avaimet Osmolle.

Voittoarpa oli ostettu SMOTOn osastolta Kuopion MP-näyttelystä keväällä.

Onnea arvonnan voittajille!

Vuoden 2022 MP-arpajaisten tulokset

SMOTOn MP-arpojen myyntiaika päättyi 3.8.2022 ja arvonta suoritettiin 12.8.2022 Jyväskylän poliisilaitoksella. Pääpalkinto, uusi moottoripyörä, menee myös tänä vuonna Kuopioon. Voittoarpa on ostettu Kuopion MP-näyttelystä SMOTOn osastolta. Kaikki palkinnot ja voittoisat arpanumerot voit tarkistaa ao. listasta:

SMOTO MP-arpa voittoluettelo 2022

Hymyilevän motoristin kevätpäivä Tahkolla 21.5.2022

Hymyilevän motoristin kevätpäivä (HMKP) 2022 järjestetään Kuopion Tahkolla toukokuussa 2022. Tapahtuma on motoristipiireissä jo käsite ja sen järjestää tänä vuonna Kuopion Moottoripyöräclubi ry.  Katso tapahtuman tarkempi ohjelma ohesta.

Tapahtuma alkaa kokoontumisella 21.5.2022 klo 10 alkaen Nilsiän taajamassa, Halssin kenttä, Valkeiskylä 4, Nilsiä. Teiden varsilla on opastukset. Paraati Tahkolle lähtee klo 13.00.

Perillä on ohjelmaa ja mm. kiertovanteen luovutus seuraavan vuoden järjestäjälle.

Tapahtuman järjestää Kuopion Moottoripyöräclubi ry

Katso HMKP 2022 -infosivu (KMC ry)

Katso HMKP 2022 -näköislehti tästä

HMKP 2022 Ohjelma

KymiRing hemmottelee ensi kesänä moottoriurheilun ystäviä ainutlaatuisilla kisakokemuksilla!

SMOTO:n jäsenetukampanja MotoGP ja MXGP lipuista 10% alennus 30.5.2022 asti. Jätä yhteystietosi alla olevan linkin kautta ja saat SMOTOlaisena alennuskoodin sähköpostiisi lippukauppaan. Toimitamme alekoodit pari kertaa viikossa.
https://fi.surveymonkey.com/r/XC6NLNW

Iitissä sijaitsevalla KymiRingin radalla katsojat saavat nauttia kisatunnelmasta kaikilla aisteillaan, sillä näkymät ratoja kiertävistä katsomoalueista ovat loistavat. Fan Zone -alueet, myyntipisteet ja ravintolapalvelut sijoittuvat katsomoalueille sekä näiden välittömään läheisyyteen KymiRingin moottoriradan varteen.

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaan kuuluva Suomen MotoGP™-osakilpailu ajetaan Iitissä tänä kesänä 8.-10. heinäkuuta!

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarja palaa Suomeen lähes 40 vuoden jälkeen, kun MotoGP™ Suomen osakilpailu ajetaan KymiRingillä 8.-10.7.2022. Jännittävä ja vauhdikas koko perheen suurtapahtuma tarjoaa mahdollisuuden nähdä ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa kansainvälisen MotoGP™-osakilpailun ja kaikki moottoripyöräilyn supertähdet! Lisätietoja: www.finlandmotogp.fi

MXGP FINLAND KYMIRINGILLÄ 13.-14. elokuuta 2022

Motocrossin kuninkuusluokka MXGP saapuu Suomeen 13.–14. elokuuta 2022. MXGP Finland -tapahtumaa varten KymiRingille rakennetulla motocrossradalla ajetaan MXGP:n lisäksi MX2-, EMX250- ja EMX125 sekä EMX OPEN-luokkien kilpailut. Tapahtuman suunnittelun lähtökohtana on ollut tuoda motocross, ajajat, tallit ja pyörät mahdollisimman lähelle yleisöä ja faneja. Pituudeltaan 1,7 km hiekkapohjainen rata sijaitsee KymiRingin moottoriradan keskellä 15 hehtaarin tapahtuma-alueella. Lisätietoja: www.mxgpfinland.fi

SMOTO:n suuri verokysely 2022

Vastaa ja kerro mielipiteesi moottoripyöräilyn verotuksesta.

Motoparlamentti siirretään omalle paikalleen syksyyn

Syksyltä nyt kevättalvelle siirretty Motoparlamentti siirretään omalle paikalleen marraskuulle vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi. Motoparlamentti järjestetään todennäköisesti viikolla 47 eli tiistaina 22.11.2022. Laita päivämäärä jo kalenteriisi!

Teemoina Motoparlamentissa ovat muun muassa liikenteen päästövähennystavoitteet, auto- ja ajoneuvoverotus sekä polttomoottoreiden tulevaisuus. Samoja teemoja tulemme nostamaan edunvalvonnassa koko vuoden ajan.

SMOTOn hallitus päivittyi vuodelle 2022

SMOTOn hallitukseen valittiin syyskokouksessa tuoreita kasvoja. Tervetuloa hallitukseen Harri Vastamäki ja Jarno Syrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jari Kielinen ja hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Harri Forsbergin.

Hallituksen jäsenistön tarkempi esittely näkyy lähiaikoina SMOTOn somessa eli muista seurata!

Hallitus vuodelle 2022:
Jari Kielinen, puheenjohtaja
Harri Forsberg, varapuheenjohtaja
Antti Kemppainen, hallituksen jäsen
Harri Vastamäki, hallituksen jäsen
Jarno Syrén, hallituksen jäsen
Juha Endén, hallituksen jäsen
Mika Laakso, hallituksen jäsen
Veli-Pekka Ratinen, hallituksen jäsen
Tomi Karmaluoto, hallituksen jäsen

EU:n ajama romuajoneuvodirektiivin muutos haitallinen moottoripyörien osien kierrätykselle

Suomen Motoristit ry (SMOTO) toteutti vuonna 2021 tutkimuksen, jossa selvitettiin, mikä on moottoroitujen kaksipyöräisten kierrätyksen taso. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi 11 moottoripyöräpurkamoa, 20 autopurkamoa sekä yksi rakentaja ja yksi harrastekerho.

Lue tutkimus täältä: Tutkimus moottoroitujen kaksipyöräisten kierrätyksestä 2021

Tutkimuksen johtopäätöksenä moottoroitujen kaksipyöräisten käsittelyyn erikoistuneiden toimijoiden kautta osien kierrätys toimii tehokkaasti ja osien kierrätysaste on korkea. Pääasiassa autojen käsittelyyn erikoistuneiden toimijoiden kautta moottoroitujen kaksipyöräisten osien kierrätys on vähäistä. Rakentajien ja harrastekerhon kautta osien kierrätysaste on hyvin korkea.

EU:n ajaman romuajoneuvodirektiivin muutosten vaikutus moottoripyöriin

SMOTO on aiemmin esittänyt huolensa siitä, miten mahdollinen moottoroitujen kaksipyöräisten ulottaminen romuajoneuvodirektiivin piiriin vaikuttaisi purkuosien kierrättämiseen. Tutkimus osoittaa huolen olleen aiheellinen. Mikäli moottoroidut kaksipyöräiset olisivat direktiivin piirissä, osa niiden käsittelyyn erikoistuneista toimijoista joutuisi lopettamaan toimintansa kohonneiden vaatimusten ja toiminnan sääntelyn vuoksi. Pääosa käytöstä poistettavista moottoroiduista kaksipyöräisistä kulkeutuisi toimijoille, jotka eivät kierrätä purkuosia tehokkaasti vaan pääasiassa hyödyntävät ne metallijätteenä. Myös harrastajien osien saanti vaikeutuisi huomattavasti.

Moottoroitujen kaksipyöräisten kierrätyksessä olisi tehokkainta hyödyntää purkuosat mahdollisimman pitkälle, koska se vähentää uusien osien tarvetta ja niiden valmistuksen ekologista kuormitusta. Raaka-aineiden hyödyntäminen tulisi olla toissijaista. Kolmantena ajoneuvojen purussa syntyvien jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö tulisi olla tehokasta.

SMOTO ei kannata romuajoneuvodirektiivin laajentamista moottoroituihin kaksipyöräisiin. Direktiivin vaikutukset olisivat pääosin negatiivisia ja vähentäisivät osien todellista kierrätystä.

Lopulta ratkaisu EU:n liikennevakuutusdirektiiviin

EU parlamentti hyväksyi 21.10.2021 äänestyksessään muutokset EU:n liikennevakuutusdirektiiviin. Parlamentin hyväksymä teksti löytyy:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0035-AM-061-061_EN.pdf

Esitys menee vielä Eurooppa-neuvoston käsittelyyn, jonka pitäisi olla muodollisuus. Kun komissio julkaisee direktiivin, jäsenmailla on 2 vuotta aikaa siirtää muutokset lainsäädäntöön.

EU:n itse aiheuttama epävarmuus direktiivin soveltamisessa

EU:n Motor Insurance Directive 2009/103/EY (MID) on direktiivi ”moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta”. Käytännössä direktiivi koskee pakollista liikennevakuutusta ja se on pantu Suomessa täytäntöön liikennevakuutuslaissa. Direktiivi tuli voimaan 2009.

Direktiivi on ollut EU:n toimielinten käsittelyssä vuodesta 2018 alkaen. Epävarmuus direktiivin soveltamisesta on alkanut jo vuonna 2014 ja vaikuttanut mm. siihen, miten vakuutusyhtiöt tulkitsevat liikennevakuutuksen tarpeen käytettäessä ajoneuvoa suljetulla alueella.

Direktiivin soveltamisala on ollut epäselvä sen jälkeen, kun EU tuomioistuin antoi v. 2014 ratkaisunsa nk. Vnuk-tapauksessa (Vnuk C-162/13). Kyseessä oli slovenialainen maanviljelijä, joka loukkaantui traktorin peruuttaessa ja osuttua tikkaisiin, joilla hän oli työskentelemässä. Ratkaisussaan tuomioistuin tulkitsi MID-direktiiviä sovellettavan myös traktoriin tiealueen ulkopuolella. Vnuk-tuomion jälkeen EU tuomioistuimelta on tullut pari muutakin direktiivin soveltamisalaa koskevaa ratkaisua, jotka ovet entisestään hämmentäneet asiaa.

EU komissio antoi 2018 ehdotuksen MID-direktiivin muuttamisesta. Komission ehdotuksessa oli laajennettu direktiivin soveltamisalaa tuomioistuimen Vnuk-ratkaisun mukaisesti. Liikennevakuutus olisi sen mukaan pakollinen myös suljetulla alueella ja moottoriurheilussa, eikä sillä olisi merkitystä käytetäänkö ajoneuvoa liikenteessä vaiko ei ja liikkuuko se vai ei vahingon sattuessa. Myös kevyet sähkökäyttöiset ajoneuvot olisivat tulleet direktiivin piiriin.

Komission esityksestä älähtivät erityisesti moottoriurheilupiirit. Liikennevakuutuspakko olisi nostanut vakuutusmaksut pilviin ja tehnyt moottoriurheilusta EU-alueella käytännössä mahdotonta. FIA ja FIM lobbasivat aiheesta voimakkaasti.

EU parlamentti otti nämä näkemykset huomioon ja alkoi työstää esitystä. Muutoksia hierottiin pitkään ja sopuun päästiin kesällä 2021 parlamentin ja Eurooppa-neuvoston neuvotteluiden tuloksena.

Mitä uutta parlamentin esityksessä on?

Käytännössä iso muutos komission alkuperäiseen esitykseen verrattuna on se, että direktiivi ei koskisi kilpailukäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, joita käytetään rajoitetulla ja rajatulla alueella, jonne yleisö ja muu liikenne ei pääse. Jäsenmaat voisivat myös päättää liikennevakuutuksen tarpeesta ajoneuvoille, joita käytetään suljetulla alueella tai joita ei ole tarkoitettu tieliikenteeseen. Kevyet sähkökäyttöiset ajoneuvot olisivat myös direktiivin ulkopuolella. Esityksessä on joitakin parannuksia vakuutushistorian siirtämiseksi maiden välillä ja vakuutusyhtiön konkurssin varalle.

Miten tämä vaikuttaa moottoripyöräilyyn Suomessa?

Direktiivin vaikutukset näkyvät Suomessa vasta, kun ne on siirretty liikennevakuutuslakiin, johon ei välttämättä edes tarvita muutoksia. Tavalliseen liikennekäyttöön tarkoitetun moottoripyörän omistajaan muutokset tuskin vaikuttavat. Suurin kysymys Suomessa on ollut kilpailu- ja harjoituskäyttöön tarkoitetut nk. punakilpiset moottoripyörät, joiden vakuuttaminen on ollut melkoista rulettia ja pääosin kallista sellaista. Tulkinta siitä, mikä katsotaan suljetuksi alueeksi, missä ei vaadita liikennevakuutusta, on hiertänyt harrastajien ja vakuutusyhtiöiden välillä.

On huomioitava, että direktiivi esittää minimivaatimukset, joista jäsenmaat voivat poiketa tiukempaan (= parempi vakuutusturva) suuntaan. Esityksessä on mainittu poikkeuksena moottoriurheilutapahtumat ja aktiviteetit sisältäen kilpailut, harjoittelu, testaus ja näytökset rajoitetulla ja rajatulla alueella. Näissä vaaditaan joka tapauksessa kolmansien osapuolten vastuuvakuutus, jonka kattavuus on oltava samaa tasoa kuin liikennevakuutuksen.

Arvioita tulevasta

Vakuutusyhtiöiden tulkinta suljetusta alueesta saanee täsmennystä esityksen määritelmästä ”rajoitettu ja rajattu”, mutta sen vaikutus jää nähtäväksi. Arvelemme, että Suomessa ei muutoin aleta merkittävästi muuttamaan liikennevakuutuslakia ellei direktiivin minimivaatimuksista jokin osa näin edellytä. Vaatimus direktiivin piiristä pois jäävien, suljetulla alueella käytettävien, ajoneuvojen vakuutusturvan kattavuudesta on mahdollista täyttää vaatimalla niille liikennevakuutus ja on hyvin mahdollista, että liikennevakuutuslain nykyinen tulkinta jää voimaan.

Artikkelikuva: Fred MARVAUX, © European Union 2021 – Source : EP

Suomi ei ole ottamassa käyttöön moottoripyörien määräaikaiskatsastusta

Julkisuudessa on ollut viime aikoina keskustelua moottoripyörien määräaikaiskatsastuksesta. On myös esiintynyt arvioita siitä, että moottoripyörien määräaikaiskatsastus otettaisiin käyttöön Suomessa EU:n katsastusdirektiivin mukaisesti vuoden 2022 alussa tai vuonna 2023.

SMOTO kysyi liikenne- ja viestintäministeriöltä kolme kysymystä aiheeseen liittyen:

 1. Onko Suomi ottamassa käyttöön määräaikaiskatsastuksen moottoripyörille direktiivin mainitsemana päivänä 1.1.2022, julkisuudessa mainittuna 1.1.2023 tai myöhemmin, vai aikooko se jatkaa nykyistä käytäntöä?
 2. Onko Suomi ottanut käyttöön direktiivin tarkoittamia "tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä". Jos on, mitä toimenpiteitä?
 3. Millä tavalla ja mitä Suomi on raportoinut komissiolle näistä vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteistä, ts. direktiivin "poikkeuksista"?

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastauksessaan SMOTOlle 31.8.2021 todennut:

 1. Suomi ei ole ottamassa käyttöön katsastusta kyseessä oleville ajoneuvoille, eli Suomi jatkaa nykyistä käytäntöä.
 2. Suomi on ottanut käyttöön vaihtoehtoisia tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Liikenne- ja viestintäministeriöstä on toimitettu komissiolle vastaus maaliskuussa 2019 (liitteenä), jossa on eritelty näitä vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Toimenpiteinä tässä vastauksessa mainittiin muun muassa a) infrastruktuurin parantaminen, b) ajokorttilain uudistus sekä c) mopo- ja moottoripyörästrategia 2025. Lisäksi mopojen ja moottoripyörien turvallisuutta on käsitelty parhaillaan valmisteilla olevassa Liikenneturvallisuusstrategiassa.
 3. Edellä selostetun mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriöstä on toimitettu komissiolle vastaus maaliskuussa 2019, jossa on eritelty vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa lisäksi:

Nykyisen käytännön jatkamista Suomessa puoltaa esimerkiksi se, että moottoripyörä kausi on melko lyhyt, eikä moottoripyöriä/mopoja käytetä yhtä paljon liikenteessä kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa.

SMOTO kiittää liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston automaatioyksikköä selkeistä vastauksista. Jos määräaikaiskatsastus joskus tulee moottoripyörille, se tulee EU:n katsastusdirektiivin myötä. Suomen kanta on SMOTOn mielestä perusteltu ja järkevä.

Suomen ajoneuvolaissa ei ole säädetty moottoripyörien määräaikaiskatsastuksesta.

EU:n katsastusdirektiivi 2014/45/EU sisältää määräyksiä moottoripyörien katsastuksesta. Sen soveltamisala-kohdassa mainitaan:

 1. Tätä direktiiviä sovelletaan ajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin direktiivissä 2002/24/EY, direktiivissä 2003/37/EY ja direktiivissä 2007/46/EY tarkoitettuihin luokkiin:
 2. - 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – ajoneuvoluokat L3e, L4e, L5e ja L7e, joissa moottorin sylinteritilavuus on yli 125 cm3
 1. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa seuraavat niiden alueella rekisteröidyt ajoneuvot tämän direktiivin soveltamisesta:
 2. - L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvot, joiden moottorin sylinteritilavuus on yli 125 cm3, kun jäsenvaltio on ottanut käyttöön kaksi- tai kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevia tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä, ottaen erityisesti huomioon asiaan liittyvät liikenneturvallisuustilastot viimeisten viiden vuoden ajalta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä poikkeuksista.

Suomi ei ole ottanut käyttöön katsastusta L3e-luokan ajoneuvoille, joita ovat moottoripyörät. Näin ollen Suomi on käyttänyt katsastusdirektiivin mahdollisuutta vapauttaa moottoripyörät määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta. Tähän poikkeukseen sisältyy velvollisuus seurata liikenneturvallisuutta ja ilmoittaa komissiolle näistä poikkeuksista (vaihtoehtoiset toimenpiteet).

SMOTOn ensimmäinen digi-installaatio Ace Cafe Lahdessa

SMOTO hyppäsi digiloikan ja asensi ensimmäisin digi-installaation Lahteen. Aiempina vuosina SMOTO on kiertänyt messuja ja tapahtumia, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi perinteiset tapahtumat ovat jääneet järjestämättä. Haluamme kuitenkin tarjota jäsenpalveluitamme ja tavoittaa motoristit myös poikkeuksellisina aikoina. Olemme kehittäneet ratkaisuksi SMOTO Cornerin!

SMOTO Corner kokoaa arpakaupan, jäsenedut, uutiset ja tärkeät keskustelunaiheet yhteen. Lisäksi SMOTO Cornerista löytyy SMOTOn yleisesittely sekä liittymislomakkeen SMOTOn jäseneksi. SMOTO Corner tarjoaa myös erikoistarjouksia ja kohdennettuja etuja, jotka ovat löydettävissä vain vierailemalla Cornerissa!

Suomen ensimmäinen SMOTO Corner on avattu 28.5.2021 Ace Cafe Lahteen, jossa Corner löytyy Cisse Häkkisen pyörän alta. Kun tutustut SMOTO Corneriin, ota kuva ja jaa se Instagramissa hashtagilla #smotocorner, niin kuva nousee Cornerin somefeedin. SMOTO jakaa kuukausittain vaihtuvia palkintoja kuvia postanneiden kesken!

Pidä myös silmäsi auki – SMOTO Cornereita on tulossa ympäri Suomea erilaisiin motoristien suosimiin kokoontumispaikkoihin!

Samalla kun parkkeeraat pihaan, ota kuva acen pihalla itsestäsi ja kulkupelistäsi, lähetä se instaan #smotocorner. Kuvasi nousee Smotocornerin kanteen ja kuvagalleriaan. Kuvan postanneiden kesken luvassa palkintoja kuukausittain. Tapahtumien aikana myös Smoton porukka päivystää, tule juttusille! #smotocorner

Kurkkaa video Lahdesta, https://youtu.be/Sw-MmPohAwM

Sovimme muutenkin yhteistyöstä. Ace Cafe Lahti ja Moottoripyörämuseo tarjoavat SMOTOlaisille jäsenetuja:

Moottoripyörämuseo
Suomen moottoripyörämuseo Lahti. Sisäänpääsy jäsenhintaan 8€.

Suomen ainoa Moottoripyörämuseo sisältää yli 100 moottoripyörää ja niihin liittyvää historiallista rekvisiittaa. Näyttelyt vaihtuvat vuosittain teemojen mukaan. Kokoelmissamme on laaja kirjo hienosti entisöidyistä maailmanharvinaisuuksista kotimaisiin kilpa- ja harrastepyöriin unohtamatta jokapäiväisessä käytössä olleita moottoripyöriä ja mopoja tarinoineen. Pyörien lisäksi osastoilta löytyy eri aikakausien moottoripyöräilyyn liittyvää rekvisiittaa.

Museo erottuu nuorekkuudellaan ja rockhenkisyydellään perinteisistä museoista eikä varmasti jätä ketään kylmäksi!


The Ace is the place
Ace Cafe Lahti. Kahvi ja munkki jäsenhintaan 4€.

Museon yhteydessä toimii Ace Cafe Lahti kahvila-ravintola, joka palvelee museon aukioloaikojen mukaisesti. Listalta löytyy maittavia burgereita, raikkaita salaatteja ja uunituoreita munkkeja. Ace Cafella järjestetään viikottain tapahtumia cruisingeista bänditapahtumiin.

Ensimmäinen Ace Café avasi ovensa Lontoon North Circular Roadille 21. lokakuuta 1938. Kahvila kasvatti nopeasti suosiotaan moottoripyöräilijöiden keskuudessa, koska se palveli asiakkaitaan 24/7. Seuraavina vuosina toiminta laajeni Austin, Standard, Triumph, Daimler, Lanchester  moottoripyörien jälleenmyyntiin.

Sodan aikana Ace Service Station myi myös bensiiniä, jota kaupattiin sitäkin kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Ace tarjosi asiakkailleen myös automaattisen autopesulan, ensimmäisenä Iso-Britanniassa.

Ace Cafe tuhoitui totaalisesti Lontoon pommituksien aikana 16. marraskuuta 1940. Kuolonuhreilta onneksi vältyttiin.

Koska rakennustarvikkeiden määrää säännösteltiin sodan aikana, avattiin väliaikainen Ace Cafe, joka rakennettiin valmisbetonista. Ace Cafe toimi väliaikaisessa rakennuksessa vuoteen 1948 asti, pitäen Ace brändin elossa. Sodan jälkeinen aika teki Ace Cafesta menestykään lisääntyneen liikenteen takia, myös Britannian moottoripyöräteollisuus oli tällöin huipussaan.

Sotien jälkeinen nuoriso oli kyllästynyt vanhoihin arvoihin ja etsivät omaan identiteettiään, minkä he löysivät moottoripyöristä, musiikista ja totta kai rock ’n rollista. Ace Cafesta tuli moottoripyöräilijöiden Mekka ja North Circular Roadista kilparata, jossa legendaarinen 100mph saavutettiin! Live fast, love hard – the Ace was the place, kuvastaa hyvin ajan henkeä. Kaiken kaikkiaan Ace Cafen historialla on ollut suuri vaikutus Iso-Britannian moottoripyöräkulttuuriin.

Vuonna 2011 Ace brändi laajeni ensimmäistä kertaa Lontoon ulkopuolelle Suomeen, Lahteen!

Molemmat edut jäsenkorttia esittämällä.

Aukioloajat:
Ma-To 10.00—20.00
Pe-La 10.00—22.00
Su 11.00—19.00
Säävaraus!

Ace Cafe Lahti
Veistämönkatu 1B, Niemen Satama, 15140 Lahti

Liikenteen verotuksen työryhmän loppuraportti – nollatutkimus moottoripyöräilijöille

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittänyt työryhmä julkaisi loppuraporttinsa 18.5.2020, joka uutisoitiin näyttävästi.

SMOTO odotti työryhmän käsittelevän myös moottoripyörien verotusta ja viimeinkin ehdottavan sen saattamista liikenteen päästövähennyksiä suosivaksi. Petyimme valtiovarainministeriön (VM) linjaan jälleen kerran.

Moottoripyörien autovero

Moottoripyörien autovero on keskimäärin 2,6-kertainen vastaavan hiilidioksidipäästötason henkilöautoon verrattuna. Uuden moottoripyörän ostaja voi joutua maksamaan pahimmillaan 4,5-kertaisen autoveron henkilöautoon verrattuna. Moottoripyörillä ei ole ajoneuvoveroa, jonka on arveltu selittävän eroa. Laskelmiemme mukaan moottoripyöräilijät maksaisivat takaisin korkeamman autoveron erotusta henkilöauton ajoneuvoveron suuruisena vuotuisena maksuna keskimäärin 50 vuotta. Ajoneuvoveron puute on siis huono selitys.

Uudet moottoripyörät ovat pienempipäästöisiä kuin henkilöautot. Työryhmän kaavailemat muutokset verotukseen, autoveron alennus pienipäästöiselle autoille ja ajoneuvoveron alennus keskipäästöisille autoille, kasvattaisivat verotuksen kuilua henkilöautoihin verrattuna edelleen. Raportti ei sisällä mitään pohdintoja siitä, miten moottoripyörien verotus tulevaisuudessa tukisi siirtymistä vähäpäästöisempään liikenteeseen. Raportissa on muutaman tilastoluvun lisäksi mainittu moottoripyörien verotuksesta vain:

Moottoripyörien ja muiden L-luokan ajoneuvojen vero on moottorin iskutilavuudesta riippuen 9,8–24 prosenttia verotusarvosta. Sähkökäyttöisten L-luokan ajoneuvojen vero on kuitenkin aina 9,8 prosenttia verotusarvosta. Iskutilavuuden on katsottu karkealla tasolla kuvastavan moottoripyörien päästöjä. Moottoripyörien autoveroa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa moottoripyörän tyyppihyväksyttyyn hiilidioksidipäästöön perustuvaksi. Tämä johtuu osin siitä, ettei moottoripyörien päästötasoja mitata täysin samalla tavalla kuin autojen. Päästöohjauksen kannalta moottoripyörien ja henkilöautojen päästölukemia ei muutenkaan voitaisi suoraan verrata toisiinsa, sillä henkilökilometriä kohti päästövaikutus on erilainen. Lisäksi eri ajoneuvoryhmiin on katsottu valtiontaloudellisista syistä tarpeelliseksi kohdistaa eri tasoista verotusta.

Raportin väitteet

Raportti siis toistaa VM:n jo monta kertaa kuullun mantran, jossa moottoripyörien verotuksen kehittäminen tyrmätään ylimalkaisilla perusteilla. Selkeästi kuitenkin SMOTOn esittämä vaatimus hiilidioksidipäästöön pohjautuvaan veroon siirtymiseksi on kuultu ja sitä on kommentoitu. Tarkastellaanpa raportin mainitsemia perusteluita tarkemmin.

Sähkökäyttöisten L-luokan ajoneuvojen vero on kuitenkin aina 9,8 prosenttia verotusarvosta

Sähkömoottoripyörän autovero on 9,8 %, kun se on sähköautolla vain 2,7 %. Sähkömoottoripyörän ostaja maksaa siis 3,6-kertaisen autoveron sähköautoon nähden eikä saa siihen hankintatukea. Sähkömoottoripyörän käytön ja valmistuksen hiilijalanjälki on murto-osa sähköautosta. Sähkömoottoripyörä on oivallinen kulkuvälinen mm. kaupunkiliikkumiseen. Miksi siis siirtymistä sähkömoottoripyöriin ei tuettaisi samalla tavalla kuin sähköautoihin? Mikäli työmatka-autoilija ostaisi sähköskootterin, työmatka-ajon hiilijalanjälki henkilöautoon, myös sähköautoon, verrattuna putoaisi murto-osaan. Sähkömoottoripyörien korkealle verotukselle ei ole mitään perusteita, jos liikenteen sähköistymistä halutaan muutenkin tukea.

Iskutilavuuden on katsottu karkealla tasolla kuvastavan moottoripyörien päästöjä

Moottoripyörien polttoaineen kulutus korreloi jossain määrin niiden moottorien kuutiotilavuuden kanssa, mutta veroporrastuksen sisällä on moottoripyörätyyppejä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pieniä suhteessa moottorin kokoon nähden, joka johtaa hyvin korkeaan, jopa 4,5-kertaiseen, veroon niiden hiilidioksidipäästöihin verrattuna.

Moottoripyörien päästötasoja ei mitata täysin samalla tavalla kuin autojen

Onneksi ei. Moottoripyörille tuli EURO4-luokituksen myötä jo vuonna 2016 pakolliseksi WMTC-päästömittaus, joka on huomattavasti edistyneempi mittausmenetelmä kuin silloin henkilöautoilla käytössä ollut NEDC. WMTC:n tasoinen mittausmenetelmä – WLTP – tuli henkilöautoille käyttöön vasta vuonna 2019, kun henkilöautojen todellisen polttoaineen kulutuksen ja NEDC-mittaustavan välinen ero oli kasvanut yli 30 %:iin ja autonvalmistajat keksineet mitä kielikuvituksellisempia keinoja huijata testeissä. EU:n oli lopulta pakko vaihtaa mittausmenetelmää. Se, ettei moottoripyörien mittausmenetelmä ole täsmälleen sama, johtuu siitä, että WMTC on kehitetty kaksipyöräisille. Mittausmenetelmän eroavaisuus on täysin keksitty peruste sille, että moottoripyörien verotusta ei voisi perustaa niiden hiilidioksidipäästöihin.

Henkilökilometriä kohti päästövaikutus on erilainen

Henkilöautossa matkustaa tutkimuksesta riippuen keskimäärin 1,3-1,8 henkilöä. Moottoripyörien henkilömäärästä Suomessa ei löydy tutkimustietoa, mutta se on yli 1. Moottoripyörien päästövaikutuksesta henkilöautoihin verrattuna löytyy sen sijaan runsaasti tutkimustietoa.

Eri ajoneuvoryhmiin on katsottu valtiontaloudellisista syistä tarpeelliseksi kohdistaa eri tasoista verotusta

Tämä onkin mielenkiintoinen väite. Aiemmin VM on suoraan maininnut, että moottoripyörät katsotaan harrastusvälineiksi, joiden verotus voi olla siksi korkeampi. Valtiontaloudellinen peruste ei voi pitää paikkaansa, koska moottoripyörien autovero on vain n. 1 % luokkaa koko autoveron tuotosta. VM:n viime vuosina tekemät autojen autoveron muutokset ovat aiheuttaneet satojen miljoonien eurojen muutoksia autoveron vuotuiseen tuottoon, mutta moottoripyörien autoveron alle 10 miljoonaa euroa on sellainen osuus, johon ei voisi koskea. Suhteellisuudentaju ohoi..

Mikäli harrastuksia halutaan verottaa, herää kysymys, miksi asuntoautoja, asuntovaunuja, veneitä ym. harrastusvälineitä ei veroteta. SMOTOn tutkimuksen mukaan moottoripyörillä ajetaan työmatka-ajoa n. 18 % kaikista kilometreistä. Henkilöautoilla työmatka-ajoa on n. 25 %. Molemmilla muu ajo jakaantuu asiointiin, harrastuksiin, matkailuun ym. Olisiko aika tarkastaa tuota ”harrastusväline” käsitystä tässäkin yhteydessä?

Miksi VM on passiivinen tekemään muutoksia moottoripyörien verotukseen?

Tässä arvauksemme:

 1. Ongelman vähäisyys
  • Moottoripyörät ovat Suomessa n. 2 % tieliikenteestä ja edustavat vain 1 % tieliikenteen polttoaineenkulutuksesta. Niillä ei siis pelasteta maailmaa.
  • Veromuutosten vaikutus olisi joka tapauksessa pieni. Ei siis maksa vaivaa. Paitsi silloin, kun kaikkien täytyy osallistua päästötalkoisiin..
 2. Autoalan voimakas lobbaus
  • Autoala on suunnittelussa mukana aina, kun autoilun verotusta aiotaan muuttaa. Sillä ei ymmärrettävästi ole kiinnostusta moottoripyöriin.
 3. Kaksipyöräisten vähäinen tuntemus
  • Moottoripyörien luokittelu harrastusvälineeksi kertoo asenteesta, joka ei ole tätä päivää. Moottoroidut kaksipyöräiset on järkevä vähäpäästöinen liikkumismuoto, jonka tulee olla tasa-arvoinen muiden liikkumismuotojen kanssa.
  • On helppoa toistella vanhoja mantroja ja välttää tekemästä muutoksia. Valtiontalouden kannalta vähäpätöiseltä tuntuva asia, niin epäoikeudenmukainen kuin se onkin, vaatisi selvityksiä.

Tietoa ja keinoja päästöohjausta varten kyllä löytyisi, esim. kysymällä SMOTOlta. Lie selvää, että SMOTOa ei työryhmän työssä kuultu, monia muita tahoja kyllä.

Näin kohtaat hevosen liikenteessä moottoripyörällä

hevonen ja liikenneHevoset ja moottoripyörät harvoin istuvat samaan yhtälöön, mutta liikenteessä joudumme kohtaamaan toisemme usein.

Hevonen on pakoeläin; se on perimältään saaliseläin. Hevosen pelästyessä se juoksee ensin kilometrin valitsemaansa suuntaan ja vasta sitten miettii, tarvitseeko juosta lisää. Jännittynyttä hevosta voi ratsastaja vielä hallita, mutta todella ytimiin asti säikähtäessään se kulkee viettiensä varassa.

Motoristi ei toivo saavan hevosta syliin sen enempää kuin hevonen ratsastajineen motoristia kylkeensä. Talven aikana hevonen on jo saattanut laskea mielestään miltä tuntuu, kun moottoripyörä lähestyy ja kokea sen uhaksi, saalistajaksi.

Näin lähestyt hevosta liikenteessä:

 • laske nopeutta ajoissa
 • ohita hevonen tasaisella nopeudella ja riittävältä etäisyydeltä
 • älä soita äänitorvea tai kierrätä moottoria hevosen kohdalla
 • voit myös antaa jännittyneen ratsukon/hevoskärryn ohittaa sinut ja tarvittaessa sammuttaa moottorin, jos sinun lähestymisesi osoittautuu sinä päivänä hevoselle muuten ylivoimaiseksi tehtäväksi esimerkiksi kapealla metsätiellä.

Näillä toimenpiteillä sekä motoristit että hevosharrastajat kohtaavat toisensa liikenteessä turvallisesti: jokainen hevosvoima on tärkeä.

Kirjoittaja:
Niina Wasenius
Lähderannan talli, Tuusula

Pieni rekisterikilpi puhuttaa – SMOTO ratkaisi asian

SMOTO on jättänyt Traficomille esityksen moottoripyörän pienestä rekisterikilvestä. Esityksessä esitämme moottoripyörille kahta vaihtoehtoista pienempää rekisterikilpeä. Tarkoitus on, että molemmat kilpikoot saadaan hyväksytyiksi nykyisten rinnalle. Yhdysvalloissa ja Japanissa valmistetuissa moottoripyörissä rekisterikilvelle varattu tila on usein sama kuin valmistusmaiden kansallinen kilpikoko, eli 7 x 4”, joka on liian pieni suomalaisille rekisterikilville.

Rekisterikilven sijoittamisen kannalta hankalimpia ovat moottoripyörät, joissa jo tehtaalla tai jälkiasennettuna on esim. matkailukäytössä tarvittavia lisävarusteita, jotka rajaavat rekisterikilven tilan joka suunnalta. Tyypillinen ongelmatapaus on takalaukuilla varustettu custom tai touring-moottoripyörä, joita on Suomessa runsaasti.

Huomioitava on myös, että vaikka joissain moottoripyörätyypissä rekisterikilven paikka olisikin ylös- tai alaspäin vapaassa tilassa, niin monet pyörää käytettäessä tarvittavista lisävarusteista on suunniteltu suurimpien markkina-alueiden mukaan. Esimerkiksi tavaratelineet on suunniteltu niin, että niissä kuljetettava kuorma nostaa painopistettä mahdollisimman vähän, jolloin telineen alle jää tila vain korkeudeltaan n. 100 mm rekisterikilvelle.

 

rekisterikilpi

Monessa tapauksessa moottoripyörän takavalon yläpuolella sijaitsevaan alkuperäiseen telineeseen kiinnitetty suomalainen, korkea rekisterikilpi aiheuttaa jopa tapaturmariskin (metallireuna) ja haittaa pyörän jokapäiväistä käyttöäkin.

Maastoajoon tarkoitetuissa enduro-, cross, ym. moottoripyörissä rekisterikilven koko aiheuttaa myös ongelmia. Leveä kilpi tarttuu helposti kiinni maastoon ja taipuu. Ko. moottoripyörätyyppien lokasuojat ovat hyvin kevytrakenteisia ja tärisevät ajossa voimakkaasti. Lokasuoja on niissä ainoa mahdollinen kiinnityspaikka rekisterikilville. Nykyinen ohut alumiinirakenteinen rekisterikilpi on kevyt, mutta se ei kestä tärinää ja murtuu helposti kiinnityskohdistaan.

Koska alumiinikilvet eivät kestä, harrastajat ovat jo pitkään käyttäneet erilaisia itse tehtyjä muovi-, tarra-tai pahvikilpiä niiden sijaan. Korvaavan kilven käyttö on luonnollisesti laitonta, mutta olosuhteiden pakosta niihin ei liikennevalvonnassa usein puututa.

Optimaalinen kilpi maastoajoon tarkoitettua moottoripyörää varten olisi:

 • kapea, jolloin se ei takerru kiinni mihinkään ja mahtuu lokasuojan taakse suojaan
 • kevyt, jotta kilven kiinnitys lokasuojassa kestää
 • tärinää kestävää materiaalia

Autojen osalta ongelma on ratkaistu jo vuosia sitten nk. pienellä rekisterikilvellä, jonka ulkomitat ovat 300x 112mm. Auton pienessä rekisterikilvessä kirjainkorkeus on n. 56 mm.

Edellä esitetyt ongelmat poistuisivat esim. custom-tyyppisten moottoripyörien osalta pienellä rekisterikilvellä, jonka ulkomitat olisivat n. 180 x 100 mm. Em. kilpikokoon sopivan, suomalaisissa moottoripyörissä käytettävän enintään viiden merkin tunnuksen kirjainkorkeus olisi n. 52 mm. Maastoajoon tarkoitettua moottoripyörää varten sopiva kilpi olisi kooltaan n. 100 x 144 mm, jonka tunnuksen kirjainkorkeus olisi n. 52 mm.

Kilven tulisi olla mahdollisimman kevyt ja sen materiaalin esim. kestävää muovia. Myös tarroja tulisi tutkia vaihtoehtona. Kilven tärinänkestoisuus tulisi testata.

Riippumatta moottoripyörän merkistä tai mallista, on ulkomitoiltaan pienempi kilpi huomattavasti helpompi sijoittaa moottoripyörään siten, että se säilyy käytössä ehjänä, sekä on kaikissa liikennetilanteissa helposti luettavissa olevassa paikassa ja asennossa, sekä valaistavissa moottoripyörän alkuperäisillä kilpivaloilla.

Uuden tieliikennelain vaikutukset moottoripyöräilijöihin

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Mikä muuttuu sen mukana? Ei paljonkaan. Perus liikennesäännöt ovat samat kuin aiemminkin. Uutta on ennakointiperiaate, jonka mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Laissa on myös erityisesti mainittu, että ohitettavan ajoneuvon kuljettaja ei saa mitenkään vaikeuttaa toisen ohitusta. Kaikki nämä ovat ihan maalaisjärkeen käypiä periaatteita, jotka on nyt kirjattu lakiin.

Muita muutoksia on mm. se, että enintään 60 km/h tiellä tai kadulla pitää pysäkiltä lähtevää linja-autoa väistää myös silloin, kun pysäkin vieressä on pyöräkaista. Moottoritien lisäksi myös moottoriliikennetiellä U-käännös ja peruuttaminen on kielletty. Risteyksestä voi nyt poistua sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioiden. Moottoripyörällä hinaaminen on kiellettyä, jos hinaaminen haittaisi ajoa tai aiheuttaisi vaaraa muille tienkäyttäjille. Kaksisuuntaisella tiellä voi ajoneuvon pysäyttää tai pysäköidä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Ajoneuvokohtaiset ja perävaunujen nopeusrajoitukset muuttuvat. Paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Niillä noudatetaan tie- tai aluekohtaisia nopeusrajoituksia, kuten henkilöautoilla. Kevytperävaunua (max. 750 kg) vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Myös perävaunua vetävän moottoripyörän suurin sallittu nopeus on 100 km/h, jos perävaunussa on jousitettu akselisto.

Näkyviäkin muutoksia tulee. Keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Uusia liikennemerkkejä tulee, mm. kaistojen yhdistyminen. Monien liikennemerkkien tyyli muuttuu hiukan yksinkertaisemmaksi ja niitä tulee seuraavan 10 vuoden aikana käyttöön sitä mukaa, kun merkkejä uusitaan.

Liikennevirhemaksu korvaa rikesakon. Ajokiellot muuttuvat myös. Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos tämä on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan:

 • viestintävälineen kiellettyyn käyttöön ajon aikana
 • nopeusrajoituksen ylittämiseen yli 10 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu liikenteenohjauslaitteella osoitettu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa
 • nopeusrajoituksen ylittämiseen yli 15 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu liikenteenohjauslaitteella osoitettu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa tai
 • punaisen liikennevalo-opastimen noudattamatta jättämiseen.

Kokemukset tieliikennelain valmistelusta

Uuden tieliikennelain valmistelussa SMOTOlta pyydettiin lausuntoja. Mitä lausuimme ja mitä sillä saavutimme?

Moottoripyörien renkaiden kulutuspintavaatimusta haluttiin korottaa nykyisestä 1 millimetristä 1,6 millimetriin. Perusteluina oli mainittu, että suuremmalla kulutuspintavaatimuksella on jossain määrin liikenneturvallisuutta parantava vaikutus parantuneena ajoneuvojen renkaiden pitokykynä. Tämä ei pidä paikkaansa moottoripyörien renkaiden kohdalla. Niiden urat palvelevat lähinnä kulumisindikaattoreina, eivätkä edistä renkaan pitoa. Tämä on helposti pääteltävissä, kun tarkastelee urien määrää esim. hyvin pitävissä katukäyttöön tarkoitetuissa renkaissa. Moottoripyörän eturenkaan urasyvyys uutena on usein 4-4,5 mm, josta 1,6 mm kulutuspintavaatimus leikkaa suuren osan käytettävästä ajomäärästä. 1 mm jäi lakiin.

Perävaunun rekisterikilvestä oli lakiesityksessä mainittu, että hinattaessa moottoripyörän rekisterikilpi tulisi siirtää perävaunun taakse, joka on epäkäytännöllinen. SMOTO esitti, että vaatimuksesta luovutaan tai annetaan mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin hakea perävaunulle oma rekisterikilpi, esim. moottoripyörän kaksoiskilpi. Vaatimuksesta ei laissa luovuttu, mutta kaksoiskilpi on mahdollista hakea.

Henkilöauton ja alle 750 kg perävaunun yhdistelmälle esitettiin 100 km/h maksiminopeutta. Perusteluna oli liikenteen sujuvuus. SMOTO esitti, että samalla perusteella moottoripyörän ja jousitetulla akselistolla varustetun perävaunun yhdistelmälle tulisi sallia 100 km/h maksiminopeus. Nyt laissa on 100 km/h.

Moottoripyörän rinnalle pysäköiminen ajoradan reunan suuntaisesti oli esityksessä sallittu. SMOTO esitti, että pysäköinti moottoripyörän rinnalle ajoradan reunan suuntaisesti yksiselitteisesti kielletään. Laissa moottoripyörän rinnalle pysäköinti ei ole sallittu.

Hallinnollisen sanktion käyttöönottamisesta lausuimme, että kansalaisten oikeusturvaa ei saa heikentää ja että esityksessä mukana ollut käännetty todistustaakka, näyttövelvollisuuden siirtäminen ajoneuvon haltijalle ja syyttömyysolettamasta luopuminen tai tinkiminen ovat merkittäviä periaatemuutoksia, jotka tulisi käsitellä suhteessa perustuslakiin. SMOTO esitti, että lakiesityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto.

Ajokiellon määräämistä turvaamistoimenpiteenä kritisoimme myös. Ajokielto ymmärretään käytännössä lisärangaistukseksi ja sen määrääminen sanktion tai sakon lisäksi saattaa olla ristiriidassa Ne bis in idem-periaatteen kanssa. Lausuimme, että ajokieltoseuraamuksen liittäminen hallinnolliseen sanktioon tulee harkita huolellisesti em. periaatteen kannalta.

Lakiesityksen käsittelyssä monet oikeusoppineet ottivat kantaa hallinnolliseen sanktioon ja ajokiellon määräämiseen. Käsittelyssä nuo kohdat muuttuivat merkittävästi ja kansalaisten oikeusturva parani.

Joillekin edellä mainitut asiat saattavat kuulostaa osin vähäpätöisiltä, kun taas joillekin niillä on paljonkin merkitystä. Pääasia on, että kaikki em. puutteet olisivat jääneet lakiin, jos niihin ei olisi jo lain valmisteluvaiheessa puututtu. Eduskunnan hyväksyttyä lain, siihen ei voi enää vaikuttaa. Tieliikennelain valmistelu on esimerkki siitä edunvalvontatyöstä, johon SMOTO on määrätietoisesti pyrkinyt ja jota kautta asioihin voidaan vaikuttaa. Kannattaa siis kuulua SMOTOon.

SMOTO on jättänyt Traficomille esityksen moottoripyörän huomiovaloista

Suomessa ”huomiovalo” termi on tunnetumpi kuin EU:ssa käytetty ”päiväajovalo”, joka tulee englanninkielisestä ”daytime running lights” termistä. Tässä esityksessä näillä tarkoitetaan samaa asiaa.

Huomiovalokuva
Kuva: Aki Lumiaho

Uusien tyyppihyväksyttyjen moottoripyörien huomiovalosta on säädetty EU:n asetuksessa seuraavaa:
”Jos ajoneuvossa on huomiovalaisin, sen on oltava kytkettynä toimintaan automaattisesti, kun moottori on käynnissä. Jos ajovalaisin on kytkettynä toimintaan, huomiovalaisin ei saa olla toiminnassa, kun moottori on käynnissä. Jos ajoneuvossa ei ole huomiovalaisinta, ajovalaisimen on oltava kytkettynä toimintaan automaattisesti, kun moottori on käynnissä.”

Trafin määräyksissä ei ole mainintaa L-luokan ajoneuvon huomiovaloista. Näin ollen tällä hetkellä sovelletaan EU:n asetuksia sellaisenaan.

On huomioitava, että muun kuin EU-tyyppihyväksytyn moottoripyörän valaisimiksi hyväksytään Suomessa myös muiden kansallisia maiden määräyksiä. Näin esim. USA:n määräysten mukaiset keltaiset, yhtä aikaa ajovalojen kanssa palavat huomiovalot ovat tietyissä moottoripyörissä sallittuja.

Liikenneturvan verkkosivuilla on todettu:
”Näkeminen ja näkyvyys ovat motoristille tärkeitä, sillä moottoripyörä on vaikea havaittava liikenteessä. Omaa näkymistään voi lisätä ennen kaikkea oikealla nopeuden valinnalla, riittävällä etäisyydellä muihin sekä järkevällä ajolinjalla eli sijoittumisella ajokaistalle, Näkyvä motoristi käyttää aina lähivaloja, valkoisia tai värikkäitä ajovarusteita sekä välttää katveissa ajamista.”

Havaittavuuteen liittyy sekä moottoripyörän, että sen kuljettajan näkyminen. Havaittavuutta voidaan parantaa mm. moottoripyörän valoilla. Jotkut moottoripyöräilijät ovat siksi ottaneet tavakseen käyttää aina kaukovaloja. Vaikka se parantaakin näkyvyyttä, kaukovalojen käyttö hankaloittaa moottoripyörän nopeuden ja etäisyyden arviointia sekä estää vilkkujen näkymistä.

Yleisesti on havaittu, että uusien moottoripyörien led-huomiovalot parantavat niiden havaittavuutta liikenteessä.

Vuosina 2010-17 tutkitut kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet

Onnettomuudet, joissa moottoripyörä tai kevytmoottoripyörä on ollut yhteenajon vastapuolena ts. ”ei-aiheuttajana”, joista kuolemaan johtaneita tapauksia on ollut yhteensä 30 kpl. Yleisin yksittäinen onnettomuustyyppi on kääntyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen. (Esa Räty, Onnettomuustutkintainstituutti [OTI])

OTI:n otannan mukaan vuosina 2010-2017 tapahtuneista onnettomuuksista moottoripyörän näkyvyyden lisääminen olisi voinut vähentää kuolemaan johtaneita onnettomuuksia jopa 30 kpl.

Yleisin syy onnettomuuteen, jossa moottoripyöräilijä on vastapuolena, on törmäys risteävällä tiellä. Onnettomuustyyppien luokittelun mukaan ”risteävät”-tyyppi käsittää risteävän ajosuunnan, kääntymisen vasemmalle vastapuolen eteen, kääntymisen oikealle vastapuolen eteen jne.

Onnettomuuksia, joissa moottoripyöräilijä oli vastapuolena ja tyyppinä ”risteävät” oli vuosina 2009-2018 yhteensä 1795 kpl. Tämä vastaa 31 % kaikista onnettomuuksista, joissa moottoripyöräilijä oli vastapuolena.

Kaikissa em. tapauksissa moottoripyörän ja sen kuljettajan paremmasta näkyvyydestä olisi voinut olla hyötyä.

Smoto on esittänyt että: ”Huomiovalot ja erityisesti led-huomiovalot parantavat moottoripyörän näkyvyyttä. Traficomin tulisi selvittää mahdollisuuden sallia moottoripyöriin huomiovalojen asentaminen ja kytkeminen toimimaan siten, että huomiovalot saisivat olla päällä yhtä aikaa ajovalojen kanssa ja tekisi sitä varten tarpeelliset määräysmuutokset.”

Esityksessä viitataan useisiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan huomiovalot ajovalojen kanssa lisää moottoripyörän näkyvyyttä merkittävästi.